loader image

Spotlight på projekter med deltagelse af sjællandske SMV’er

Vækstforum Sjælland har offentliggjort en annoncering, der inkaleder projektbeskrivelser for internationalisering af SMV’er (små og mellemstore virksomheder) i Region Sjælland. Der er ansøgningsfrist den 31. januar 2018.

Region Sjælland indkalder projektbeskrivelser inden for fire områder, der alle skal sikre en række services og aktiviteter til regionale SMV’er. To af områderne matcher to af de prioriteter, som programmet Interreg Deutschland-Danmark giver støtte til. Det drejer sig om prioritet 1 ”Innovation” og prioritet 2a ”Øget bæredygtig udnyttelse af ressourcer i regionens virksomheder”. Af Region Sjællands annoncering fremgår det således, at der søges om beskrivelser af:

  • Interreg-projekter, der understøtter regionens SMV’er i at samarbejde med virksomheder fra Tyskland og Sverige om internationalisering og eksport.
  • Internationale innovationsprojekter for regionale SMV’er, der sikrer udvikling af produkter og services, der er nye for virksomhederne eller markedet.

Vækstforum Sjælland har afsat i alt 16 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen for internationalisering af SMV’er.

For at læse mere om annonceringen kan du gå på Vækstforum Sjællands hjemmeside – LINK