loader image
Projekte > KultKit2

KultKit2

Homepage

www.kultkit.eu

Tilskud

1.413.612 €

Projektperiode

01.08.2018 – 31.07.2021

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice

Projektbeskrivelse

Interreg-projektet KultKIT II bygger bro, mens politikerne har lagt planerne for en tunnel i Femern-regionen. Begge dele skal bringe borgerne og erhvervslivet i Femernbælt-regionen tættere på hinanden på tværs af vandet.

Broen er modsat tunnelen ikke en fysisk bro, men en mental bro, der gennem kulturelle møder skal styrke det interkulturelle samvær mellem danske og tyske borgere. KultKit II bygger videre på det succesfulde Interreg-projekt KultKIT, hvilket navnet også antyder. Den anden generation af KultKIT-projektet vil inddrage endnu flere samarbejdspartnere. Samtidig skal projektet forankres yderligere i bl.a. kommunale forvaltninger og på politisk niveau.

I forgrunden står de interkulturelle møder mellem børn og unge. Kulturprojektet skaber ikke kun relationer, men giver også et indblik i alle de kulturelle ligheder og forskelle, der er på tværs af Femernbæltet. Såkaldte mikroprojekter kan søge om midler fra KultKIT-puljen til at gennemføre projekter inden for uddannelse, kultur, sport, fritid og transport. Dermed kanaliserer projektet midlerne ud til de steder, hvor effekten af Interreg-midlerne for alvor kan mærkes – nemlig hos borgerne selv.

Med de borgernære mikroprojekter bygger borgerne broer henover vandet og er derfor klar, når den længe ventede tunnel bliver bygget, der sikrer en fysisk forbindelse ved siden af de mentale broer.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.884.816 Euro

Projektnavn

kultKIT: Dansk-tyske møder

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Tlf: +45 55 88 55 88
E-Mail: naestved@naestved.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Hansestadt Lübeck
Stadt Fehmarn
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.
Kreis Ostholstein

Projektpartnere DK:
Vordingborg Kommune
Guldborgsund Kommune
Lolland Kommune

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Kulturbüro der Hansestadt Lübeck
Lehrstuhl für Deutsche Philologie/ Didaktik der deutschen Sprache an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Schulamt der Hansestadt Lübeck
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön
Insitut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein Landesfachberatung Dänisch am IQSH
Insitut für Neuro- und Bioinformatik der Universität Lübeck

Netværkspartnere DK:
Fonden Femern Belt Development
Region Sønderjylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter
Grænseforeningen
Tryllefløjten
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet
Museum Lolland-Falster
Professionshøjskolen Absalon Leisure Managementuddannelse Roskilde
Stevns Kommune
Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen/ Kultur
Faxe Kommune Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
STRING-netværket

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >