loader image
Projekte > NEST

NEST

Netværksprojekt

NEST” er et netværksprojekt.

Tilskud

78.570 €

Projektperiode

01.04.2021 – 31.03.2022

Leadpartner

EUC Syd

Projektbeskrivelse


De uddannelser og jobs vi kender dag, ændrer både indhold og format i fremtiden. Det stiller krav til erhvervsuddannelserne, som både skal sikre at de unge får faglige kompetencer til fremtiden, kompetencer der gør dem i stand til at træde ind på et hastigt udviklende arbejdsmarked, og kompetencer der understøtter at udviklingen sker med bæredygtig ansvarlighed.
Samtidig er manglen på kvalificeret arbejdskraft et nøgleemne for programregionens økonomiske udvikling. Samarbejde omkring og inden for området uddannelse betegnes som afgørende for at forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og øge chancerne for, at kvalificeret arbejdskraft forbliver i regionen.

NEST-projektet (Network in Education, creating Sustainable Talents) er et samarbejde mellem EUC Syd, IBC Kolding samt Eckener Schule i Flensborg og ønsker at tage hånd om beskrevet problem.

Dette projekt skal undersøge mulighederne for, hvordan vi på tværs af grænsen understøtter udviklingen af erhvervsskoler, så de unge rustes bedst muligt til fremtiden. Projektet vil via kortlægning af netværk afdække, hvilke konkrete handlemuligheder partnerne har for at løse problemstillingen.

Det er et ønske, at der ud fra netværksprojektet skal udvikles et større projektsamarbejde i hele Interreg-regionen frem mod Interreg 6A-støtteperioden 2021-2027.

Et grænseoverskridende samarbejde i NEST er nødvendigt for at understøtte at programområdet som helhed er et attraktivt uddannelsesområde, som både er i stand til at uddanne til et fagligt arbejdsmarked og dermed bibeholde og udvikle kvalificerede unge som fremtidig arbejdskraft og til det fremtidige arbejdsmarked. NEST er opstået på baggrund af det samarbejde der blev opbygget i det afsluttede Interreg-projekt Starforce.


Resultater/ formål

  • En spørgeskemaundersøgelse der går ud til firmaer, undervisere og elever, der afdækker deres opmærksomhed på, vurdering af og motivation for at arbejde med projektets temaer
  • Praksisbeskrivelse af, hvorledes de deltagende institutioner for nuværende arbejder med projektets temaer samt hvilke projekter de har deltaget i
  • En Interreg 6A-ansøgning, der dækker hele programregionen

Projektdetaljer

  • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    104.760 Euro

Projektnavn

NEST – Network in Education creating Sustainable Talents

Downloads

  • Er på vej

Leadpartner

EUC Syd

Projektpartnere

Projektpartnere DK:
IBC Kolding

Projektpartnere DE:
Eckener Schule – Flensburg

Netværkspartner

Netværkspartner DK:
/

Netværkspartner DE:
IHK Flensburg

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >