loader image
Billede viser ny teknologi
Om os > Hvad er Interreg? > Prioritet 1 – Innovation
Icon Prioritet 1 Innovation

Prioritet 1


Innovation

Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation er af stor betydning for programregionen.

Inden for denne prioritet kan projekter bidrage til at øge regionens forsknings- og udviklingsaktiviteter samt til endnu bedre udnyttelse af forskningsresultaterne. Desuden kan der gennemføres projekter inden for bæredygtig vækst – som f.eks. vedvarende energi – men også inden for en række af regionens øvrige styrkepositioner.

Gode universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner skaber et større potentiale og gør regionen mere attraktiv for højtkvalificerede medarbejdere og studerende. Projekter inden for udvikling af grænseoverskridende netværk og klynger vil påvirke væksten positivt og forbedre det erhvervsmæssige udgangspunkt. Det samme gælder udviklingen af fælles testfaciliteter og -platforme.

Lys pære vises

Tilstræbte resultater

  • Etablerede og videreudviklede grænse- og sektoroverskridende netværk og klynger inden for programområdets styrkepositioner
  • Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og co-creation-faciliteter i programområdet
  • Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for programområdets styrkepositioner

Mulige tiltag

  1. Udvikling og optimering af grænseoverskridende klynge- og netværksaktiviteter
  2. Udvikling og implementering af innovative produkter og processer
  3. Identificering, udvikling og implementering af aktiviteter med udgangspunkt i Femern Bælt-byggeriet
  4. Udvikling, styrkelse og præsentation af test- og co-creation-faciliteter
  5. Udvikling og implementering af innovative og bæredygtige løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet bl.a. gennem inddragelse af brugere, patienter og borgere (user-driven innovation)
  6. Udvikling og implementering af koncepter for innovationsledelse og forandringsprocesser
  7. Fremme af entre- og intraprenørskab i offentlige og private virksomheder

Tilbage til oversigten | Til prioritet 2 >