loader image

Unge indsnuser atmosfæren hos Interreg

I to måneder har Lorena Giannelli (24 år) og Anna Hansen (26 år) arbejdet som frivillige i Interreg-projektet KursKultur. De to unge, som læser på Europa-Universität Flensburg, hjælper KursKulturs projektpartner Region Sønderjylland-Schleswig med at indfri projektets mål, især på kommunikationsområdet.

For os som partner i et Interreg-projekt, styrker det os i vores daglige arbejde at have Lorena und Anna som frivillige. Som unge studerende ved de, hvordan man skal henvende sig til deres jævnaldrende, og vi har haft stor glæde af deres idéer til at optimere vores tilstedeværelse på de sociale medier. Alt i alt kan vi kun opfordre andre Interreg-projekter til at benytte muligheden for at have frivillige”, fortæller projektleder Anne-Mette Olsen fra Regionskontor & Infocenter i Padborg.

Indsats som Interreg Volunteer Youth

Initiativet Interreg Volunteer Youth (IVY) har nu eksisteret i præcis et år. Det er sat i søen og støttes af Europa-Kommissionen og skal fremme frivilliges arbejde i Interreg-programmer og Interreg-projekter. Med nye idéer og alternative tilgange skal frivillige bringe nyt liv til grænseregionerne. Samtidig ønsker man at give den unge generation et indblik i det grænseoverskridende samarbejde. I to til seks måneder kan unge frivillige mellem 18 og 30 år arbejde med en række forskellige opgaver for Interreg-programmer og Interreg-projekter. Målet er at gøre Interreg-programmet mere synligt og øge kendskabet til Interreg i grænseregionerne og generelt i Europa, og desuden at udbrede Interregs resultater.

Mit arbejde med projektet KursKultur giver mig mulighed for ikke bare at lære tyske og danske arbejdsformer og den kulturelle udveksling at kende, men også at bidrage aktivt til kulturudveksling i grænseregionen”, siger Lorena. Hun læser International Management Studies i Flensborg og Business, Language and Culture i Sønderborg.

Anna, som læser European Cultures and Society i Flensborg, tilføjer: ”Idéen om at fremme lokale, regionale og grænseoverskridende initiativer og projekter er jeg fuldstændig med på. For mig at se er kultur den enkleste måde at bringe mennesker sammen på for at fremme gensidig forståelse, kulturel empati og solidaritet. KursKultur er den ideelle platform til det, fordi projektet handler om at fremme det grænseoverskridende samarbejde på borgerniveau.

Interreg arbejder aktivt på tværs af grænser, regioner og lande ved alle Den Europæiske Regions 38 indre grænser.  Interesserede Interreg-projekter og potentielle frivillige kan læse mere på www.interregyouth.com.