Programmidler

 

I perioden 2014-2020 har EU bevilget 672 mio. kr. i tilskud til Interreg Deutschland-Danmark til fordeling mellem dansk-tyske projekter.

Projekter under Interreg Deutschland-Danmark kan modtage et tilskud på enten 60 % eller 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter. Støtteprocenten afhænger af projektets tematiske indhold.

Fordelingen af programmidlerne på de 5 prioriteter ses til højre.
Den 5. prioritet omfatter administration, dvs. den daglige drift af programmet.