loader image
Projekte > PE-Region Platform

PE-Region Platform

Tilskud

1.488.113 €

Projektperiode

01.01.2020 – 31.12.2022

Leadpartner

Institut for Mekanik og Elektronik

Projektbeskrivelse

Elektrificering er et vigtigt og nødvendigt element i den bæredygtige udvikling og håndtering af de globale miljø- og klimaforandringer. Imidlertid kræver elektrificeringen, at vi anvender energieffektiv effektelektronik, der er en sammenflettende teknologi anvendt til effektiv regulering og omstilling af elektricitet.

Effektelektroniske komponenter og systemer anvendes inden for mange elektriske løsninger, husholdningsapparater, belysning, HVAC-systemer til bygninger, e-mobilitet, industriel fremstilling og vedvarende energikilder.

En stærk nordisk region inden for effektelektronik

Industrien i den dansk-tyske grænseregion indtager stærke markedspositioner i adskillige værdikæder inden for effektelektronik. Således kan virksomhederne bidrage til udviklingen af nye miljøvenlige og innovative løsninger til optimering og reduktion af energiforbruget. Der er dog behov for ny viden og en stærkere, indarbejdet platform på tværs af landegrænsen for at opretholde udviklingsinitiativerne og til at integrere det nordiske økosystem inden for effektelektronik. Udfordringerne håndteres bedst i en fælles grænseoverskridende indsats, da kritisk masse og innovationssynergier bedst opnås på en interregional skala. Desuden åbner det op for mulighederne for en integrering af et nordisk center for effektelektronik.
Målsætningen for PE-Region Platform er at understøtte bæredygtig udvikling gennem nye grønne produkter og løsninger inden for energirigtig effektelektronik. Projektet er således med til at opretholde og underbygge den dansk-tyske styrkeposition på området. Projektmålet er forskning og udvikling inden for effektelektronik samt etableringen af en innovationsplatform.


Resultater

  • Etableringen af en innovationsplatform på tværs af den dansk-tyske grænse til gavn for det regionale effektelektroniske økosystem, herunder etablering af netværk og nye innovationstiltag
  • Oparbejdelse af ny viden med henblik på energivenlig omstilling af electricitet og intelligent regulering, samt optimerede komponenter og systemer
  • Udvikling af effektelektronisk platform til demonstration af nøgleteknologi til brug i fremstillingen af grønne produkter. Dette gennem samarbejde mellem akademiske og industrielle partnere med det sigte at opnå en højere effekttæthed og bedre regulering og integration til elnettet

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.480.189 Euro

Projektnavn

PE-Region Platform – Grænseoverskridende platform for energieffektiv effektelektronik

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Institut for Mekanik og Elektronik
Syddansk Universitet
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg
Homepage: www.sdu.dk/mci

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Chair of Power Electronics
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Abteilung: Innovationsberatung
Fachhochschule Kiel, Institut für Mechatronik
Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH

Projektpartnere DK:
Sønderborg Vækstråd

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Kendrion Kuhnke Automation GmbH
Danfoss Silicon Power GmbH
Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie ISIT
FTCAP GmbH
GP Joule Connect GmbH & Co. KG
IHK Flensburg
KONZEPT Energietechnik GmbH
Kristronics GmbH
Liacon GmbH
MOTEG GmbH
NORD Eletronic Drivesystems GmbH
Reese + Thies Industrieelektronik GmbH
VISHAY BCcomponents Beyschlag GmbH
Weier Antriebe und Energietechnik GmbH

Netværkspartnere DK:
Banke ApS
Sidis Robotics ApS
CLEAN
Converdan A/S
Danfoss Drivers A/S
LINAK A/S
Lithiun Balance A/S
BITZER Electronics A/S
LS Control A/S
OJ Eletronics A/S

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >