loader image

Vores ansøgningsfrister

Så er det nu – den første ansøgningsfrist for Interreg 6A er på plads: 16.08.2022!

De første projektansøgninger i det nye dansk-tyske Interreg 6A-program kan indsendes online efter sommerferien den 16.08.2022.

Det er dog obligatorisk at indsende en projektskitse senest den 15.06.2022!

Projektskitsen danner grundlaget for Interreg-sekretariatets videre rådgivning af ansøgningen. Der kan kun indsendes en projektansøgning, hvis Interreg-sekretariatet har modtaget en projektskitse inden den 15.06.22.

Interreg-udvalgets beslutning om projektgodkendelser forventes at blive truffet i december 2022.

Projektskitsen vil være tilgængelig på programmets hjemmeside i løbet af marts 2022.

Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål om proceduren og ønsker yderligere rådgivning! (Interreg-sekretariat – interreg5a DK)

Alle oplysninger er med forbehold af det videre forløb i programgodkendelsen.

Prioriteter
Læs mere om den nye støtteperiode for Interreg Deutschland-Danmark 6A her.