BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Charlotte Hovgaard Andersen";RSVP=TRUE:mailto:can@rsyd.dk ATTENDEE;CN="Annika Bock";RSVP=TRUE:mailto:abo@rsyd.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20211213T120526Z DESCRIPTION:WEBINAR – bliv klar til Interreg6A\n\nForbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.\n\n \n\nVi vil se på de spec ifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og b esvare spørgsmål som: hvad kan finansieres\, hvilke idéer er gennemfør lige\, hvilke målgrupper er relevante og meget mere.\n\n \n\nVI STØTTER “EN ATTRAKTIV REGION \n\nArbejder du inden for uddannelsesområdet? Så er du kommet til det rette sted:\nuddannelse: Forbedre lige adgang til ink lusive kvalitetstjenester inden for uddannelse og livslang læring gennem udvikling af tilgængelig infrastruktur\, herunder ved at fremme robusthed med henblik på fjern- og onlineuddannelse\n\n \n\nVi håber\, at vi kan give dig tilstrækkelig viden og inspiration til at ansøge om støtte hos os. Vi ser frem til din deltagelse.\n\n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220117T150000 DTSTAMP:20211213T120516Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220117T140000 LAST-MODIFIED:20211213T120526Z LOCATION:https://rsyd.webex.com/meet/abo ORGANIZER;CN="Christina Ehlers":mailto:ceh@rsyd.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=da:Interreg Webinar: En attraktiv Region - uddannelse \n TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020909F8C7BE7D701000000000000000 0100000009DD8134656FCCE4C9FFEE7680ADEF944 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

WEBINAR –\; bliv klar til Inter reg6A

Forbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.

&nb sp\;

Vi vil se på\; de specifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og besvare sp&osla sh\;rgsmå\;l som: hvad kan finansieres\, hvilke idé\;er er genn emfø\;rlige\, hvilke må\;lgrupper er relevante og meget mere.

 \;

V I STØ\;TTER “\;EN ATTRAKTIV REGION

Arbejder du inden for uddannelsesområ\;det? Så\; er du kom met til det rette sted:
uddannelse: Forbedre lige adgang til inklusive kvalitetstjenester inden for uddannelse og livslang læ\;ring gennem u dvikling af tilgæ\;ngelig infrastruktur\, herunder ved at fremme robu sthed med henblik på\; fjern- og onlineuddannelse

 \;

Vi hå\;ber\, a t vi kan give dig tilstræ\;kkelig viden og inspiration til at ans&osl ash\;ge om stø\;tte hos os. Vi ser frem til din deltagelse.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211213T120516Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR