loader image

Stamceller fra knoglemarv: Affald med potentiale

Ved universitetshospitalerne i Odense og Lübeck er det lykkedes at udtage stamceller fra knoglemarv ved 100 patienter. Stamcellerne bliver registeret og opbevaret i en dansk-tysk biobank, hvorefter de kan bruges til videnskabelige studier eller sygdomsbehandling.

De sidste to år har universitetshospitalerne sammen med virksomheder fra Slesvig-Holsten i projekt BONEBANK arbejdet på at udtage, bearbejde og lagre stamceller fra knoglemarv.

En værdifuld ressource

Partnerne i BONEBANK har fået øjnene op for ressource, som ligger i det knoglemateriale, herunder knoglemarv, blod og stamceller, der efter rutineoperationer (fx benbrud) normalt sorteres fra som affald. Endda en værdifuld ressource, der kan forandre og redde liv – både indirekte gennem forskning og direkte gennem regenerative terapier. Stamcellerne kan bruges af patienten selv, af andre patienter, forskere og af medicinalindustrien.

Udtagelsen af knogle-stamceller fra knoglemateriale, der efter en operation ikke kan bruges mere, er en stor succes. Det er en værdifuld ressource, der senere kan bruges i forskningen og til terapiformål. Projektet åbner dermed op for nye stamcelleterapier med alsidige indsatsmuligheder”, siger Pro. Dr. Arndt-Peter Schulz, overlæge ved Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Lübeck.

Det har i mange år været en hårdnakket påstand, at sunde knoglemarv-stamceller udelukkende kan udvindes af knoglemateriale fra unge patienter. De involverede universiteter mener at kunne modbevise den påstand. I projektet er det nemlig lykkedes at udtage sunde stamceller af knoglemateriale fra gamle patienter også. Det bliver nu interessant at se, om patienternes sundhedstilstand har en indflydelse på stamcellernes kvalitet.

Stamceller krydser grænsen

Forskere og læger fra både Danmark og Tyskland skal have gavn af stamcellerne og adgang til biobanken. Det betyder, at stamcellerne skal kunne transporteres. Til det formål har projektpartnerne formået at skabe en transportkæde mellem Lübeck og Odense, der garanterer sikker transport af stamcellerne fra A til B. På den måde kan projektets resultater komme endnu flere patienter til gode.

Bonebank er kommet langt på to år, men partnerne er langtfra mætte. I de næste måneder fokuserer projektet fremadrettet på den grænseoverskridende biobank og undersøger, hvordan knogle-stamcellerne kan komme andre patienter til gode via regenerative terapier.

Mere på www.bonebank.eu