Prioritet 4 – Funktionelt samarbejde

Det er oplagt at styrke den institutionelle kapacitet og at støtte en effektiv offentlig forvaltning i en situation, hvor to tidligere programregioner er blevet slået sammen.

Prioritet 4 ”funktionelt samarbejde” gør det muligt at skabe platforme, hvor aktørerne på tværs af de to tidligere programregioner kan mødes og danne netværk.
Samtidig rummer denne prioritet mulighed for projekter, der fremmer den regionale integration, og „people-to-people“-aktiviteter, der kan bidrage til øget mellemfolkeligt samarbejde og bedre synliggørelse af regionen over for befolkningen.

Desuden kan der også iværksættes projektaktiviteter med henblik på øget og endnu bedre administrativt samarbejde, f.eks. inden for lovgivning og markedsføring af regionen.

Denne prioritet er opdelt i to indsatsområder (A og B):

Forventet resultat A

Øget samarbejde mellem offentlige institutioner og bedre rammevilkår for det grænseoverskridende samarbejde.

Mulige tiltag A

Sammenfattet er det under prioritet 4 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Udvikling af dansk-tyske databaser
b) Udvikling af fælles grænseoverskridende strategier, koncepter og handlingsplaner
c) Udvikling af strategiske partnerskaber
d) Fremme samarbejder mellem offentlige myndigheder og organisationer

Forventet resultat B

Øget viden om hinanden på tværs af grænsen herunder en øget intraregional attraktivitet.

Mulige tiltag B

Sammenfattet er det under prioritet 4 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Synliggørelse den dansk-tyske grænseregion
b) Realisering af puljer til kulturelle og borgernære aktiviteter
c) Fremme af den sproglige og interkulturelle kompetence
d) Understøttelse af den gensidige dansk-tyske forståelse