loader image

Syddansk Universitet står i spidsen for nyt dansk-tysk Interreg-sundhedsprojekt

Den demografiske udvikling, et øget pres på udgifterne til sundhed, udækkede behandlingsbehov og delvis usammenhængende indsatser er udfordringer som både Danmark og Tyskland står overfor. Det nye 22 mio. kr. store projekt ACCESS & ACCELERATION vil imødegå udfordringerne ved at skabe bedre vilkår for udvikling af innovative løsninger inden for sundhedsteknologien.

Virksomheder, forskningsinstitutioner og sundhedsinnovationsklynger vil i tæt samarbejde etablere en dansk-tysk platform, der skal lette virksomhedernes adgang til bl.a. universiteter, sygehuse, klinikpersonale og patienter i forhold til at udvikle, teste og implementere nye løsninger på sundhedsområdet.

ACCESS & ACCELERATION går helt nye veje. Projektet involverer et stort antal centrale sundhedsaktører, har et brugerdrevent fokus og strækker sig over samtlige udviklingsfaser af en sundhedsløsning, det vil sige fra idé til markedsadgang, lyder det fra Preben Jensen, Region Syddanmarks repræsentant for det dansk-tyske samarbejde og formand i Interreg-udvalget, som netop har bevilget Interreg-midler til projektet.

Konkret vil projektpartnerne, herunder Syddansk Sundhedsinnovation og WelfareTech, forsøge at samle og strukturere nuværende og fremtidige dansk-tyske indsatser på sundheds- og velfærdsinnovationsområdet til gavn for virksomheder, samfundet, patienter og fagpersonale.

Projektet adresserer grænseoverskridende udfordringer inden for sundhedsinnovationsområdet, en af programregionens asbolutte styrkepositioner. Jeg er meget tilfreds med, at vi via EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark har mulighed for at give støtte til så mange spændende og forskellige projekter – hvoraf ACCESS & ACCELERATION er nyeste skud på stammen”, fortsætter Preben Jensen.

Udover ACCES & ACCELERATION-projektet har Interreg-udvalget på mødet d. 12. december 2018 også bevilget EU-midler til projekt KursKultur 2.0. Dermed bliver det muligt for Region Sønderjylland-Schleswig, sammen med bl.a. Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune at videreudvikle deres kulturelle samarbejde. Projektet har til formål at fremme borgernes interkulturelle forståelse og bidrage til at nedbryde sproglige og kulturelle grænser. Således lyder det fra Preben Jensen: ”Menneskerne i Danmark og Tyskland er motoren i det dansk-tyske samarbejde. Det kræver en gensidig forståelse for hinanden og jeg ser frem til, at KursKultur fortsat kan skabe rammerne for, at borgerne kan fortsætte det tætte grænsenære samarbejde indenfor emner såsom musik, sport, kultur m.m.”

Samlet set har Interreg-udvalget den 12. december 2018 bevilget ca. 60,3 mio. kr. til 6 Interreg-projekter. Deraf:

Projektet ACCESS & ACCELERATION (A&A) modtager ca. 13 mio. kr.

Projektet KursKultur 2.0. modtager ca. 16,4 mio. kr.

Projektet Changing Cancer Care (CCC) modtager ca. 18,5 mio. kr. Det gør det f.eks. også muligt for Odense Universitetshospital og Sygehus Lilebælt på dansk side at involvere sig i det nye projekt Changing Cancer Care. Projektet skal udvikle, teste og implementere en række nye tiltag, der skal øge patientens chance for at overleve en kræftsygdom og reducere udgifterne til kræftbehandling.

Det dansk-tyske Interreg-samarbejde
De godkendte projekter hører hjemme i EU-programmet Interreg Deutschland-Danmark. Interreg Deutschland-Danmark har i årene 2014-2020 modtaget 672 mio. kr. i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Pengene bruges til at støtte dansk-tyske projekter. Støtten går til både store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter. Interreg-programområdet dækker Region Sjælland, Region Syddanmark og nærmest hele Slesvig-Holsten.

Samlet set har Interreg-udvalget nu godkendt 48 projekter og dermed er ca. 522 mio. kr. af de i alt 672 mio. kr. investeret.

Læs mere på www.interreg5a.eu

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til:
Christina Ehlers
Kommunikationsansvarlig | Interreg Deutschland-Danmark
Fon +45 76638236 · Mobil +45 24611095 · ceh@rsyd.dk