loader image

Nye projekter godkendt – der er nu kun få støttemidler tilbage

SOMB, BoB, Urnfields & Crosswind – lyder som friske Startup-virksomheder eller moderne social media ord? Faktisk er dette navnene på de fire nyeste Interreg-projekter, som for nylig blev godkendt af Interreg-udvalget.

I projektet ”SOMB” udveksler relevante partnere viden om emnet ”sidste-hjælps-kurser”. Disse kurser er essentielle for pårørende og dødende, da de muliggør pleje i eget hjem ved at dele viden og erfaringer. I løbet af projektet skal der opbygges et grænseoverskridende netværk, som skal diskutere kulturelle forskelligheder og finde frem til passende tilbud om hjælp på begge sider af grænsen.

Projektet ”BoB – Best of Baltic” handler om at realisere en konkret idé fra skoleelever, som stammer fra Interreg5A-projektet ”Tysk-dansk ungdom skaber fremtiden”.  Ved hjælp af en ny partnerstruktur skal der udvikles et grænseoverskridende ’BoB-koncept’. Konceptet går ud på at øge turismen i programregionen ved hjælp af et label, som baserer sig på FN’s bæredygtighedsmål og klimabeskyttelse.

Som et led i et arkæologisk samarbejde om tyske og danske urnegravpladser (også kaldet tuegrave) vil det nye projekt “URNFIELD” gøre status over forskningen og give et resume af resultaterne. Der skal opbygges et bæredygtigt netværk mellem institutioner og internationale specialister. Offentligheden informeres og inddrages ved hjælp af feltforelæsninger, åbne udgravninger, en trykt guide samt en bog. For at styrke det historiske tilhørsforhold mellem de tyske og danske borgere, ønsker ”URNFIELD” at gøre borgerne mere fortrolige med den enestående fælles kulturarv, der er forbundet med urnegravpladserne i regionen.

I projektet „CROSSWIND – CRoss-border Open-Source Small-WIND” ønsker SDU og Hochschule Flensburg at etablere et tæt samarbejde mellem partnerne inden for området vindenergi-teknologi, for at kunne samle kompetencerne og synergien i fremtidige projekter. Derudover forfølger ”CROSSWIND” det konkrete mål at teste rentabiliteten af ​​brugen af ​​små husstandsvindmøller i programområdet. Til dette formål skal lokale vindforhold måles, de juridiske og økonomiske aspekter af en sådan vindenergiproduktion undersøges på begge sider af grænsen, og energiproduktion og levetid for en lille husstandsvindmølle skal forudsiges.

De fire præsenterede projekter er netværksprojekter. De indsamlede erfaringer og resultater i netværksprojekter kan ideelt set blive brugt i ansøgninger om støtte til større projekter i det nye Interreg6A-program.

Med godkendelsen af disse fire projekter vokser Interreg-familien fortsat. Samtidigt betyder dette, at støttemidlerne næsten er opbrugt. Skulle du sidde inde med en projektide, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til Interreg-sekretariatet for at drøfte mulighederne, inden du arbejder videre på ideen.

SOMB

Projektperiode: 01.01.2021 – 31.12.2020

Interreg-tilskud: 82.166 €

Leadpartner: Sygehus Sønderjylland, Afdeling for medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Medicinsk forskningsenhed

BoB – Best of Baltic

Projektperiode: 01.12.2020 – 30.11.2020

Interreg-tilskud: 99.007 €

Leadpartner: Universität zu Lübeck – Institut für Neuro- und Bioinformatik

URNFIELD

Projektperiode: 01.08.2021 – 31.07.2022

Interreg-tilskud: 99.336 €

Leadpartner: Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen

CROSSWIND – CRoss-border Open-Source Small-WIND

Projektperiode: 01.01.2021 – 31.12.2021

Interreg-tilskud: 85.236 €

Leadpartner: Wind Energy Technology Institut der Hochschule Flensburg