loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > CROSSWIND

CROSSWIND

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
CROSSWIND” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
85.236 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2021 – 31.12.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Wind Energy Technology Institut der Hochschule Flensburg

Projektbeskrivelse

En af de mest presserende globale udfordringer er klimaændringerne. Vores programregion har unikke vindenergiressourcer, som på nuværende tidspunkt ikke bliver udnyttet i sit fulde potentiale.

CROSSWIND er et netværksprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Center for Industriel Mekanik (CIM) på Syddansk Universitet og Fachhochschule Flensburg i Tyskland. Netværksprojektets fokusområde er at undersøge et rentabelt koncept til små vindmøller til private husholdninger og mellemstore virksomheder i Interreg-regionen, – et koncept, som kan opnå samfundets accept. Formålet med CROSSWIND er at udarbejde en analyse af det nuværende marked og en undersøgelse af regionale installationsforhold for små vindmøller. Desuden vil man sammenligne open-source software for at finde den bedste løsning til små vindmøller. Sidst men ikke mindst ønsker man at etablere et tæt grænseoverskridende samarbejde for interessenter i branchen for små vindmøller ved at kortlægge og forene kernekompetencer og synergier til undervisningsformål og understøttelse af den dansk-tyske arbejdskultur hos de to akademiske partnere.

Projektresultater og -rapporter vil blive brugt til at finde projekt- og netværkspartnere til en ansøgning om støtte til et større projekt i det nye Interreg6A-program.Resultater/ formål

 • Oversigt over små husstandsvindmøller
 • Regler for installation af små husstandsvindmøller i Tyskland og Danmark
 • Undersøgelse af mulige placeringer i Tyskland og Danmark
 • Implementering af en eksisterende lille husstandsvindmølle i to forskellige open source-software til belastningsberegning og verifikation af softwaren
 • Afdække mulige synergier mellem universiteterne inden for undervisning
 • Beskrivelse af arbejdskulturer for at mindske fordomme ved grænseoverskridende samarbejde for at tiltrække projekt- og netværkspartnere til en kommende ansøgning
 • Projektresultaterne bruges til at forberede en ansøgning til INTERREG 6A-programmet

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 2: Sonne und Wellen
 • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  113.648 Euro

Projektnavn

CROSSWIND – CRoss-border Open-Source Small-WIND

Downloads

 • Er på vej

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >