loader image
Projekte > MatKult

MatKult

Homepage

www.matkult.eu

Tilskud

521.088 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Universität zu Lübeck, Insitut für Mathematik, LIMa – Lübecker Initiative Mathematik

Projektbeskrivelse

Mange kender det fra skolen. Emnet matematik bringer ikke glæde hos enhver. Ofte passer ordsproget „Enten hader man det eller man elsker det“ rimeligt godt. Derved udgør matematik grundpillen for verdenskulturen. Med sin abstraktion og ensartethed henover nationale, ideologiske og religiøse barrierer er matematik accepteret overalt og bliver anset for at være et universelt forståeligt sprog. Derfor giver det god mening, at matematik kan fungere som interkulturel bro mellem Danmark og Tyskland.

Selvom de to lande i Interreg-programregionen er tæt forbundet med hinanden – både geografisk og historisk – er uvisheden om det andet lands (uddannelses-)kultur oftest stor. I projektet MatKult skal matematikken bruges som byggesten til kommunikation, udveksling og samarbejde for at forbedre den gensidige kulturforståelse. Deraf skal der i bedste fald sikres, at det langsigtet bliver mere attraktivt at gennemføre fælles projekter på uddannelsesområdet, uddanne sig i nabolandet eller tage arbejde på den anden side af grænsen. I skolerne på begge sider af grænsen skal anvendelsen af matematik som menneskelig aktivitet tilstræbes, hvilket giver eleverne mulighed for at lære nabolandets kultur bedre at kende.

Matematiske aktiviteter findes allerede på begge sider af grænsen – dog i forskellige former. Målet for projektet er at forbinde disse aktiviteter med hinanden, således der arrangeres fælles grænseoverskridende projekter i matematikundervisningen i skolerne.

Som følge af projektet skal (uddannelses-)kulturforståelsen for nabolandet øges, idet borgernes, ungdommens, elevernes og de studerendes interesse for matematik vil stige.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede projekter
    868.483 Euro

Projektnavn

MATematik KULTur med grænse-værdi

Downloads

Leadpartner

Universität zu Lübeck, Insitut für Mathematik, LIMa – Lübecker Initiative Mathematik
Ratzeburger Allee, 23562 Lübeck
Tlf: +49 451 31011000
Homepage: www.uni-luebeck.de
www.math.uni-luebeck.de
www.lima.uni-luebeck.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Europa-Universität-Flensburg, Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik

Projektpartnere DK:
House of Science, Sønderborg Kommune
Laboratorium for sammenhængende Uddannelse og Læring
Professionshøjskole Absalon, Center for Skole og Læring

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Bürgerakademie Lübeck
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein
Mathematik-Wettbewerbe Schleswig-Holstein e.V.
Phänomenta
Stiftung Rechnen
Schulamt Flensburg
Schulamt Kiel
Schulamt Schleswig-Flensburg
Schulamt Kreis Nordfriesland
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein

Netværkspartnere DK:
Danmarks Matematiklærerforening
Astra Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
Harteværket Oplevelsescenter
Kalhave Labyrintpark
Naturama – moderne naturhistorie
Region Syddanmark
Universe Science Park
Danmarks Matematikvejleder Netværk

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >