loader image

Elektronik skaber bæredygtig fremtid

Et af de helt store emner i klimadebatten er, hvordan vi kan skabe grøn energi. Men også et øget fokus på effektiv udnyttelse af energien fylder mere og mere. Netop her kommer Interreg-projektet PE:Region ind i billedet.

PE:Region arbejder med udvikling og anvendelse af effektelektronik til brug for eksempelvis udstyr til elbiler og elmotorer. Et af projektets mål er at øge og dele viden inden for effektelektronik. Det sker bl.a. ved at holde konferencer og seminarer. Derudover vil projektaktørerne udarbejde 3 konkrete eksempler på ny teknologi inden for området.

En af de nye teknologier er en 20kW batterilader til elbiler, så større mængder energi kan udnyttes effektivt. Med den nye lader vil f.eks. elbiler kunne oplades hurtigere med en højere effektivitet, hvilket ikke bare giver mere tid og frihed, når folk er på farten, men også gavner miljøet. Konkret betyder den indbyggede batterilader, at batteriet kan oplades hurtigere, og bilen således bruges hyppigere. De øvrige eksempler på ny teknologi fokuserer på henholdsvis effektiv indkobling af sol/vind-energi i el-nettet samt meget hurtig styring af elmotorer.

Pilen peger opad

”Markedet for effektelektronik vokser meget kraftigt, og projektet hjælper lokale virksomheder med at undersøge og anvende ny teknologi i deres produkter,” lyder det fra den projektansvarlige Kasper M. Paasch fra Mads Clausen instituttet, Syddansk Universitet. Ved at lægge fundamentet for fremtidig udvikling og samarbejde, er projektet med til at skabe og fastholde jobs i programregionen.

Efterspørgslen efter nogle af de afholdte seminarer har været så stor, at PE:Region har været nødt til at begrænse antallet af tilmeldinger og fokusere på industrielle deltagere. Som kronen på værket er det også lykkedes at tiltrække den internationalt velansete elektronikkonference, IEEE CPE-POWERENG2019, der kommer til Sønderborg i april 2019.

Kompetencer på begge sider af grænsen

I en branche, hvor udviklingen går rigtig stærkt, er det vigtigt at kunne følge med i udviklingen for ikke at sakke bagud. Vigtigheden af et dansk-tyskt samarbejde understreges også af Kasper M. Paasch: ”Det grænseoverskridende samarbejde er meget vigtigt for at få industrien til at arbejde sammen om at udvikle nye nøgleteknologier og produkter. Og her er det en stor fordel, at der i programregionen er en stor koncentration af relevante virksomheder på begge sider af grænsen”. Interreg-midlerne kommer for alvor til gavn, fordi de er med til at skabe rammerne for et grænseoverskridende samarbejde. ”Men det kræver en aktiv indsats at få samarbejdet til at fungere.” fastslår Kasper M. Paasch.

Erhverslivet og uddannelse smelter sammen

Udover uddannelsesinstitutioner er også erhvervsorganisationer og private virksomheder en del af projektet, hvilket binder de forskellige aktører sammen – både på tværs af grænsen og på tværs af aktørtyper. Kasper M. Paasch underbygger formålet med at involvere både offentlige og private aktører med at sige: ”Projektets formål er at styrke regionen som et knudepunkt inden for udviklingen af effektelektronik i tæt samarbejde med industrien, samt styrke uddannelser og jobskabelse inden for dette område.”

Kunne du tænke dig at høre mere om PE:Region? Så klik her.