loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > DIVA

DIVA

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
DIVA” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
99.381 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2021 – 31.12.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Region Syddanmark

Projektbeskrivelse


Projekt DIVA har til formål at forberede etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance med henblik på at styrke grænseregionens udviklingspotentiale, så regionen står stærkere i den nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter og kvalificeret arbejdskraft. Udviklingsalliancen skal ses som en blivende samarbejdsplatform, hvor fælles strategiske dagsordener af vigtighed for de regionale aktører på tværs af Region Syddanmark og Slesvig-Holstein kan drøftes og løftes.

Der er tale om et strategisk initiativ, der blandt andet bygger på et mangeårigt nært samarbejde mellem Region Syddanmark og Delstatsregeringen Slesvig-Holsten.   Projektets vigtigste aktiviteter relaterer sig til vidensopbygning, netværksskabelse og undersøgelse af mulige organisatoriske former for en blivende dansk-tysk udviklingsalliance.

Det er forventningen, at der ved netværksprojektets udløb er tilvejebragt det nødvendige videngrundlag samt udviklet et partnerskab for etablering af en blivende bæredygtig dansk-tysk udviklingsalliance, der forventeligt kan etableres ved et stiftende event ultimo 2021.


Forskellige hænder ligger ovenpå hinanden

Resultater/ formål

  • At der er etableret en dansk-tysk udviklingsalliance, som kan udgøre et forum, hvor fælles strategiske dagsordener af vigtighed for de regionale aktører på tværs af Region Syddanmark og Slesvig-Holstein kan drøftes og løftes.

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    132.508 Euro

Projektnavn

DIgital VAlley – afsæt for udvikling af en Dansk-Tysk Udviklingsalliance

Downloads

  • Er på vej

Interreg Logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >