loader image

Topmøde om merværdi i dansk-tysk kulturelt samarbejde: Når 2 plus 2 giver 5

Klare toner fra violinerne, der ligger i hænderne på børnene fra Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, flyder fra scenen og ud over salen med de omkring 170 deltagere i det dansk-tyske kulturpolitiske topmøde i Slesvig. Den livlige samtale på stolerækkerne stopper, og opmærksomheden retter sig mod scenen og indlæggene fra både politikere og aktører. Temaet for årets topmøde er merværdien i kulturelle samarbejdsprojekter mellem Danmark og Tyskland.  På programmet er konkrete erfaringer fra museer, politik og undervisning og taler fra ministre og ambassadører, ligesom der bliver kigget frem mod 2020, som både er 100-året for Genforeningen og dansk-tysk venskabsår.

Oplægsholderne har tydeligvis gjort sig mange gode overvejelser om det kulturelle samarbejde på tværs af grænsen, og de deler dem med deltagerne i salen:

”Er grænseoverskridende samarbejde en luksus – eller en nødvendighed?”
– Dirk Keil, NORDMUS
”Musikken sætter eleverne i samme stemning og samler dem, men samtidig er det vigtigt at holde fast i begge sprog og kommunikere på både dansk og tysk.”
 – Marianne Nielsen, Als Performance Akademi, om erfaringer fra en sommercamp for danske og tyske elever.

Danskundervisning for me mindste på tyske skoler

Netop overvejelsen om sprog, især i forhold til børn og unge, er også et vigtigt punkt, da den slesvig-holstenske minister for uddannelse, videnskab og kultur, Karin Prien, går på talerstolen.

”I det grænseoverskridende samarbejde synes jeg, at mødet mellem mennesker har førsteprioritet og er afgørende. Især at unge mennesker får mulighed for at mødes som del af en kulturel aktivitet og tale sammen. I den forbindelse spiller sprog selvfølgelig en stor rolle, og for mig giver det vældig god mening, at flere tyske skoler begynder at tilbyde undervisning i det danske sprog,” siger Karin Prien.

Hun beskriver, hvordan Slesvig-Holsten går ind i et pilotprojekt, hvor man på 10 grundskoler vil sætte fokus på nabosproget dansk og tilbyde mere intensiv undervisning end hidtil.

”Som med megen anden læring er det bedst at begynde så tidligt som muligt, så derfor fokuserer vi i første omgang på grundskolernes yngste elever, hvor leg og læring kan gå hånd i hånd. Men det ligger i konceptet pilotprojekt, at det kan udvides, hvis det bliver en succes,” siger Karin Prien.

Fra salen bliver det foreslået, at slesvig-holstenske unge kunne komme til Danmark og gå på efterskole et år sammen med danske elever. Et forslag, som ministeren gerne vil tage med videre.

Når 2 plus 2 giver 5 – og måske UNESCO

Den danske kulturminister Mette Bock taler også om mødet mellem mennesker og kultur og trækker desuden de store linjer for det dansk-tyske samarbejde op.

”Jeg tænker altid på et vellykket samarbejde som det klassiske regnestykke: 2+2=5. Det betyder, at vores fælles bestræbelser giver resultater, der er større end vores respektive bidrag. Der opstår en merværdi i det velfunderede og grænseoverskridende samarbejde, og det er det, vi er gode til at skabe,” siger Mette Bock.

Hendes nylige forslag om at nominere det dansk-tyske grænseland til UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv bliver nævnt af både den slesvig-holstenske kulturminister og flere andre talere i løbet af topmødet – og også af den danske kulturminister selv, da hun runder af.

”Der er tradition for forbilledligt samarbejde og stærk mindretalsbeskyttelse i det dansk-tyske grænseland, og det synes jeg danner en god basis for at søge optagelse på UNESCOs liste. Det er også et stærkt signal, at selve ansøgningen bliver til i et dansk-tysk ligeværdigt samarbejde. Vi er tætte partnere. Og tænk, hvis vi bliver optaget på listen i 2020 – jeg kan ikke forestille mig en bedre gave til 100-året for Genforeningen,” siger Mette Bock.

Det kulturpolitiske topmøde den 22. februar var arrangeret af Interreg-projektet KursKultur med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Interreg-projekterne NORDMUS og kultKIT var også en del af arrangementet.

Kurskultur fremmer mellemfolkeligt samarbejde i Interreg Deutschland-Danmarks programregion og støtter en række mikroprojekter. Projektet KursKultur 2.0 er netop blevet godkendt af Interreg-udvalget i december og modtager fra 2019 til 2022 et tilskud på 16 mio. kr. fra Interreg Deutschland-Danmark.

Billederettigheder: Tim Riediger