loader image

Små projekter overvinder grænser

Programregionen profiterer i høj grad af de mange spændende og frem for alt forskelligartede Interreg-projekter – en mangfoldighed, som også mindre projekter bidrager til. Alt i alt er der i programperioden stadig ca. 40 millioner euro ( knap 300 millioner kroner) til rådighed til gennemførelse af nye projekter. Interreg Deutschland-Danmark satser fortsat på resultatorienterede idéer – som også kan gennemføres i mindre grænseoverskridende rammer.

Således kan også små projekter med en lille støttevolumen bevirke meget. Geografisk behøver projektsamarbejdet ikke nødvendigvis at omfatte hele programregionen. Erfaringerne har vist, at der også kan gennemføres vellykkede projekter med for eksempel 2-4 partnere. Partnerskabet kan så – ligesom ved alle øvrige projekter – gerne suppleres med relevante netværkspartnere.

Små projekter – store effekter

I Interreg-familien findes der allerede eksempler på mindre projekter, som har en stor effekt og kan bruges til inspiration, opmuntring og tilskyndelse. For eksempel lykkes det for projektet „B.E.L.T. Be Europe – Learn Together“ med et forholdsvis lavt budget og kun få partnere at yde et flot bidrag til det grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Fehmarnbelt-Regionen. Også “Beredskab uden grænser“, der gør en indsats for det dansk-tyske samarbejde indenfor beredskabet, er et projekt med et forholdsvis lavt budget og som agerer indenfor et begrænset geografisk område.

Puljer til såkaldte mikroprojekter er en helt anden form for støtte til små projekter – og gode eksempler på dette ses i Interreg-projekterne KultKIT og KursKultur, der i kraft af at være paraplyprojekter på kulturområdet uddeler støttemidler til mikroprojekter.

De medvirkende parter i et projekt får ved hjælp af Interreg mulighed for at etablere nye kapaciteter og frem for alt samle erfaringer indenfor det dansk-tyske samarbejde. Erfaringer, som er værdifulde for projektparterne og hele programregionen, og hvor resultaterne efterfølgende kan nyttiggøres i eventuelle følgeprojekter.

Hjælp og vejledning lige fra begyndelsen

Vore projektvejledere står altid til rådighed med indgående hjælp og vejledning i forbindelse med udvikling og praktisk gennemførelse af små projekter. Interessante idéer med henblik på det grænseoverskridende samarbejde kan således få hjælp fra Interreg-sekretariatet – lige fra begyndelsen og helt frem til det endelige projekt. Find gode tips for små projekter og projektaktører i „FactSheet: lettelser  for små projektpartnere“.

Kontakt gerne Interreg-sekretariatet ved spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger.