loader image
megafon

Tips og tricks

Nye afskrivningsregler i Tyskland for digitale aktiver
For tyske projektpartnere kan bestemte digitale aktiver med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021 trækkes fra i skat. Hermed menes særligt udgifter til computer-hardware samt software til databehandling, som for fremtiden skal beskattes fuldstændigt i anskaffelses- eller produktionsåret. Dette er relevant både for anskaffelser til projekter, men også for alle der arbejder hjemmefra.

Disse nye regler kommer fra en aftale af 19. januar 2021 mellem forbundsregeringen og delstaterne, som skal stimulere økonomien med et særligt fokus på at fremme digitaliseringen.

Når I anvender de nye afskrivningsregler i jeres projekt, kan de relevante udgifter afregnes i udbetalingsanmodningerne. Dette påvirker ikke størrelsen på det samlede støttebeløb.

Overholdelse af udbudsregler ved valg af revisor
I forbindelse med first level-revisionen, altså til revideringen af jeres udgifter, skal I til jeres projekt vælge en revisor fra listen med godkendte revisorer til programmet (se hjemmesiden, eller spørg hos administrationen efter listen). Vær opmærksom på her at udbudsreglerne ifølge Håndbogen skal overholdes. Dette gælder også, når jeres institution selv har revisorer ansat. I praksis betyder det, at der ved valg af revisor normalt skal indhentes mindst tre tilbud (se Håndbogen kap. 4.5.2.1.3).

Afregning af personale – Bonusudbetalinger er ikke støtteberettigede
Husk ved afregning af personaleudgifter at bonusudbetalinger og præmier samt udgifter, som arbejdsgiver kan få refunderet, ikke er støtteberettigede (se Håndbogen kap. 4.5.2.2.1).

Afregning generelt – Moms der kan refunderes er ikke støtteberettiget
Husk ved afregning af alle udgifter, at moms der kan refunderes ikke er støtteberettiget (se Håndbogen kap. 4.5.4).

1:1-forskydninger og ændringsansøgninger fra 2020
Vær i jeres planlægning opmærksom på følgende:

  • Alle såkaldte 1:1-forskydninger, der hidtil har været ændringer der ikke skulle godkendes, skal fra budgetåret 2020 godkendes. Det gælder således for alle projekter, at man i årsrapporten for budgetåret 2019 for sidste gang må foretage godkendelsesfrie 1:1-forskydninger til det kommende år.

Undtagelse: Hvis det på grund af corona er nødvendigt at forskyde aktiviteter, så kan disse også afholdes på et andet tidspunkt i løbet af året eller i det efterfølgende år. Således ændres indholdet af aktiviteterne ikke væsentligt. Udgifter, der direkte og umiddelbart har med gennemførelsen af de berørte aktiviteter at gøre, kan i denne forbindelse forskydes udgiftsneutralt. Som leadpartner beder vi jer om at informere jeres sagsbehandler i Interreg-sekretariatet om den nødvendige tilpasning. Det er ikke nødvendigt med en særskilt godkendelse hos Interreg-administrationen vedrørende aktivitetsforskydninger og budgettilpasninger forårsaget af den særlige Covid-19-situation.

  • For alle ændringsansøgninger gælder: Den sidste mulighed i programmet for at indsende en ændringsansøgning er, når man indsender årsrapporten for året 2021.

Dette blev besluttet allerede i 2019 for i slutningen af støtteperioden at kunne planlægge brugen af midlerne bedst muligt (se også FACT Sheet: Ændringer i projekter og ændringsansøgninger LINK).

Meddelelser fra ELMOS
I nogle tilfælde modtager projekterne ikke meddelelser fra ELMOS, når der her er sket noget. Det skyldes, at meddelelsesperioden er sat til „0”. Dette er imidlertid hurtigt og nemt at ændre: Klik på dit navn (øverst til højre) og derefter på „Profile“. Længst nede på siden ses „Meddelelsesperiode”, og her indstiller man med hvilket timeinterval, man ønsker at modtage meddelelserne. Sådan går man ikke mere glip af noget projektfremskridt.