BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Charlotte Hovgaard Andersen";RSVP=TRUE:mailto:can@rsyd.dk ATTENDEE;CN="Annika Bock";RSVP=TRUE:mailto:abo@rsyd.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20211213T120309Z DESCRIPTION:WEBINAR – bliv klar til Interreg6A\n\nForbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.\n\n \n\nVi vil se på de spec ifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og b esvare spørgsmål som: hvad kan finansieres\, hvilke idéer er gennemfør lige\, hvilke målgrupper er relevante og meget mere.\n\n \n\nVI STØTTER “EN ATTRAKTIV REGION \n\nBeskæftiger du dig med emner som kultur eller turisme? Så er du kommet til det rette sted:\n\nkultur og bæredygtig tur isme: Styrke kulturens og den bæredygtige turismes rolle i økonomisk udv ikling\, social inklusion og social innovation.\n\n \n\nVi håber\, at vi kan give dig tilstrækkelig viden og inspiration til at ansøge om støtte hos os. Vi ser frem til din deltagelse:\n\n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220117T133000 DTSTAMP:20211213T120300Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220117T123000 LAST-MODIFIED:20211213T120309Z LOCATION:https://rsyd.webex.com/meet/abo ORGANIZER;CN="Christina Ehlers":mailto:ceh@rsyd.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=da:Interreg Webinar: En attraktiv Region - kultur og turis me \n TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000802C55717BE7D701000000000000000 0100000008058A286A1BD674DBEB953C262E2AEC3 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

WEBINAR –\; bliv klar til Inter reg6A

Forbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.

&nb sp\;

Vi vil se på\; de specifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og besvare sp&osla sh\;rgsmå\;l som: hvad kan finansieres\, hvilke idé\;er er genn emfø\;rlige\, hvilke må\;lgrupper er relevante og meget mere.

 \;

V I STØ\;TTER “\;EN ATTRAKTIV REGION

Beskæ\;ftiger du dig med emner som kultur eller turisme? S&arin g\; er du kommet til det rette sted:

kult ur og bæ\;redygtig turisme: Styrke kulturens og den bæ\;redygtig e turismes rolle i ø\;konomisk udvikling\, social inklusion og socia l innovation.

 \;

Vi hå\;ber\, at vi kan give dig tilstræ\;kkelig vi den og inspiration til at ansø\;ge om stø\;tte hos os. Vi ser frem til din deltagelse:

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211213T120300Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR