loader image
Projekte > KultKit2

KultKit2

Homepage

www.kultkit.eu

Tilskud

1.413.612 €

Projektperiode

01.08.2018 – 31.07.2021

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Interreg-projektet KultKIT II bygger bro, mens politikerne har lagt planerne for en tunnel i Femern-regionen. Begge dele skal bringe borgerne og erhvervslivet i Femernbælt-regionen tættere på hinanden på tværs af vandet.

Broen er modsat tunnelen ikke en fysisk bro, men en mental bro, der gennem kulturelle møder skal styrke det interkulturelle samvær mellem danske og tyske borgere. KultKit II bygger videre på det succesfulde Interreg-projekt KultKIT, hvilket navnet også antyder. Den anden generation af KultKIT-projektet vil inddrage endnu flere samarbejdspartnere. Samtidig skal projektet forankres yderligere i bl.a. kommunale forvaltninger og på politisk niveau.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.884.816 Euro

Projektnavn

kultKIT: Dansk-tyske møder

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >