Robotter skal aflaste sundhedspersonalet

Hvornår er jeres robot klar til brug? Hvornår kan vi få den? Lyder de forventningsfulde reaktioner fra sundhedssektoren, som partnerne bag Health-CAT modtager efter knap halvanden år arbejde. Det understreger det store behov og ønske om at kunne aflaste plejepersonalet, så deres kræfter og tid kan bruges på det vigtigste – og det er mennesket. 

I Health-Cat udnyttes robotteknologi til at understøtte sundheds- og plejesektoren, for dermed at yde et bidrag til at løse udfordringen omkring den demografiske ændring og som medfører en markant voksende andel af ældre borgere med behov for hjælp.

Fremfor bare at postulere en løsning, består den første del af projektet i en detaljeret behovsanalyse, hvor vi har identificeret, hvor det er mest hensigtsmæssigt at introducere robotteknologi. Igennem resten af projektets løbetid udvikler vi så prototyper til to udvalgte cases,” siger projektleder Leon Bodenhagen, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Den udviklede robotprototype skal aflaste personalet og være behjælpelig ved tidskrævende, gentagende opgaver som f.eks. transport af mindre udstyr og sporing af større hjælpemidler som fx løfteudstyr.

Vi lytter til slutbrugerne
Vi inddrager slutbrugerne, dvs. både patienten og sygeplejersken, i behovsanalysen og evalueringen, således er vi ude på en geriatrisk afdeling (afdeling for aldersbetingede helbredsproblemer red.) på et sygehus og har besøgt plejehjem for at undersøge borgernes konkrete behov. Målet er, at de kommende ældre får gavn af projektet i form af et bedre serviceniveau samtidig med at det aktuelle serviceniveau kan bevares på trods af den demografiske udfordring,” fortsætter Leon.

På baggrund af den omfattende behovsanalyse har projektpartnerne skrevet en rapport, som er offentlig tilgængelig – du finder den her. Selve rapporten kan allerede nu hjælpe med at sætte fokus på problemer, som måske ellers har en tendens til at blive overset, f.eks. mundhygiejne hos ældre på plejehjem. Desuden kan også andre aktører bruge behovsanalysen til at udvikle løsninger f.eks. til problemstillinger der ikke kalder på en robot.

Hvornår er robotten klar til brug?
Projektpartnerne regner ikke med, at det er muligt for mobile robotter at udføre avancerede håndteringsopgaver, dvs. en mobil robot med arme der kører rundt på et sygehus og ordner alskens opgaver, i løbet af de næste mindst 10 år. Det er dog tænkeligt, at vi ser flere niche-løsninger, hvor robotteknologi bruges til at løse meget specifikke opgaver. Der findes således f.eks. robotter, som hjælper med at tage bukser af hhv. på i forbindelse med toiletbesøg. Således er én af de to cases, som Health-CAT fokuserer på, møntet på transporten af småt udstyr, så sygeplejerske undgår at skulle gå frem og tilbage efter det – desuden kan arbejdet med opfyldning forenkles, da robotten selvstændigt kan køre til et centralt lager mht. genopfyldning.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi med vores robotløsning vil understøtte og aflaste plejepersonalet ved de dele af deres daglige opgaver, som ikke er relateret til selve plejen, således at personalet kan have mere tid til kontakt med borgeren eller patienten. Det er ikke tiltænkt at robotter skal erstatte mennesker – det vil robotter heller ikke være i stand til,” lyder det afsluttende fra projektlederen.

Læs mere om Health-Cat på www.healthcat.eu