Rapporter på kun ét sprog er nu en mulighed

Status- og årsrapporter kan nu også indsendes på kun ét sprog. Her skal I bare beslutte jer for et sprog – dansk, tysk eller som noget nyt: engelsk.  Slutrapporter skal fortsat skrives på både tysk og dansk på grund af indholdet af informationer, som også anvendes i programmets kommunikationsarbejde.
Mere information om dette i FACT-Sheet ”Rapportering med first level-kontrol” (som meget snart kommer i en revideret udgave) under punkt 1 – ”Generelle oplysninger”.

 

Hurtigere behandling af statusrapporter

Fristen for indsendelse af statusrapporter for første halvår 2019 er den 30.9.2019. Hvis du er opmærksom på de følgende punkter, kan vi behandle din statusrapport hurtigere:

 • opdatér FLC-data i ELMOS og indsend dem derefter (mere info i ELMOS-håndbogen afsnit 7)
 • husk, at hver first level-revisor skal gennemføre en kontrol på stedet (VOK) hos hver partner én gang i projektperioden. Den skal angives i revisorerklæringen. Med en rettidig kontrol på stedet har projektet mulighed for aktivt at imødegå eventuelle problemer i projektet i god tid
 • husk at gøre first level-revisoren opmærksom på revisionsgrundlaget: godkendt ansøgningsversion i ELMOS. Den version skal revisoren angive i revisorerklæringen

 

OBS: Opdaterede dokumenter

I de seneste måneder har Interreg-administrationen opdateret nogle dokumenter, der kan være relevante for dig:

 • FACT-Sheet ”Databeskyttelse” (version 3, juni 2019)
 • FACT-Sheet „Statsstøtteregler og støttemuligheder“ (version 2.3, august 2019)
 • FACT-Sheet „Private partnere i Interreg-projekter“ (version 2.3, juli 2019)
 • FACT-Sheet „Retningslinje for standardiserede timesatser for personaleomkostninger for ledere uden regulær løn“ (version 2.1, august 2019)
 • FACT-Sheet ”Rapportering med first level-kontrol” (version 3, september 2019)
 • FACT-Sheet ”Outputindikatorer” (version 2, september 2019)
 • Skabelon Partnerskabsaftale (14.8.2019)
 • Revisorerklæring for de enkelte projektpartnere med vejledning (version 8, juli 2019)
 • Revisorerklæring for det samlede projekt med vejledning (version 8.1, august 2019)

Vær opmærksom på at bruge de opdaterede dokumenter.