Projektfaser

 

Ved planlægningen og gennemførelsen af et Interreg-projekt skal der tages højde for mange faktorer og arbejdsopgaver. Illustrationen viser projektets fire hovedfaser.

Vi ønsker at understøtte projekterne i samtlige faser og har derfor samlet alle informationer, dokumenter og værktøjer på disse sider. Vi håber, at du får et indtryk af, hvad det konkret indebærer at gennemføre et Interreg-projekt. Og samtidig har vi en forventning om, at vi på denne måde kan hjælpe dig bedst muligt på vej.

Du er velkommen til at kontakte Interreg-sekretariatet, hvis du har spørgsmål eller mangler informationer. På den måde kan vi reagere på dine behov og yde en effektiv projektvejledning.

Fase 1. Idéudvikling

Har du en idé, som du gerne vil føre ud i livet sammen med partnere i Tyskland og Danmark? Så har du et godt afsæt for at kunne modtage støttemidler fra Interreg Deutschland-Danmark.

Kontakt venligst Interreg-sekretariatet pr. telefon eller mail for at indhente generelle informationer om programmet og støttemulighederne og for at afklare, om din idé passer ind i programmet Interreg Deutschland-Danmark, og hvordan den kan bidrage til at nå programmets målsætning.


 

Fase 2. Ansøgningsprocedure

Du har præsenteret din idé for os vha. projektskitsen, og vi har vurderet, at den rummer muligheder til at bidrage til vækst og beskæftigelse i programregionen. Så er du nået dertil, hvor du kan udfylde en konkret projektansøgning og beregne budgettet.

Den konkrete projektansøgning udarbejdes som del af den igangværende rådgivning, der kan foregå over alt i programregionen.


 

Fase 3. Projektgennemførelse

Når dit projekt er blevet godkendt af Interreg-udvalget og er klar til at blive gennemført, skal du være opmærksom på, at gennemførelsen af et Interreg-projekt omfatter en række trin. På vores hjemmeside stiller vi de påkrævede dokumenter og informationer til rådighed til hvert enkelt trin.

Fase 4. Projektafslutning

Efter en årrække nærmer ethvert Interreg-projekt sig sin afslutning. I projektets sidste tid består målet i en vellykket afslutning samt en sikring af, at de opnåede resultater ikke bare går til spilde, men kommer programregionen og dens borgere til gode.