BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Jane Guldbrand-Hansen";RSVP=TRUE:mailto:jgh@rsyd.dk ATTENDEE;CN="Charlotte Steffen";RSVP=TRUE:mailto:cas@rsyd.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20211213T115951Z DESCRIPTION:WEBINAR – bliv klar til Interreg6A\n\nForbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.\n\n \n\nVi vil se på de spec ifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og b esvare spørgsmål som: hvad kan finansieres\, hvilke idéer er gennemfør lige\, hvilke målgrupper er relevante og meget mere.\n\n \n\nVI STØTTER “EN INNOVATIV REGION”\n\nArbejder du inden for forskning og innovation ? Så er du kommet til det rette sted:\n\nInnovationer er nøglen til øko nomisk vækst og virksomhedernes konkurrenceevne på det globale marked. I nnovation og forskning er vigtige drivkræfter for regional udvikling\, v ækst og beskæftigelse og er derfor af stor betydning for vores dansk-tys ke region.\n\n \n\nVi håber\, at vi kan give dig tilstrækkelig viden og inspiration til at ansøge om støtte hos os. Vi ser frem til din deltagel se.\n\n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220117T103000 DTSTAMP:20211213T115935Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220117T093000 LAST-MODIFIED:20211213T115951Z LOCATION:https://rsyd.webex.com/meet/jgh ORGANIZER;CN="Christina Ehlers":mailto:ceh@rsyd.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=da:Interreg Webinar - En innovativ region TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000406D21FA7AE7D701000000000000000 0100000006F7434D23076814C92BE8EC93493CE78 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

WEBINAR –\; bliv klar til Inter reg6A

Forbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.

&nb sp\;

Vi vil se på\; de specifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og besvare sp&osla sh\;rgsmå\;l som: hvad kan finansieres\, hvilke idé\;er er genn emfø\;rlige\, hvilke må\;lgrupper er relevante og meget mere.

 \;

V I STØ\;TTER “\;EN INNOVATIV REGION”\;

Arbejder du inden for forskning og innovation? Så\; er d u kommet til det rette sted:

Innovationer er nø\;glen til ø\;konomisk væ\;kst og virksomhedernes k onkurrenceevne på\; det globale marked. Innovation og forskning er vi gtige drivkræ\;fter for regional udvikling\, væ\;kst og besk&ael ig\;ftigelse og er derfor af stor betydning for vores dansk-tyske region.< o:p>

 \;

Vi hå\;ber\, at vi kan give dig tilstræ\;kkelig viden og inspira tion til at ansø\;ge om stø\;tte hos os. Vi ser frem til din d eltagelse.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211213T115935Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR