loader image
vindmølle med blå himmel
Om os > Hvad er Interreg? > Prioritet 2 – Bæredygtig udvikling
Icon Prioritet 2 - Bæredygtig udvikling

Prioritet 2


Bæredygtig udvikling

Vedrører bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet.

I denne prioritet kan projekter f.eks. beskæftige sig med nye energieffektive løsninger inden for regionale styrkepositioner som logistik, sundhedsøkonomi m.v., der kan bidrage til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Den kan støtte strategiske projekter inden for områderne vedvarende energi, energieffektivisering og bæredygtighed.

Ligeledes tillader prioriteten udviklingen af projekter inden for natur- og kulturturisme med særligt fokus på natur- og kulturarven, der kan yde bidrag til styrkelse af bæredygtig turisme i regionen. Via særligt fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed kan der med fremtidige Interreg-projekter skabes vigtige synergieffekter inden for turismen, hvorved regionens stærke “brand” på turismeområdet bevares og fremmes. Samlet set øger bæredygtighed og beskyttelse af natur- og kulturarven regionens attraktivitet for både indbyggere og besøgende.

Denne prioritet er opdelt i to mål (2.1 og 2.2).

lys pære med grøn icons

Tilstræbt resultat 2.1 – Udvikling af grønne løsninger til optimeret ressourceanvendelse og bedre energiudnyttelse

 • Nye, miljøvenlige øko-innovative løsninger, som kan optimere og minimere energi- og ressourceforbruget for virksomhederne i programområdet
 • Opnåelse af større synlighed udenfor programregionen af programregionens kompetencer og styrker indenfor grønne teknologier
 • Øget grad af bevidsthed og viden om mulighederne for energi- og ressourceoptimering blandt virksomhederne i regionen, særligt SMV

Mulige tiltag 2.1 – Sammenfattet er det under prioritet 2.1 muligt at gennemføre følgende aktiviteter

 1. Udvikling af miljøvenlige og øko-innovative løsninger til optimeret udnyttelse af ressourcer og råstoffer
 2. Fremme af grænseoverskridende samarbejder med fokus på energioptimering
 3. Udvikling og test af bæredygtige og miljøvenlige logistik- og trafikløsninger
 4. Styrkelse forretnings- og kommercialiseringspotentialet i nye og eksisterende virksomheder i hele programområdet

3 personer står i Vadehavet

Tilstræbt resultat 2.2 Forbedrede og øget antal grænseoverskridende produkter inden for bæredygtig kultur- og naturturisme

 • Et grænseoverskridende strategisk fokus på bæredygtig turisme og en optimal afbalancering af beskyttelse og benyttelse af kulturelle og naturlige ressourcer
 • Et højere antal og kvalitativ forbedring af grænseoverskridende produkter inden for bæredygtig maritim kultur- og naturturisme
 • Styrkelse af turismeaktørernes grænseoverskridende samarbejde særligt miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner

Mulige tiltag 2.2 – Sammenfattet er det under prioritet 2.2 muligt at gennemføre følgende aktiviteter

 1. Udvikling og implementering af en grænseoverskridende strategi- og handlingsplan for bæredygtig turisme
 2. Fremme af turismepotentialet inden for den fælles dansk-tyske kulturarv
 3. Fremme af aktiv ferie og maritim turisme

< Til Prioritet 1 | Tilbage til oversigten | Til prioritet 3 >