loader image

Tre innovative projekter afsluttet med success

En grund til at fejre! Hen over sommeren har tre Interreg-projekter succesfuldt afsluttet deres løbetid efter en lang og intensiv periode og har offentliggjort deres resultater. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke projekterne for det positive samarbejde.

Viden betaler sig: Målet blev nået gennem innovativ forskning

Alle tre fornyligt afsluttede projekter har beskæftigt sig med forskellige innovative temaer, der krævede et forskningsbetonet projektarbejde. Fra knogleheling gennem stamceller, over kosmetikfremstilling med alger, hen til sundhedstiltag, som skal forlænge den raske levetid – der er lidt af hvert. Og alle disse resultater kommer borgerne i den dansk-tyske region til gode.

FucoSan – Sundhed fra havet

Alger. Det første jeg tænker på er sushi.” Denne sætning sagde sekretariatsleder Lewe Kuhn i sin åbningstale ved den virtuelle afslutningskonference for FucoSan med 120 deltagere, der fandt sted over to dage. Hvad er det første, du tænker på? At alger er meget mere end det og besidder helt specielle egenskaber, kunne FucoSan-projektteamet tydeliggøre på overbevisende vis. Nogle bestemte dele af alger kan nemlig bruges til at fremstille medicinsk kosmetik eller i helbredelsen af øjensygdomme. ”I gennem de sidste år har vi fundet ud af meget om Fucoidaner – de værdifulde bestanddele fra brunalger. Vores undersøgelser har vi gemt i en databank, så der kan laves yderligere forskning på området,” siger Alexa Klettner, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Kiel fra FucoSan-projektet, ”Fucoidaner kan på kort sigt især bruges i kosmetiske anti-aging produkter, men de har også et stort potentiale inden for medicinsk anvendelse.

Bonebank – Stamceller: vores krops værdifulde ressource

Indtil nu er stamceller, som fjernes under rutineoperationer, blevet bortskaffet som affald. Men disse stamceller kan være meget værdifulde for patienten selv eller for en anden patient. Bonebank-projektet har udviklet en metode, hvormed stamcellerne kan udvindes og opbevares, så de kan bruges til mulige helingsprocesser på et senere tidspunkt. Den nu tidligere projektleder Arndt Peter Schulz og hans efterfølger Lina Niessen, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i Lübeck, siger afslutningsvis enstemmigt: ”Vi er særligt stolte af, at vi for første gang har formået at implementere en dansk-tysk databank for stamceller. Udvundne stamceller fra knoglemarven kan opbevares der og bruges til enten forskning eller senere helingsprocesser for patienter på begge sider af grænsen.

WIPP – Bliv gammel på en sund måde

Vi mennesker bliver hele tiden ældre, men desværre oplever mange i en fremskreden alder også tab af funktionsevne eller andre begrænsninger, så deres livskvalitet ofte påvirkes negativt. I tre et halvt år har WIPP-projektet beskæftiget sig med udviklingen af tiltag og produkter, som skal være med til at øge antallet af raske år for ældre mennesker. Takket være projektet kan nu flere seniorer gennem en aktiv og sund livsstil forbedre livskvaliteten og opleve flere sunde leveår. ”Projektet har innovativt bidraget med ny forskningsbaseret viden og praktisk implementerings erfaring, som positivt vil bidrage til EU’s mål for flere og aktive leveår,” fortæller projektlederne Paolo Caserotti og Iwan Alstrup fra SDU os, ”den positive sideeffekt? Ældre mennesker, der lever sundt og aktivt, er sjældnere syge, så udgifterne til sundhedssektoren vil reduceres på lang sigt.”