loader image

Ny og nemmere mulighed ved budgetændringer

Vi har aktualiseret vores Fact sheet vedr. projektændringer. Det nye Fact sheet beskriver ikke alene en ny godkendelsesfri budgetændringsmulighed, der typisk vil træde i kraft, når projekter har brug for at indhente tidsmæssige forsinkelser. Vi har derudover skitseret flere typiske eksempler på ændringer, for konkret at vise, hvilke ændringsmuligheder der findes ved de forskellige beregningsmetoder for personaleomkostninger. Mange af de skitserede eksempler på ændringer kan foretages uden yderligere godkendelse, og kan, forudsat at det oprindelige budget ikke ændres, dermed håndteres på en ubureaukratisk måde.

I Fact sheet beskrives endvidere, hvordan ændringsansøgninger gennemføres i ELMOS. Husk venligst, at projekterne fremover skal foretage deres indberetninger til administrationen igennem det elektroniske system ELMOS. Du finder Fact sheet her.