loader image
Projekte > carpeDIEM

carpeDIEM

Tilskud

1.554.387 €

Projektperiode

01.04.2016 – 30.09.2019

Leadpartner

Mads Clausen Institut (MCI)

Projektbeskrivelse

En af fremtidens største udfordringer inden for energiforsyningen er at kunne efterkomme energibehovet hos en eksponentielt stigende verdensbefolkning samtidig med, at de fossile energikilder reduceres. Dette projekt vil ved hjælp af energistyring af energikilder og -forbrug fokusere på en effektiv regulering af energitilførslen til bygninger og klyngebebyggelse, der anvender lokale energikilder som solpaneler på hustage for at kunne imødekomme et lokalt strømforbrug. Dette vil øge anvendelsen af lokale energikilder og mindske afhængigheden af fjerntliggende fossile energikilder. Når lokale energikilder samles og bruges mere effektivt, mindskes både CO2-udslippet og behovet for strøm samtidig med, at energitabet reduceres takket være en kortere transmissionstid. Der vil blive lagt vægt på virksomhedernes meget specifikke energiforbrugsmønstre og –forsyningsstrukturer fra regionen, kendetegnet ved adskillige grupperede turist- og landbrugsområder samt halvisolerede ø-områder.


Resultater

  • Analyse af regionens specifikke energiforbrug og produktionsmønstre
  • Udvikling af et intelligent energistyringssystem
  • Samle og styrke internationale kompetencer indenfor intelligent energianvendelse
  • Fremme en intelligent energianvendelse og øge opmærksomheden for de teknologier, der står til rådighed

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.690.688 Euro

Projektnavn

Distributed Intelligent Energy Management for the Interreg5a region – carpeDIEM

Social Media

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >