loader image
Projekte > carpeDIEM

carpeDIEM

Tilskud

1.554.387 €

Projektperiode

01.04.2016 – 30.09.2019

Leadpartner

Mads Clausen Institut (MCI)

Projektbeskrivelse

En af fremtidens største udfordringer inden for energiforsyningen er at kunne efterkomme energibehovet hos en eksponentielt stigende verdensbefolkning samtidig med, at de fossile energikilder reduceres. Dette projekt vil ved hjælp af energistyring af energikilder og -forbrug fokusere på en effektiv regulering af energitilførslen til bygninger og klyngebebyggelse, der anvender lokale energikilder som solpaneler på hustage for at kunne imødekomme et lokalt strømforbrug. Dette vil øge anvendelsen af lokale energikilder og mindske afhængigheden af fjerntliggende fossile energikilder. Når lokale energikilder samles og bruges mere effektivt, mindskes både CO2-udslippet og behovet for strøm samtidig med, at energitabet reduceres takket være en kortere transmissionstid. Der vil blive lagt vægt på virksomhedernes meget specifikke energiforbrugsmønstre og –forsyningsstrukturer fra regionen, kendetegnet ved adskillige grupperede turist- og landbrugsområder samt halvisolerede ø-områder.

I dette projekt bliver regionens specifikke energiforbrug og produktionsmønstre analyseret og et distribueret intelligent energistyringssystem (DIEM) bliver udviklet. På baggrund af disse analyser bliver der etableret simuleringsmodeller til koordinering af det reducerede CO2-udslip med diverse DIEM konfigurationer. Disse oplysninger skal tjene til at synliggøre de økonomiske fordele for virksomheder. Økonomiske analyser bliver udført til illustrering af de økonomiske fordele ved en DIEM konfiguration til bygninger. PR aktiviteter fremmer en mere intelligent energianvendelse og øger opmærksomheden for de teknologier, der står til rådighed. Projektet samler og styrker de grænseoverskridende og de internationale kompetencer indenfor intelligent energianvendelse, for at sikre, at regionen bliver frontløber og et ideal for andre regioner indenfor løsninger af EU’s klima- og energiopgaver. Ved projektets afslutning står viden og teknologi omkring distribueret intelligent energistyring til rådighed for virksomheder; klar til at blive implementeret i bygninger og klyngebebyggelse.


Resultater

  • Analyse af regionens specifikke energiforbrug og produktionsmønstre
  • Udvikling af et intelligent energistyringssystem
  • Samle og styrke internationale kompetencer indenfor intelligent energianvendelse
  • Fremme en intelligent energianvendelse og øge opmærksomheden for de teknologier, der står til rådighed

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.690.688 Euro

Projektnavn

Distributed Intelligent Energy Management for the Interreg5a region – carpeDIEM

Social Media

Leadpartner

Mads Clausen Institut (MCI)
Syddansk Universitet
DK-6400 Sønderborg
Homepage: www.sdu.dk/mci

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Wissenschaftszentrum für intelligente Energienutzung (Fachhochschule Lübeck)
Zentrum für nachhaltige Energiesysteme (Universität Flensburg)
cbb Software GmbH

Projektpartnere DK:

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Industrie- und Handelskammer Flensburg
FURGY Clean Innovation
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland GmbH
Kreis Ostholstein, Fachdienst Regionale Planung
H-TEC EDUCATION GmbH

Netværkspartnere DK:
SEAS-NVE Holding A/S
Kalundborg Kommune
DanSolar ApS
AT Solar
Danfoss Power Electronics
Project Zero A/S

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >