Hvad er Interreg?

Siden 1991 har Den Europæiske Union støttet samarbejde på tværs af EU’s landegrænser via initiativet Interreg.

Interreg Deutschland-Danmark er femte generation i Interreg-historien. Støtteperioden løber fra 2014 til 2020. Interreg-programmet kører dog, indtil alle Interreg-projekter er afsluttet. Dette forventes at være i 2022.

Interreg består af tre overordnede støttegrene:
A = grænseoverskridende samarbejde
B = transnationalt samarbejde
C = interregionalt samarbejde.

Programmet Interreg Deutschland-Danmark er et A-program og modtager støtte til det grænseoverskridende samarbejde mellem naboregioner i to medlemsstater.

Det generelle mål for Interreg er at sikre, at nationale grænser ikke udgør en hindring for ligevægtig vækst og integration i EU-landene. Regioner med udviklingsefterslæb, omstillingsproblemer eller særlige geografiske, økonomiske og sociale udfordringer skal have mulighed for at modtage særlig støtte. EU’s økonomiske støtte skal sætte regionerne i stand til at udvikle sig således, at hjemmemarkedets muligheder udnyttes fuldt ud.

I de foregående Interreg-perioder var det normalt at oplyse støttegenerationen (tal) og støttegrenen (bogstavet) i både logo og tekst. Se hvordan vi har valgt at håndtere det i Interreg Deutschland-Danmark under programmets logo.