loader image
Projekte > Saving Life

Saving Life

Tilskud

1.393.938 €

Projektperiode

01.05.2017 – 30.11.2021

Leadpartner

Dansk Folkehjælp

Projektbeskrivelse

Hvad ville du gøre, hvis din kollega faldt om med hjertestop? At der er tale om et sandsynligt scenarie, vidner de senere års nomineringer til prisen årets førstehjælper om. Der er altid mindst en nomineret, der har ydet førstehjælp til en person med hjertestop. Ved et hjertestop tæller hvert minut. Jo hurtigere patienten får hjælp, jo større er chancen for overlevelse. Statistikken fortæller, at hvis der ydes førstehjælp vil hver ottende overleve, hvorimod kun 1 ud af 30 overlever, hvis der ikke ydes hjælp. Ud af dem, der overlever et hjertestop, kommer tre ud af fire tilbage i arbejde igen. Men også her spiller det ind, hvor lang tid der går, inden den livreddende førstehjælp sættes ind. Førstehjælp er således vigtigt både for samfundet og for den enkelte person.

Saving Life (Grænseoverskridende Førstehjælp) ønsker at gøre civilsamfundets reaktionstid i forhold til uheld, sygdom og hjertestop hurtigere via uddannelse af førstehjælpere. Både Tyskland og Danmark udfordres af, at der kan gå lang tid inden alarmberedskabet er fremme ved hjertestop. Og netop fordi det er minutterne, som tæller, kan en markant forbedring af overlevelsestallene ved hjertestop kun opnås gennem en målrettet indsats, bl.a. ved at den enkelte borger aktiveres. I projektet skal der udvikles to applikationer, som er tilpasset det danske og det tyske alarmberedskab. Derudover skal der føres en fælles kampagne og kursusaktivitet omkring det at være en aktiv førstehjælper og at turde at handle i en kritisk situation, uanset hvor man befinder sig. Ved at gøre projektet grænseoverskridende kan partnerne og deltagerne udveksle erfaringer og dermed optimere projektet. Det vil få langt større bevågenhed blandt befolkningen, ligesom samfundet bliver opmærksomme på vigtigheden af at inddrage frivillige aktivt i kampen om at øge overlevelsesprocenten.


Resultater

  • Implementering af ny teknologi i form af en APP, hvor en førstehjælper kan tilkaldes via alarmcentralen
  • Førstehjælpskurser, herunder undervisningsoptimering og erfaringsudvekling mellem instruktører
  • Kampagne omkring registrering og tilgængelighed af en AED (Automated External Defibrillator)

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.323.229 Euro

Projektnavn

Saving Life (Grænseoverskridende Førstehjælp)

Downloads

Leadpartner

Dansk Folkehjælp
Brovejen 4
4800 Nykøbing F.

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
ASB LV Schleswig-Holstein e.V.

Projektpartnere DK:

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:

Netværkspartnere DK:

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >