loader image

GDI

Projekte

German Danish Innovation

Tilskud

1.181.861 €

Projektperiode

01.10.2019 – 30.09.2022

Leadpartner

Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Små og mellemstore virksomheder nord og syd for den kommende faste forbindelse over Femern Bælt har i dag ikke nødvendigvis meget kontakt og samarbejde med dem ”den anden side”. De to områder, som er (1) region Sjælland og (2) Kiel/Lübeck/Ost-Holstein/Plön har hver især et befolkningstal på omkring 800.000. Kendetegnende er det også, at nord for bæltet er der en tendens til, at virksomheder og arbejdskraft er fokuseret på mulighederne i København/Øresund, og syd for grænsen er Hamborg den store økonomiske motor og magnet for arbejdskraft.

Tysk-Dansk Innovation (GDI) projektets overordnede formål er at fremme det økonomiske samarbejde på tværs af Femern Bælt, for derigennem at gøre området til et mere attraktivt erhvervsområde. Dette skal bidrage til at tiltrække investeringer, virksomheder og bosætning, så områderne opnår positiv økonomisk og socioøkonomisk udvikling.


Resultater

 • Kompetenceudvikling i 135 små og mellemstore virksomheder
 • Fokus på fødevaresektoren, maritimt samarbejde, grøn omstilling, medico/ bio-tech, turisme og logistik
 • Sprint-strategier og regionale analyser
 • Match-making og samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og eksperter på tværs af Femern Bælt
 • 20 produkter/services markedsafprøvet, tilpasset og klar til eksport

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samelde støtteberettigede udgifter
  1.969.769 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


TOUR-BO

Projekte

TOUR-BO

Homepage

www.tour-bo.eu

Tilskud

2.031.579 €

Projektperiode

01.07.2019 – 30.06.2022

Leadpartner

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön

Projektbeskrivelse

Det tysk-danske projekt „Tourism Cross-Border“ udvikler løsninger til at skabe en bæredygtig turismeudvikling i landdistrikterne.

Projektet TOUR-BO skaber nye bæredygtige turistattraktioner gennem et stærkt samarbejde mellem offentlige og private turismeaktører. Kulturelle aspekter udforskes, netværk dannes og visionære udbydere bliver synliggjort. Det fremadrettede mål er at skabe en bæredygtig værdistigning i hele regionen.


Resultater

 • Højere merværdi inden for bæredygtig natur- og kulturturisme
 • Udvikling af grænseoverskridende produkter
 • Oprettelse af netværk mellem turistaktører

Projektdetaljer

 • Prioritet 2.2 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.2: Øge bæredygtigheden indenfor den maritime kulturarv og naturturisme med fokus på aktiv ferie
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.708.772 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Blomster bygger broer

Projekte

Blomster bygger broer

Homepage

Projektet arbejder i øjeblikket på udviklingen af hjemmesiden.

Tilskud

1.839.188 €

Projektperiode

01.07.2019 – 30.06.2022

Leadpartner

Stadt Flensburg

Projektbeskrivelse

Ideen med projektet ”Blomster bygger broer” er at skabe en fælles dansk-tysk turistdestination omkring Flensborg Fjord og de fire byer Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg.


Resultater

 • En innovativ sammenhængende natur-, kultur- og historieformidling på tværs af Grænse og Fjord (etablering af en “flyedende have”)
 • Nye turismeprodukter (bl.a. yurportal, dansk-tysk cykel- og vandrepas samt slots-, park og havepas)
 • Lokalt engagement og involvering i den lokale turismeudvikling

Projektdetaljer

 • Prioritet 2.2 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.2: Øge bæredygtigheden indenfor den maritime kulturarv og naturturisme med fokus på aktiv ferie
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.452.250 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Access & Acceleration

Projekte

Access & Acceleration

Tilskud

1.744.047 €

Projektperiode

01.04.2019 – 31.03.2022

Leadpartner

Syddansk Universitet / Mads Clausen Instituttet

Projektbeskrivelse

Både den danske og den tyske sundhedssektor står overfor udfordringer såsom demografiske ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor betydning.

Traditionelle innovationsprocesser fører i dag ikke længere automatisk til succes. Projektet „Access & Acceleration“ går nye veje og gør brug  af den centrale succesfaktor for innovationer: En stærk inddragelse  af teknologibrugere, virksomheder og universiteter i  alle udviklingsfaser.


Resultater

 • Bæredygtig innovationsplatform til løbende support af grænseoverskridende innovationspartnerskaber
 • Support af den grænseoverskridende markedsadgang for virksomheder i det sundhedsrelaterede erhverv
 • Integration af grænseområdets sundhedsserviceydere, virksomheder og universiteter i innovationsprocessen

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.906.725 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


TASTE

Projekte

TASTE

Tilskud

1.478.106 €

Projektperiode

01.02.2019 – 31.01.2022

Leadpartner

Erhvervshus Sydjylland

Projektbeskrivelse

Mango, appelsin eller papaja? Alt kan efterhånden fås i supermarkederne i både Danmark og Tyskland. Samtidig bliver klimaet presset af den voksende verdensbefolkning. I EU taler man ofte om at være foregangsbillede for en bæredygtig udvikling. Under bæredygtighed ligger der dog meget mere end elbiler, solceller og vindmøller.

Interreg-projektet TASTE går forrest i jagten på at finde bæredygtige løsninger inden for fødevarebranchen. En række danske og tyske virksomheder er gået sammen med vidensinstitutioner fra begge sider af landegrænsen om at sætte fokus på netop dette.


Resultater

 • Udvikling af et bæredygtighedskompas
 • Udvikling af et bæredygtighedsmærke til at sætte på bæredygtige fødevarer
 • Større bæredygtighed i virksomheder, der arbejder med fødevareproduktion

Projektdetaljer

 • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.463.510 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


NorDigHealth

Projekte

NorDigHealth

Tilskud

2.584.510 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

En hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom er ønskværdig og ideel. Men hvem kan sige „nej“, når det drejer sig om at forebygge mod en sygdom og den dertilhørende dyre behandling? Netop her har projektet NorDigHealth sit fokus.

En sammensætning af forskellige fagområder arbejder på at udvikle nye teknologier, der skal understøtte både patienter og fagpersonale. På forskningsområdet skal der udvikles teknologier, der gør det muligt rettidigt at genkende bestemte sygdomme som f.eks. kræft. Derudover har projektet som mål, at sygdomme i bedste fald kan forebygges. Når sygdomme, der kan være meget alvorlige, opdages på et tidligt tidspunkt, vil det afspejle sig i behandlingen. Dette ses bl.a. ved, at behandlingsmulighederne både forbedres, men også gennemføres væsentligt billigere, da lange behandlingsforløb undgås. Disse aspekter giver en øget livskvalitet for patienten.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.307.516 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


MatKult

Projekte

MatKult

Homepage

www.matkult.eu

Tilskud

521.088 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Universität zu Lübeck, Insitut für Mathematik, LIMa – Lübecker Initiative Mathematik

Projektbeskrivelse

Mange kender det fra skolen. Emnet matematik bringer ikke glæde hos enhver. Ofte passer ordsproget „Enten hader man det eller man elsker det“ rimeligt godt. Derved udgør matematik grundpillen for verdenskulturen. Med sin abstraktion og ensartethed henover nationale, ideologiske og religiøse barrierer er matematik accepteret overalt og bliver anset for at være et universelt forståeligt sprog. Derfor giver det god mening, at matematik kan fungere som interkulturel bro mellem Danmark og Tyskland.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

 • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
 • Projektets samlede støtteberettigede projekter
  868.483 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


CHANGING CANCER CARE

Projekte

CHANGING CANCER CARE

Tilskud

2.477.758 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

Kræft. En sygdom, som alt for mange mennesker i verden og også i vores programregion desværre kommer i kontakt med. En sygdom, der kræver meget forskning for at tilbyde patienterne et så effektivt behandlingsforløb som muligt.  10 Interreg-projekter beskæftiger sig allerede med sundhed, og CCC er det tredje, som udelukkende beskæftiger sig med forskning indenfor kræft.

Vi lever længere og længere, og derfor bliver en større del af befolkningen desværre ramt af kræft på et tidspunkt i deres liv. Derfor er nye behandlingsmetoder og produkter nødvendige. Projektet CCC arbejder netop med nye behandlingsmetoder og produkter og lægger desuden stor vægt på patientinddragelsen, som hidtil har været relativ ringe i kræftbehandlingen.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.129.596 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Heracles

Projekte

Heracles

Tilskud

1.386.034 €

Projektperiode

01.09.2018 – 31.08.2021

Leadpartner

UKSH (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein)

Projektbeskrivelse

„Patient Empowerment“ er det centrale begreb i Interreg-projektet HERACLES Konkret betyder det, at patienterne skal involveres i vigtige beslutninger, der vedrører deres sygdom og behandlingsmulighederne. Det fordrer modige, velinformerede og selvbestemmende patienter. Kun på den måde kan patienter tage ansvar og i idealtilfældet selv bestemme over visse aspekter i deres behandling.

HERACLES bygger videre på gode resultater, vigtige erkendelser og succesfuldt samarbejde fra sundhedsinnovationsprojektet PROMETHEUS, som blev afsluttet i august 2018.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.310.056 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


KultKit2

Projekte

KultKit2

Homepage

www.kultkit.eu

Tilskud

1.413.612 €

Projektperiode

01.08.2018 – 31.07.2021

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Interreg-projektet KultKIT II bygger bro, mens politikerne har lagt planerne for en tunnel i Femern-regionen. Begge dele skal bringe borgerne og erhvervslivet i Femernbælt-regionen tættere på hinanden på tværs af vandet.

Broen er modsat tunnelen ikke en fysisk bro, men en mental bro, der gennem kulturelle møder skal styrke det interkulturelle samvær mellem danske og tyske borgere. KultKit II bygger videre på det succesfulde Interreg-projekt KultKIT, hvilket navnet også antyder. Den anden generation af KultKIT-projektet vil inddrage endnu flere samarbejdspartnere. Samtidig skal projektet forankres yderligere i bl.a. kommunale forvaltninger og på politisk niveau.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

 • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.884.816 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


CheckNano

Projekte

CheckNano

Homepage

www.checknano.eu

Tilskud

1.069.095 €

Projektperiode

01.08.2018 – 31.07.2021

Leadpartner

Syddansk Universitet (SDU) / Mads Clausen Instituttet (MCI) – NanoSYD

Projektbeskrivelse

Nanopartikler bliver tilføjet et stor udvalg af produkter, de gør vores hverdag nemmere og bedre, men kan også indebære sundhedsmæssige risici, som hidtil ikke har været mulige at vurdere. Projektet CheckNano udvikler en kviktest, som skal undersøge produkter for skadelige nanopartikler.

De er over alt, selvom vi ikke kan se dem. Der er tale om nanopartikler. I takt med at flere og flere nanoteknologiske produkter kommer på markedet øges vores behov for viden om, hvorvidt de nye nanomaterialer udgør en fare for sundhed og miljø.


Resultater

 • Optisk detektering af nanopartikler
 • Dannelse af nanofiltre
 • Prototype udvikling til en nano-hurtig test
 • Udvikling af et kommercialiseringsstrategi

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.781.825 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Fit4Jobs

Projekte

Fit4Jobs@WaddenC

Homepage

www.f4j.dk

Tilskud

1.238.341 €

Projektperiode

01.03.2018 – 28.02.2021

Leadpartner

Tønder Kommune

Projektbeskrivelse

Ligesom det er tilfældet med andre landområder i den dansk-tyske grænseregion er Nordfriesland og Tønder Kommune også ramt af konsekvenserne af de demografiske ændringer. Endvidere forbinder oplandet, som grænser op til kystlinjen, naboregionerne, som hverken har tilkørsel til motortrafikveje eller egen højere læreanstalt. Det vil sige, at der på begge sider af grænsen er brug for at udvikle det økonomiske samarbejdsområde på en fremtidssikret og vedvarende måde for at kunne tilbyde attraktive arbejdsplader og imødegå mangel på kvalificeret arbejdskraft og dermed også borgere.

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et arbejdsmarkedsprojekt på tværs af den dansk-tyske grænse, som har til hensigt at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære nabomarkedet nærmere at kende. Den nationale landegrænse skal ikke være en hindring for det tværgående samarbejde i en dansk-tysk region. Fælles værdier og synergier skal fremskynde udviklingen af regionerne.


Resultater

 • Udbygning af jobtilbud i en sammensmeltende grænseregion.
 • Øget vækst igennem dansk-tysk samarbejde
 • Øget arbejdstagermobilitet hen over grænsen
 • Informere arbejdstagere om området WaddenC og tilbyde tilflyttet arbejdskraft en velkommenservice på tværs af grænsen

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.063.901 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


VekselWirk

Projekte

VekselWirk

Homepage

vekselwirk.eu

Tilskud

1.531.417 €

Projektperiode

01.07.2017 – 30.06.2020

Leadpartner

Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein, Bildungswerk Anderes Lernen e.V.

Projektbeskrivelse

”No size fits all” – sådan kunne mantraet lyde for det kreative innovationsprojekt VekselWirk. Projektet tilbyder bl.a. åbne kontorfællesskaber, et stort netværk og workshops til dem, som har en innovativ idé. Alle fra studerende eller offentlige institutioner til virksomheder er velkomne – så længe man har en kreativ idé.

Man siger ofte, at kun fantasien sætter grænser og også det eksemplificerer VekselWirk ved at have lokaler i Kolding, Roskilde, Kiel og Lübeck, der ligger vidt omkring i programregionen. I flere metropoler som f.eks. København og Hamborg er der masser af tilbud til kreative, mens det er mindre udbredt uden for storbyerne.


Resultater

 • Optimal understøttelse af kreative virksomheder gennem grænseoverskridende community management og internationalt sammenkoblede coworking spaces (fleksible kontorfællesskaber)
 • Øget synlighed for produktidéer og effekten af de kreative erhverv i form af showrooms og festivaler
 • Udarbejdelse af vejledninger til kommuner samt strategisk udveksling mellem offentlige forvaltninger

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samelde støtteberettigede udgifter
  2.552.361 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Saving Life

Projekte

Saving Life

Tilskud

1.393.938 €

Projektperiode

01.05.2017 – 30.11.2021

Leadpartner

Dansk Folkehjælp

Projektbeskrivelse

Hvad ville du gøre, hvis din kollega faldt om med hjertestop? At der er tale om et sandsynligt scenarie, vidner de senere års nomineringer til prisen årets førstehjælper om. Der er altid mindst en nomineret, der har ydet førstehjælp til en person med hjertestop. Ved et hjertestop tæller hvert minut. Jo hurtigere patienten får hjælp, jo større er chancen for overlevelse. Statistikken fortæller, at hvis der ydes førstehjælp vil hver ottende overleve, hvorimod kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes hjælp. Ud af dem, der overlever et hjertestop, kommer tre ud af fire tilbage i arbejde igen. Men også her spiller det ind, hvor lang tid der går, inden den livreddende førstehjælp sættes ind. Førstehjælp er således vigtigt både for samfundet og for den enkelte person.


Resultater

 • Implementering af ny teknologi i form af en APP, hvor en førstehjælper kan tilkaldes via alarmcentralen
 • Førstehjælpskurser, herunder undervisningsoptimering og erfaringsudvekling mellem instruktører
 • Kampagne omkring registrering og tilgængelighed af en AED (Automated External Defibrillator)

Projektdetaljer

 • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.323.229 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


NAKUWA

Projekte

NAKUWA

Homepage

www.nakuwa.dk

Tilskud

1.106.357 €

Projektperiode

01.04.2017 – 31.06.2022

Leadpartner

Business Region Esbjerg

Projektbeskrivelse

Hvad har Great Barrier Reef, Dolomiterne og Vadehavet til fælles? Alle tre steder optræder på FNs naturarvsliste. Denne udmærkelse viser, hvilken enestående natur vi har lige i strandkanten af vores programregion. Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er verdens største sammenhængende system af sand- og mudderflader. Områdets status som UNESCO Verdensnaturarv rummer et stort potentiale for turistbranchen i Danmark og Schleswig-Holstein – et potentiale, der endnu ikke er udnyttet og som med fordel kan udfoldes i et grænseoverskridende samarbejde.


Resultater

 • Øge den regionale værdiskabelse
 • Udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme
 • Skabelse af en international profil for det grænseoverskridende Vadehavsområde
 • Skabe en bedre konkurrencedygtighed , som fører til bæredygtig vækst og beskæftigelse

Projektdetaljer

 • Prioritet 2.2 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.2: Øge bæredygtigheden indenfor den maritime kulturarv og naturturisme med fokus på aktiv ferie
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.475.142 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


CellTom

Projekte

CellTom

Homepage

www.celltom.eu

Tilskud

1.555.769 €

Projektperiode

01.03.2017 – 31.03.2020

Leadpartner

Institut für Biomedizinische Optik (BMO) / Universität zu Lübeck (UzL)

Projektbeskrivelse

Kræft! Alene ordet kan få det til af løbe koldt ned af ryggen på en. Alle kender nogen, der er kræftsyge og rigtig mange har mistet nære pårørende til kræft. Uvisheden efter en operation er slem: ”Er svulsten nu helt væk?” Lige her kommer CellTom på banen. Partnerne bag projektet vil udvikle en ny, innovativ og pålidelig diagnosticeringsmetode i kræftbehandlingen, der gør det muligt for læger allerede under en operation at kontrollere, om en svulst er blevet fjernet helt. Metoden, der udvikles som en del af CellTom, kombinerer avancerede mikroskopiteknikker over landegrænsen og vil desuden gøre dem tilgængelige i andre brancher og i hele programområdet. CellTom planlægger yderligere at etablere et virtuelt servicecenter, der fungerer som kontaktpunkt for interesserede institutioner, læger og virksomheder, der kan drage fordel af at bruge de nye mikroskopimetoder.


Resultater

 • Udvikling af en medicinsk mikroskopiprocedure til hurtig påvisning af kræft
 • Etablering af et grænseoverskridende servicecenter VISION, hvor brugerne også sektorovergribende får adgang til high-tech-mikroskopiprocedure
 • Etablering af et strategisk netværk mellem akademiske institutioner, sygehuse og virksomheder inden for medicinsk teknologi

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.592.948 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Maker Startups

Projekte

Maker Startups

Tilskud

862.770 €

Projektperiode

01.02.2017 – 30.01.2020

Leadpartner

Erhvervsakademi Sjælland

Projektbeskrivelse

Det kan være svært at forstå mulighederne i en ny opfindelse, hvis man ikke kan tage den ”nye dims” i hænderne og vende og dreje den, mens man får forklaringen på hvad ”dimsen” kan. Dertil kommer, at det for den enkelte kreative sjæl kan virke som nærmest en uoverstigelig udfordring at komme fra ide til industri. Samtidig er der for få studerende, der springer ud som iværksættere. En af programområdets udfordringer er, at kun en mindre del af befolkningen med en videregående uddannelse har viden om, hvordan de kan bidrage til at løfte produkt- og forretningsudviklingen i området. Derfor er det afgørende for det fremtidige regionale erhvervsliv og uddannelsessektoren, at man ad andre veje kan sikre en høj selvstændigheds- og virkekraft lokalt.


Resultater

 • Facilitering af makeriværksættere ved at gøre det enklere at producere en fysisk prototyper
 • Omfattende samarbejde inden for FabLab-teknologi mellem en række tyske og danske aktører på uddannelses- og erhvervsfremmeområdet
 • “Produktion“ af arbejdskraft og iværksættere gennem uddannelsessystemet for at skabe et bedre entreprenørielt økosystem

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.437.954 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


BOOST

Projekte

BOOST

Tilskud

763.670 €

Projektperiode

01.02.2017 – 31.12.2019

Leadpartner

CELF (Zentrum für berufsorientierte Ausbildungen Lolland Falster/Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)

Projektbeskrivelse

De senere år er der sket en øget globalisering af arbejdsmarkedet og mobilitet af arbejdskraft. Mens mange kan se mulighederne i denne nye virkelighed, føler andre sig usikre på, hvad den nye virkelighed betyder for dem. Det er derfor vigtigt, at der på tværs af grænsen kommer en større forståelse for hinandens lovgivning, praktiske muligheder samt demografiske-, uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer. Det er projektets tanke, at hvis denne forståelse styrkes, vil det kunne understøtte visionen om et større fælles arbejdsmarked i programregionen.


Resultater

 • Opnå fælles grænseoverskridende administrative rammebetingelser via procestilpasning
 • På baggrund af erfaringer fra iværksatte aktiviteter, bl.a. job-swop, workshops og  lærlinge-udveksling, vil partnerne udvikle samarbejdsaftaler, som rækker ud over projektets afslutning
 • Styrkelse af bevidstheden om jobmulighederne i nabolandet for arbejdssøgende og arbejdsgiver og derved øge den grænseoverskridende mobilitet

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.272.782 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


Health-CAT

Projekte

Health-CAT

Homepage

www.healthcat.eu

Tilskud

1.671.6849 €

Projektperiode

01.02.2017 – 30.06.2020

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller

Projektbeskrivelse

Den demografiske bombe, er et af de udtryk, man møder ofte i disse år. En af virkningerne er, at der bliver stadig færre hænder til at tage sig af stadigt flere med store plejebehov. Hvor projektet WIPP prøver at skabe flere sunde år for de mange ældre, sætter projektet Health-CAT ind med brug af robotter til fordel for den målgruppe, som har behov for pleje. Robotter kan yde et vigtigt bidrag ved at hjælpe ved tidskrævende og gentagende opgaver for dermed at aflaste personalet. Det kunne f.eks. være transport af måltider eller måling af specifikke medicinske parametre såsom puls, blodtryk eller iltmætning. Dermed bliver robotter en velfærdsteknologi, der bidrager til at afhjælpe den udfordring, som den demografiske udvikling stiller plejesektoren.


Resultater

 • Identifikation af behov i sundhedssektoren
 • forbedre interaktionen mellem robotter og mennesker
 • robotmarkedets udbredelse i sundhedssektoren
 • offentlighedens sensibilisering i omgangen med robotter.

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  2.786.140 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >


FucoSan

Projekte

FucoSan

Homepage

www.fucosan.eu

Tilskud

2.183.384 €

Projektperiode

01.02.2017 – 31.08.2020

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel (UKSH)

Projektbeskrivelse

Alger – hvad tænker du på? En vag erindring fra den sidste ferie ved Østersøen eller et besøg på en sushirestaurant? Den udbredte havplante byder på meget mere end de fleste er klar over: I FucoSan arbejder tyske og danske projektpartnere på at hente det bedste ud af brunalger og gøre dem medicinsk og kosmetisk anvendeligt.

Om det er anti-aging, knogleregenerering eller øjenlægevidenskab – algebestanddelene er alsidige

Brunalger indeholder værdifulde bestanddele – fucoidane – der har et særligt potentiale for menneskets sundhed.

Fucoidan har den virkning, at den kan beskytte menneskerne mod celleskadende påvirkninger såsom stress, for meget sol eller skadelige stoffer fra miljøet. Det lader huden ældre langsommere, hvorfor fucoidane egner sig særligt godt i anti-aging-produkter som hudcreme.


Resultater

 • Implementering af en innovativ værdiskabelseskæde og innovationsplatform til bæredygtig udvinding af fucoidanholdige brunalger
 • Opbygning af et innovationsnetværk på det maritime bioteknologiske område

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  3.780.969 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >