loader image
gruppebillede af medlemmerne
Projekte > BOOST

BOOST

Homepage

Ikon nætværksprojekt
Findes ikke mere

Tilskud

Ikon tilskud
763.670 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.02.2017 – 31.12.2019

Leadpartner

Ikon Leadpartner
CELF (Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster)

Projektbeskrivelse

De senere år er der sket en øget globalisering af arbejdsmarkedet og mobilitet af arbejdskraft. Mens mange kan se mulighederne i denne nye virkelighed, føler andre sig usikre på, hvad den nye virkelighed betyder for dem. Det er derfor vigtigt, at der på tværs af grænsen kommer en større forståelse for hinandens lovgivning, praktiske muligheder samt demografiske-, uddannelses- og kompetencemæssige udfordringer. Det er projektets tanke, at hvis denne forståelse styrkes, vil det kunne understøtte visionen om et større fælles arbejdsmarked i programregionen.


en krativ tavle

Resultater

  • Opnå fælles grænseoverskridende administrative rammebetingelser via procestilpasning
  • På baggrund af erfaringer fra iværksatte aktiviteter, bl.a. job-swop, workshops og  lærlinge-udveksling, vil partnerne udvikle samarbejdsaftaler, som rækker ud over projektets afslutning
  • Styrkelse af bevidstheden om jobmulighederne i nabolandet for arbejdssøgende og arbejdsgiver og derved øge den grænseoverskridende mobilitet

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 3: Menschen stehen neben einander
  • Prioritet 3.1 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.1: Øget mobilitet for grænseoverskridende arbejdsmarked
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.272.782 Euro

Projektnavn

BOOST: Greater mobility across Femern Belt

Downloads

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >