loader image
personer ved stranden

Turismen i Europa er i vækst
– og endelig får Vadehavsområdet i Danmark og Schleswig-Holstein del i væksten

Hvad har Great Barrier Reef, Dolomiterne og Vadehavet til fælles? Alle tre steder optræder på UNESCOS naturarvsliste. Vadehavet i Danmark og Tyskland er verdens største sammenhængende system af hav, søer, sand- og mudderflader og dermed et enestående naturområde. Området har et helt specielt plante- og dyreliv. Områdets status som UNESCO Verdensnaturarv rummer et stort potentiale for turistbranchen i Danmark og Schleswig-Holstein – et potentiale, der udnyttes og fremmes i det treårige turismeprojekt NAKUWA.

Projektpartnerne har udviklet og implementeret forskellige produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme, der relaterer sig til Verdensarven Vadehavet og som stilles til rådighed for alle. Helt centrale temaer i projektet er cykling, kultur, vandring, fuglekiggeri og kvalitet. Det tætte samarbejde i projektet har været helt afgørende for forankringen og synligheden af NAKUWAs resultater”, lyder det fra projektleder Erik Dam, Business Region Esbjerg.

ben med støvler
personer cykler
to personer i naturen

NAKUWA-projektet er afsluttet, men projektets mange resultater forankres flere steder. Turistorganisationer, Nationalparkerne og borgerne/turisterne nord og syd for grænsen har gavn af resultaterne og bruger produkterne. Alt udarbejdet materiale er stillet til rådighed til Nationalparkpartnere og øvrige turismeaktører. Du kan bl.a. tilgå materialet via projektets hjemmeside www.NAKUWA.dk eller via projektets contentpool.

Der har i hele perioden været et godt og tæt samarbejde partnerne imellem. Vi har lagt vægt på, at alle partnere har været involveret i udviklingsarbejdet på tværs af arbejdsopgaver – og skabt en god dialog på tværs af grænsen. Derved sikrer vi ejerskab til og forankring af resultaterne hos turismeaktører og relevante organisationer,” siger projektkoordinator Winnie Abildgaard, Business Region Esbjerg.

Oplev Vadehavet på tæt hold

NAKUWA-teamet har udviklet produkter og tilbud inden for forskellige turismeområder, der alle giver mulighed for at opleve Verdensarv Vadehavet på tæt hold. Kort kan følgende fremhæves på de forskellige områder:

  • Verdensarven på cykel – i en video vises oplevelsesmulighederne i Verdensarv Vadehavet set fra en cykel. Derudover er der udarbejdet og opsat 11 skilte på tværs af Vadehavsområdet – 6 i Danmark og 5 i Tyskland, der giver den cyklende indblik i oplevelsesmuligheder i Verdensarv Vadehavet.
  • Kultur – i  kulturguiden beskrives det levede liv og kulturoplevelser fra Blåvand i nord til Tønning i syd. Derudover er der udviklet en søjlerute, der beskriver 12 højvandssøjler langs Vadehavet.
  • Til fods gennem Verdensarven – der er udviklet en app (Wadden Sea Explorer), der beskriver vandreture i Verdensarv Vadehavet, ligesom der er udarbejdet en folder, der beskriver de forskellige ruter.
  • Fugleturisme – der er uddannet en række nye fugleguider, der fremadrettet vil kunne bidrage til at formidle fuglenes adfærd og beskyttelse af deres levesteder – herunder Vadehavet som bl.a. er rasteplads for millioner af trækfugle. Der er desuden udviklet en lille historie for børn om knortegåsen Branta.
gaas
fugl

Mange af de 22 uddannede fugleguider har udviklet nye attraktive tilbud om fuglekiggeri. To af dem, en dansk og en tysk nationalparkpartner, er gået sammen om fælles fugleguide-ture i grænseområdet”, fortæller projektleder Dr. Christiane Gätje, Tönninger Nationalparkverwaltung.

  • Kvalitet – der er arbejdet med en online-indlæringsplatform, der via korte onlinekurser, giver viden om service og værtskab til aktører indenfor overnatning og oplevelsesøkonomi. Kurserne kan anvendes af alle og netop i coronatiden har der været en mærkbar større efterspørgsel efter kurserne og deres indhold.