loader image
Projekte > NAKUWA

NAKUWA

Homepage

www.nakuwa.dk

Tilskud

1.106.357 €

Projektperiode

01.04.2017 – 31.06.2020

Leadpartner

Business Region Esbjerg

Projektbeskrivelse

Hvad har Great Barrier Reef, Dolomiterne og Vadehavet til fælles? Alle tre steder optræder på UNESCOs naturarvsliste. Denne udmærkelse viser, hvilken enestående natur vi har lige i strandkanten af vores programregion. Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland er verdens største sammenhængende system af sand- og mudderflader. Områdets status som UNESCO Verdensnaturarv rummer et stort potentiale for turistbranchen i Danmark og Schleswig-Holstein – et potentiale, der endnu ikke er udnyttet og som med fordel kan udfoldes i et grænseoverskridende samarbejde.

Turismen i Europa er i vækst, men Vadehavsområdet i Danmark og Schleswig-Holstein har hidtil ikke formået at få del i væksten. Med afsæt i en trilateral strategi for bæredygtig turisme i Vadehavet vil projektet yde et markant bidrag til, at både den danske og den tyske del af Vadehavet får flere turister, der kan opleve naturen i respekt for balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Det skal ske ved at udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme, der relaterer sig til Verdensnaturarven, og som målrettet henvender sig til en ny målgruppe af ”internationale verdensarvsturister”. Det skal på mellem og langt sigt skabe en bedre konkurrencedygtighed og dermed føre til bæredygtig vækst og beskæftigelse. Projektet fokuserer på temaerne cykling, vandring, ornitologi, kultur og bæredygtig transport.


Resultater

 • Projektets resultater er samlet HER.
 • Øge den regionale værdiskabelse
 • Udvikle og afsætte grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme
 • Skabelse af en international profil for det grænseoverskridende Vadehavsområde
 • Skabe en bedre konkurrencedygtighed , som fører til bæredygtig vækst og beskæftigelse

Projektdetaljer

 • Prioritet 2.2 - Bæredygtig udvikling

  Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.2: Øge bæredygtigheden indenfor den maritime kulturarv og naturturisme med fokus på aktiv ferie
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.475.142 Euro

Projektnavn

Bæredygtig natur- og kulturturisme UNESCO Verdensarv Vadehavet (NAKUWA)

Downloads

Leadpartner

Business Region Esbjerg
Niels Bohrs Vej 6
6700 Esbjerg
www.BRE.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Nordsee-Tourismus-Service
Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer/ LKN.SH
WWF Deutschland

Projektpartnere DK:
Rømø-Tønder Turistforening
Nationalpark Vadehavet

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Schutzstation Wattenmeer
Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)
Sylter Verkehrs Gesellschaft
Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Genossenschaft eE4mobil
Adler Schiffe
neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH
Rømø-Sylt Linie

Netværkspartnere DK:
Dansk Cykelturisme
Dansk Kyst- og Naturturisme
REACT
VisitDenmark (Hamburg)

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >