loader image
Interreg - Fahnen EU, DE, DK

Tak til formanden Preben Jensen

Preben Jensen har mange års erfaring som formand for Interreg-udvalget og medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Første gang var i valgperioden 2006-2009, hvor han var medlem af det daværende udvalg for ”Interreg4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.”.

I denne runde har han i perioden 2018-2021 været udpeget som regionsrådets ”særlige repræsentant for dansk-tyske spørgsmål”, hvor en meget stor del af aktiviteterne har bestået i at repræsentere Region Syddanmark i formandskabet for Interreg-udvalget.

Preben Jensen
Preben Jensen

Vi spurgte Preben, hvordan han har oplevet sin tid som formand for Interreg Deutschland-Danmark. Læs her, hvad Preben særlig er stolt af.

”Jeg har oplevet min tid som formand for Interreg-udvalget som en tid, hvor samarbejdsrelationerne mellem nord og syd, mellem Danmark og Tyskland, blev bedre og bedre. Tidligere kunne politikere i Syddanmark blive kritiseret for at ville samarbejde for meget med tyskere. Nu kan vi kun blive kritiseret for at samarbejde for lidt. Hertil kommer så at tilliden mellem øst og vest i programgeografien er blevet betydeligt større. Siden 2014 har vi samarbejdet i hele den dansk-tyske grænseregion. Det tog tid at opbygge tillid, men det er blevet meget bedre. Da der i EU opstod en idé om at skille samarbejdet ad to dele reagerede vi hurtigt og samlet. Vi ønsker at forsætte med de gode relationer, vi har opbygget. Det er jeg stolt af at have været en del af.”

Vi vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores oprigtige tak til Preben for det gode samarbejde og den gode støtte gennem de seneste år. Vi ønsker Preben alt det bedste for fremtiden. Og Preben medgiver også det fremtidige Interreg-program de bedste ønsker med på vej:

”Ved udgang af 2021 trækker jeg mig tilbage fra politik, og dermed også fra Interreg-udvalget. Mit bedste ønske for det Interreg-program der starter samtidig med at jeg slutter er, at det kommer til at gøre en forskel for de borgere, der passerer grænsen i dagligdagen. Der er desværre stadig en masse regler og sædvaner, der gør det unødigt besværligt at bo på den ene side og så arbejde eller have familie og fritid på den anden. Med et fint ord peger det nye Interreg-program på såkaldt institutionelt samarbejde. Det er der behov for, og formålet kan og skal kun være at gøre livet nemmere for grænsependlere og andet godtfolk.

Preben i dialog med projektaktører
Preben i dialog med projektaktører
Formændene Preben Jensen og Freddy Blak
Formændene Preben Jensen og Freddy Blak