loader image

Mere af det, som fungerer særligt godt

Teaser: Bonebank og JUMP har fået bevilget midler til supplerende aktiviteter. Læs mere her.

”Lad os få mere af det, som fungerer særligt godt” – denne strategi blev besluttet i Interreg-udvalget for over et halvt år siden (“Vi sætter fokus på vores styrker”) for at styrke programregionens styrker yderligere. En måde at gøre det på er at give succesfulde projekter mulighed for at søge tillægsbevillinger til supplerende aktiviteter.

Det har været muligt siden foråret 2018 og to projekter har allerede benyttet sig af muligheden. Det drejer sig omBonebank og JUMP, der nu begge har fået bevilget Interreg-midler til at gennemføre nye aktiviteter på baggrund af det, som har fungeret særligt godt.

Fra affald til guld

Projektet Bonebank har til formål at udvinde stamceller fra den knoglemarv og det blod, der typisk er affaldsprodukter ved forskellige rutineoperationer. Stamcellerne opbevares i en dansk-tysk biobank, så de senere kan bruges til behandling af patienterne selv, af andre patienter, eller til forskning og udvikling af nye produkter til medicinalindustrien. Hidtil har projektet vist lovende resultater, formået at komme både i fjernsynet og i de skrevne medier, ligesom det har etableret et meget stærkt partnerskab med bl.a. en af de førende virksomheder på området.

Via nye aktiviteter skal der inden for tillægsansøgningens rammer bl.a. udvikles et nyt stamcelleprodukt og gennemføres konkrete tiltag, så programregionen fremover råder over virksomheder, som fremstiller og sælger et sådant stamcelleprodukt. Når projektet er slut, vil der være etableret en europæisk kompetenceklynge inden for knoglestamceller i det dansk-tyske programområde, hvilket både styrker områdets synlighed og potentiale for vækst. I alt har Bonebank fået bevilget yderligere 866.275 Euro til de supplerende aktiviteter.

Mere uddannelse til unge i programregionen

Projektet JUMP har fået bevilget yderligere midler på 486.020 Euro. JUMP tager afsæt i programområdets mangel på kvalificeret arbejdskraft. Målsætningen er, at ikke-uddannelsesparate kvalificerede unge får en bedre adgang til uddannelse og beskæftigelse. Til det formål har projektet hidtil udviklet initiativer, der har fremmet målgruppens mobilitet og interkulturelle kompetencer. Samtidigt er det lykkedes at motivere virksomheder til at ansætte og integrere de unge.

Tillægsbevillingen bygger videre på de gode erfaringer og resultater i hovedprojektet. Der skal bl.a. opbygges en ”Bed and Bike” (cykelvenligt overnatningssted) i Toreby i Guldborgsund Kommune samt gennemføres en række yderligere aktiviteter, der kan styrke de unges mobilitet og kulturelle kompetencer (og derved arbejdsmarkedsparathed). Via de supplerende aktiviteter styrkes partnerskabet, ligesom yderligere medarbejdere skal involveres i institutionerne for at sikre en langfristet forankring af projektresultaterne.

Hvilke betingelser skal et projekt opfylde for at kunne søge om en tillægsbevilling?

Betingelserne for at indsende en tillægsansøgning er følgende:

  1. Der gennemføres nye, supplerende aktiviteter og inddrages eventuelt yderligere aktører, der tilfører projektet ny kvalitet. Behovet for de nye aktiviteter skal være begrundet plausibelt og kan udledes af de hidtidige projektresultater. De skal have en klar grænseoverskridende merværdi og i videst muligt omfang bidrage til en bedre forankring, f.eks. i form af videreudvikling af et produkt.
  2. Tillægsansøgningen kan maksimalt øge projekts løbetid med 18 måneder.
  3. Der må ikke hidtil være bevilget tillægsansøgninger for samme projekt.

Tillægsansøgningerne vurderes på baggrund af særlige vurderingskriterier og behandles af Interreg-udvalget. I Fact Sheet ”Tillægsansøgninger” på hjemmesiden (Fact Sheet Tillægsansøgninger), kan man læse meget mere om, hvordan der kan søges om tillægsbevilling til allerede godkendte projekter. Vi anbefaler, at interesserede projekter tager kontakt til Interreg-sekretariatet for at drøfte nærmere.

De næste ansøgningsfrister for tillægsansøgninger er den 30.09.2018, 25.02.2019 og 10.09.2019.