loader image

Mød en grøn fremtid med Interreg

Vedvarende energi og energieffektivitet har i mange år været et politisk hovedpunkt på globalt plan. Vedvarende energikilder, som for eksempel vind- og solarenergi er stærkt forankret i vores programregion og allerede nu bliver en stor del af energiforbruget produceret ved hjælp af vedvarende energikilder. Også de regionale virksomheder har profitereret af det – mange regionale virksomheder er aktive indenfor denne branche. Gennem Interreg-projektet FURGY CLEAN Innovation supplerer danske og tyske virksomheder hinanden med deres viden og kompetencer, og kan derigennem ikke kun bidrage med at der bliver produceret mere miljøvenlig energi, men også yderligere drage nytte af det.

Desuden beskæftiger projektet sig bl.a. med intelligente energisystemer, energieffektivitet og energioplagring. Det betyder konkret, at FURGY CLEAN Innovation hjælper med tjenesteydelser, som for eksempel innovationsrådgivning, grænseoverskridende arrangementer og kontaktformidling.

Borgerne profiterer af det

I øjeblikket harmonerer energiproduktion og energiforbrug ikke. Konkret betyder det, at der bliver produceret mere vedvarende energi end der bruges. Dette vil FURGY CLEAN Innovation ændre på. ”I sidste ende vedrører det borgerne i programregionen, da de bliver aflastet gennem reducerede strømafgifter gennem effektive systemer”, siger projektleder Charlena Geppert, IHK Flensborg.

Ca. 20 virksomheder har skriftligt bekræftet, at de har fået bistand fra FURGY CLEAN Innovation. Størstedelen herfra har ved hjælp af denne bistand kunnet danne partnerskaber og netværker og derigennem fundet den nødvendige finansiering og ekspertise til at realisere deres ideer. For eksempel har virksomheden EGEOS i Kiel fået bistand i form af innovationsrådgivning. EGEOS er specialiseret inden for udvikling af fleksible webbaserede anvendelser. Gennem rådgivning kunne man realisere et projekt, hvis målsætning er at indsamle, administrere og analysere alle krigsmateriale data for Nord- og Østersøen. Disse informationer har en stor betydning for den fysiske planlægning på havet, for eksempel danner de basis for udbygningen af Offshore Windparks. For at analysere og sammensætte den enorme mængde data bruges der nye teknologier, såsom kunstig intelligens og visuelle analyse-værktøjer.

En forenet programregion

Der er landspecifikke forskelle, men målet på begge sider af grænsen er det samme – innovative virksomheder i Clean Tech- og i branchen for vedvarende energi skaber vækst og beskæftigelse – og styrker energisystemernes bæredygtighed! Derfor giver det mening at dele viden og erfaringer, for disse supplerer hinanden godt.

Gennem FURGY CLEAN Innovation er det dansk-tyske samarbejde blevet intensiveret, da flere og flere eksperter bliver en del af den grænseoverskridende FURGY-kongres i forbindelse med New Energy Husum. Ifølge Charlena Geppert vil kongressen også afholdes fremtidigt: ”Allerede nu er der interesse for, at kongressen skal videreorganiseres ud over FURG CLEAN Innovations løbetid”. Energien i vores programregion skal altså i fremtiden være ”grøn”. Miljøvenligt, ambitiøst og samarbejdsparat forsætter projektet FURGY CLEAN Innovation indtil næste sommer.

Vil du vide mere om FURGY CLEAN Innovation? Så klik her.