loader image
Projekte > FucoSan Network

FucoSan Network

Netværksprojekt

FucoSan Network” er et netværksprojekt.

Tilskud

92.869 €

Projektperiode

01.09.2020 – 31.08.2021

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel (UKSH)

Projektbeskrivelse

I algerne i Nord- og Østersøen er der en vigtig bioressource tilgængelig, som hidtil kun har været udnyttet i begrænset omfang. Algernes bestanddel fucoidans som findes i brune alger, har en række sundhedsfremmende egenskaber. Det afsluttede FucoSan-projekt undersøgte disse fucoidaner for deres mulige anvendelse inden for medicin og kosmetik. Herved blev en masse grundlæggende viden om dyrkning, ekstraktion samt kemisk og biologisk karakterisering af fucoidans erhvervet. Derudover blev et netværk etableret, økonomiske økosystemroller og udfordringer til kommercialisering af Fucoidan identificeret, og forretningsmodeller blev udviklet langs værdikæden. Men den største udfordring er at bygge bro over kløften mellem grundlæggende forskning og konkurrencedygtig produktion. Derfor skal det tidligere samarbejde fortsættes og intensiveres i netværksprojektet ”FucoSan-Network”.


Målet med dette netværksprojekt er at udvikle langsigtede koncepter, der kan opnå støtte fra eksterne finansieringskilder for at fremme den kontinuerlige og bæredygtige udvikling af fucoidan-baserede anvendelsesmuligheder i regionen.

Til dette formål udvides det eksisterende Fucoidan-netværk i den dansk-tyske grænseregion betydeligt. Derudover skal potentialet i Fucoidan gøres mere kendt, og udveksling og møder med politik, administration og andre klyngeorganisationer skal øges.

Derudover skal anvendelsesorienteret forskning og produktudvikling videreudvikles med fokus på brugen af ​​fucoidans. Baseret på de meget lovende resultater fra FucoSan, skal nye projekter og forskningsmuligheder identificeres og udvikles i netværksprojektet.


Resultater/ formål

 • Udvikling og udvidelse af netværket med hensyn til Fucoidan og dets markedsføring
 • Udveksling med interesserede partnere inden for videnskab og industri
 • Identifikation af finansieringsmuligheder
 • Udarbejdelse af projekter
 • Scouting af potentielle interessenter
 • Kontakt til politiske beslutningstagere
 • Plan med projektskitser og yderligere skridt mod kommercialiseringen

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  123.825 Euro

Projektnavn

FucoSan Network – Health from the Sea

Downloads

 • Er på vej

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel (UKSH)
Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel/ Pharmazeutische Biologie
GEOMAR Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Forschungseinheit Marine Naturstoffchemie

Projektpartnere DK:
SDU/ Faculty of Engineering/ Department of Chemical Engineering, Biotechnology and Environmental Technology
Odense Universitetshospital/ Orthopädiechirurgische Forschungseinheit

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Bundesverband Aquakultur e.V.
Bioökonomie auf Marinen Standorten e.V.
Fraunhofer Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik EMB
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Intitut für Betriebswissenschaftslehre und Innovationsforschung
Life Science Nord Management GmbH
Patent- und Verwertungsagentur für die wissenschaftlichen Einrichtungen in Schleswig-Holstein GmbH
SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG
CRM – Coastal Research & Management
OceanBASIS GmbH

Netværkspartnere DK:
Roskilde University, Department of Science and Environment
Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Bioteknologi og Biomedicin
Københavns Universitet, Biopeople -Denmarks Life Science Cluster
Syddansk Universitet, Mads Clausen Insituttet, Technology Entrepreneurship and Innovation

Université Bretagne Occidentale, LEMAR


Har du en projektidé?

Find flere informationer her >