loader image
Projekte > PE-Region Platform

PE-Region Platform

Tilskud

1.488.113 €

Projektperiode

01.01.2020 – 31.12.2022

Leadpartner

Institut for Mekanik og Elektronik

Projektbeskrivelse

Elektrificering er et vigtigt og nødvendigt element i den bæredygtige udvikling og håndtering af de globale miljø- og klimaforandringer. Imidlertid kræver elektrificeringen, at vi anvender energieffektiv effektelektronik, der er en sammenflettende teknologi anvendt til effektiv regulering og omstilling af elektricitet.

Effektelektroniske komponenter og systemer anvendes inden for mange elektriske løsninger, husholdningsapparater, belysning, HVAC-systemer til bygninger, e-mobilitet, industriel fremstilling og vedvarende energikilder.


Resultater

  • Etableringen af en innovationsplatform på tværs af den dansk-tyske grænse til gavn for det regionale effektelektroniske økosystem, herunder etablering af netværk og nye innovationstiltag
  • Oparbejdelse af ny viden med henblik på energivenlig omstilling af electricitet og intelligent regulering, samt optimerede komponenter og systemer
  • Udvikling af effektelektronisk platform til demonstration af nøgleteknologi til brug i fremstillingen af grønne produkter. Dette gennem samarbejde mellem akademiske og industrielle partnere med det sigte at opnå en højere effekttæthed og bedre regulering og integration til elnettet

Projektdetaljer

  • Prioritet 2.1 - Bæredygtig udvikling

    Miljøbeskyttelse og bæredygtighed, Prioritet 2.1: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.480.189 Euro

Projektnavn

PE-Region Platform – Grænseoverskridende platform for energieffektiv effektelektronik

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >