BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Romance Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Jane Guldbrand-Hansen";RSVP=TRUE:mailto:jgh@rsyd.dk ATTENDEE;CN="Charlotte Hovgaard Andersen";RSVP=TRUE:mailto:can@rsyd.dk CLASS:PUBLIC CREATED:20211213T120926Z DESCRIPTION:WEBINAR – bliv klar til Interreg6A\n\nForbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.\n\n \n\nVi vil se på de spec ifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og b esvare spørgsmål som: hvad kan finansieres\, hvilke idéer er gennemfør lige\, hvilke målgrupper er relevante og meget mere.\n\n \n\nVI STØTTER “EN FUNKTIONEL REGION”\n\nFor at fremme “en funktionel region” ska l den strategiske og institutionelle kapacitet samt rammebetingelserne for grænseoverskridende samarbejde forbedres og hindringerne fjernes. Rammev ilkårene omfatter love og regler\, kultur og traditioner eller ganske enk elt mangel på grænseoverskridende bevidsthed\, information\, viden og in teresse.\n\n \n\nVi håber\, at vi kan give dig tilstrækkelig viden og in spiration til at ansøge om støtte hos os. Vi ser frem til din deltagelse .\n\n DTEND;TZID="Romance Standard Time":20220118T120000 DTSTAMP:20211213T120918Z DTSTART;TZID="Romance Standard Time":20220118T110000 LAST-MODIFIED:20211213T120926Z LOCATION:https://rsyd.webex.com/meet/jgh ORGANIZER;CN="Christina Ehlers":mailto:ceh@rsyd.dk PRIORITY:5 SEQUENCE:2 SUMMARY;LANGUAGE=da:Interreg Webinar: "en funktionel region" TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000A866E67BE7D701000000000000000 0100000003D3DECA87C2A3D4F9E8FF17D6CE17312 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

WEBINAR –\; bliv klar til Inter reg6A

Forbered dig nu ved at deltage i et eller flere af vores webinarer.

&nb sp\;

Vi vil se på\; de specifikke temaer og de muligheder\, der ligger inden for hver prioritet. Og besvare sp&osla sh\;rgsmå\;l som: hvad kan finansieres\, hvilke idé\;er er genn emfø\;rlige\, hvilke må\;lgrupper er relevante og meget mere.

 \;

V I STØ\;TTER “\;EN FUNKTIONEL REGION”\;

For at fremme “\;en funktionel region”\; skal den strategiske og institutionelle kapacitet samt rammebetingelserne for gr&ae lig\;nseoverskridende samarbejde forbedres og hindringerne fjernes. Rammev ilkå\;rene omfatter love og regler\, kultur og traditioner eller gans ke enkelt mangel på\; græ\;nseoverskridende bevidsthed\, informa tion\, viden og interesse.

 \;

Vi hå\;ber\, at vi kan give dig tilstr&ael ig\;kkelig viden og inspiration til at ansø\;ge om stø\;tte ho s os. Vi ser frem til din deltagelse.

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211213T120918Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR