loader image
Projekte > BOOST

BOOST

Homepage

Findes ikke mere

Tilskud

763.670 €

Projektperiode

01.02.2017 – 31.12.2019

Leadpartner

CELF (Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)

Projektbeskrivelse

De senere år er der sket en øget globalisering af arbejdsmarkedet og mobilitet af arbejdskraft. Mens mange kan se mulighederne i denne nye virkelighed, føler andre sig usikre på, hvad den nye virkelighed betyder for dem. Det er derfor vigtigt, at der på tværs af grænsen kommer en større forståelse for hinandens lovgivning, praktiske muligheder samt demografiske-, uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer. Det er projektets tanke, at hvis denne forståelse styrkes, vil det kunne understøtte visionen om et større fælles arbejdsmarked i programregionen.

BOOST søger at øge mobiliteten ved at styrke det grænseoverskridende arbejdsmarked gennem tværinstitutionelle tiltag, som vil synliggøre praktik- og jobmulighederne i nabolandet. Projektet har med dets aktiviteter fokus på den østlige del af programområdet, men centrale aktører fra den vestlige del er også involveret. På baggrund af erfaringer fra iværksatte aktiviteter, bl.a. job-swop, workshops og lærlingeudveksling, vil partnerne udvikle samarbejdsaftaler, som rækker ud over projektets afslutning. Projektets ambitiøse tilgang, hvor alle relevante aktører deltager i udviklingen af arbejdsmarkedet, forventes at give et stort ”boost” til en øget mobilitet i Femern Belt regionen.


Resultater

  • Opnå fælles grænseoverskridende administrative rammebetingelser via procestilpasning
  • På baggrund af erfaringer fra iværksatte aktiviteter, bl.a. job-swop, workshops og  lærlinge-udveksling, vil partnerne udvikle samarbejdsaftaler, som rækker ud over projektets afslutning
  • Styrkelse af bevidstheden om jobmulighederne i nabolandet for arbejdssøgende og arbejdsgiver og derved øge den grænseoverskridende mobilitet

Projektdetaljer

  • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.272.782 Euro

Projektnavn

BOOST: Greater mobility across Femern Belt

Downloads

Leadpartner

CELF (Zentrum für berufsorientierte Ausbildungen Lolland Falster/Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)
Kringelborg Alle 7, 4800 Nykøbing
Tlf: +45 54 888 888
Homepage: www.celf.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Agentur für Arbeit Lübeck
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Handwerkskammer Lübeck
Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Oldenburg
Grone Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe – Altenpflege

Projektpartnere DK:
SOSU Nykøbing
Jobcenter Lolland
Jobcenter Guldborgsund

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, Abteilung Aus- und Weiterbildung
Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Netværkspartnere DK:
Regionskontor og infocenter i Padborg/Pendlerkontor Padborg
Region Sjælland, Regional udvikling
LO Lolland Falster
Work in Denmark East

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >