loader image

Tips & Tricks marts 2020

1. Adgang til ELMOS for alle partnere

For at sikre et tillidsfuldt samarbejde i ethvert Interreg-projekt er gennemskuelighed og kendskab til projektets aktuelle status meget vigtig for alle involverede projektpartnere. I skal endvidere være opmærksomme på, at godkendte projektændringer kun bliver vist i ELMOS og danner grundlag for FLC-revisionerne forud for enhver udbetalingsanmodning.

Derfor er den enkelte leadpartner forpligtet til at give alle projektpartnere og FLC-revisorer (har kun læserettigheder) adgang til ELMOS.

2. Ændringsansøgninger

Som omtalt er muligheden for 1:1-forskydninger uden godkendelse blevet afskaffet. Forskydninger fra et år til det efterfølgende år kræver godkendelse via en ændringsansøgning fra og med budgetåret 2020. (Bemærk: Sidste mulighed for at indsende en ændringsansøgning i programmet er sammen med indsendelsen af årsrapporten for 2021.)

Interreg-udvalget vil med disse tiltag søge at sikre, at ubrugte midler kan blive anvendt før programmets afslutning, f.eks. til netværksprojekter, og ikke skal betales tilbage til EU-Kommissionen. Derfor kan ændringsansøgninger kun godkendes, hvis de er begrundet plausibelt.

I begrundelsen bedes I henvise til projektets hidtidige målopfyldelse samt mål, som ikke vil kunne blive opnået uden ændringen. Midler må under ingen omstændigheder overføres alene med det formål at “holde” ubrugte midler i projektet.

Udgiftsneutrale forlængelser vil kun være en mulighed, hvis aktiviteter rent faktisk vil skulle indhentes som følge af tidligere forsinkelser.

I forbindelse med en nødvendig ændringsansøgning bedes I kontakte Interreg-sekretariatet i god tid.

3. Ny hjemmeside – opdateret håndbog og Fact Sheets!

Efter hjemmesidens relaunch har nu også en del dokumenter fået et make-over, herunder Interreg-håndbogen, som præsenteres i sin 4. version med opdateret og udvidet informationer i nogle af kapitlerne.

Håndbogen indeholder relevant information til ansøgere og igangværende projekter vedrørende programmet, prioriteterne, ansøgningen og projektgennemførelsen.

Der er for eksempel nye oplysninger om udbudsbestemmelser (s. 71), sprog i årsrapporter (s. 92), projektevalueringen (s. 102) og verificeringen af outputindikatorer (s. 92 / s.134).

De forskellige Fact Sheets er ligeledes en vigtig hjælp for Interreg-projekter, idet flere emner fra håndbogen her behandles separat og detaljeret med yderligere vejledning.

Se alle nye dokumenter her: https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/
På siden finder du dokumenter indenfor bl.a. emnerne ”Til ansøgere” og  ”Til projekter”. Hvis du på højre side trykker på knappen ”Læs mere”, bliver alle Fact Sheets vist.

Du kan også downloade den nye håndbog direkte her: Interreg-håndbog