loader image

Region Sjælland i spidsen for 19 millioner kr. stort EU-projekt

I fremtiden vil vi være færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre borgere. Den demografiske udvikling lægger blandt andet et stort pres på sundhedssektoren. Region Sjælland tager denne udfordring alvorligt. I et nyt EU-projekt arbejder Regionen i et tæt samspil mellem aktører fra danske og tyske kommuner, sygehuse, private virksomheder samt uddannelsesinstitutioner på at forbedre fremtidens sundhedsteknologi.

Fremover har vi ikke råd til kun at fokusere på sygdom og behandle den, når behovet er opstået, derfor koncentrerer partnerkredsen bag NorDigHealth sig om indsatser, der kan forebygge sygdom og behovet for dyre behandlinger på hospitalerne”, lyder det fra Freddy Blak og Evan Lynnerup, regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland. Freddy Blak er én af de to danske formænd i Interreg-udvalget, som netop har bevilget ca. 19 mio. kr. tilskud til projektet NorDigHealth. Evan Lynnerup er medlem af Interreg-udvalget.

Formålet er via en tidlig og bredtfavnende indsats at reducere sygdomsniveauet ved ældre mennesker, for derved at nedbringe en stadig stigende udgiftspost i både Danmark og Tyskland. Til det formål skal der bl.a. udvikles nye apps, der skal øge befolkningens sundhed. Patienter og borgerne skal i høj grad bidrage til test og udvikling af apps.

For at inddrage borgerne i processen, bliver Næstved og den tyske by Lübeck omdannet til såkaldte Tech Towns. I de to byer stilles teknologiske løsninger til rådighed.  Med lægefaglig rådgivning vil borgerne teste løsningerne, som fx skal optimere søvn og fysisk aktivitet”, fortsætter Interreg-udvalgsmedlemmerne Freddy Blak og Evan Lynnerup.

De to store TV-kanaler DR og tyske NDR vil følge projektet tæt og dække udviklingen og oplevelserne med de nye løsninger i sundhedsteknologien.

Udover NorDigHealth-projektet har Interreg-udvalget på mødet d. 20. juni 2018 bevilget EU-midler til fem yderligere grænseoverskridende projekter. Det gør det muligt for Næstved Kommune at sætte gang i projektet kultKIT, som har til formål at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser i Femern Bælt regionen. Det nye kultKIT-projekt modtager ca. 10,5 mio. kr. i tilskud.
Samlet set har Interreg-udvalget den 20. juni 2018 bevilget ca. 62 mio. kr. til seks Interreg-projekter. 

  • Projekt NorDigHealth modtager ca. 19 mio. kr.
  • Projekt KultKit modtager ca. 10,5 mio. kr.
  • Projekt Heracles modtager ca. 10 mio. kr. Her er bl.a. Region Sjælland netværkspartner. Via to store elektroniske platforme for dels patienter og pårørende, dels læger og sundhedspersonale vil projektet bidrage til en større patient empowerment. Konkret betyder det, at patienter i højere grad gør brug af muligheden for selv at påvirke behandlingsform hhv. valg af læge, og at sundhedspersonalet bliver bedre i stand til at understøtte dem heri.
  • Projekt MatKult modtager ca. 3,9 mio. kr. Projektets målsætning er at fremme den interkulturelle forståelse i programregionen via matematik som interkulturel brobygger. Med matematikken som universelt sprog vil projektet øge sprogkompetencerne og forståelsen for borgerne på den anden side af grænsen.
  • Projektet TASTE modtager ca. 11 mio. kr. Her er bl.a. Væksthus Syddanmark og Hochschule Flensburg involveret. Hovedformålet er at øge den miljømæssige bæredygtighed blandt fødevareproducenter på begge sider af den dansk/tyske grænse.
  • Projektet CheckNano modtager ca. 8 mio. kr. og har til formål at udvikle en lab on chip-prototype til hurtig registrering af farlige nanopartikler i hhv. fødevarer og kosmetik.