loader image
Vores resultater - SkydemĂĄl med pil i midten

Vores resultater

Vi understøtter videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020. Interreg-programmet har 90 mio. Euro til rådighed til dansk-tyske projekter. På denne side har vi samlet de successer, som allerede er opnået. Du finder for eksempel informationer om, hvor mange virksomheder, personer og organisationer fra regionen der deltager i projekter, som modtager støtte fra Interreg 5A, samt mange flere interessante facts og tal.


Fordeling af midlerne

37,5 mio.

42 %

Icon Prioritet 1 Innovation

Prioritet 1

19 mio.

21 %

Icon Prioritet 2 Bæredygtig udvikling

Prioritet 2

12,6 mio.

14 %

Prioritet 3 Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Prioritet 3

15 mio.

17 %

Icon Prioritet 4 Funktionelt samarbejde

Prioritet 4

5,4 mio.

6 %

Icon Administration

Administration


INTERREG FORBINDER

øget interkulturel forståelse og merværdi

Takket være de hidtil godkendte Interreg-projekter med kulturelle aktiviteter er den interkulturelle forståelse mellem borgerne i Danmark og Nordtyskland blevet styrket. Talrige dansk-tyske aktiviteter gavner mange mennesker på tværs af grænsen. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

11.000

personer har øget deres kendskab
til nabolandets kultur

1.200

personer har forbedret deres sprogfærdigheder i nabosproget

113.000

personer har haft eller vil i fremtiden
fĂĄ gavn af projekterne

63.591

deltagere i aktiviteter, der har til formĂĄl at forbedre den interkulturelle forstĂĄelse


FÆLLES ARBEJDSMARKED

vise muligheder og skabe arbejdspladser
på tværs af grænsen!

Takket være Interregs uddannelses- og arbejdsmarkedsprojekter, som har til formål at fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, er der ved at blive skabt et attraktivt dansk-tysk arbejdsmarked. Og gennemførelsen af de mange Interreg-projekter skaber også nye arbejdspladser. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

126

personer er mere åbne for at søge job
eller uddannelse i nabolandet (pr. projekt)

59

unge fik hjælp til at komme i gang
med deres uddannelse (pr. projekt)

31

unge har gennemført en del af deres uddannelse i nabolandet (pr. projekt)

38

arbejdspladser vil i gennemsnit blive
skabt pr. projekt inden for
de næste 5 år


INTERREG STĂ…R FOR MANGFOLDIGHED

talrige aktiviteter, merværdi og nyttige resultater

Interreg støtter projekter inden for forskellige områder som f.eks. turisme, sundhedsinnovation, arbejdsmarked, kultur og energiomstilling. Alle projekter bidrager til den dansk-tyske regions videreudvikling og attraktivitet. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

13

nye løsninger (f.eks. en strategi, en metode,
et produkt) vil blive udviklet
som følge af hvert projekt    

23

nye bæredygtige turismetilbud er udviklet
i turismeprojekterne

> 7.300

flere besøgende til regionens
kultur- og naturarvssteder

> 5.000

patienter vil fĂĄ en bedre behandling
takket være resultaterne af sundhedsprojekterne


SAMMEN OPNÅR VI MERVÆRDI!

et succesfuldt dansk-tysk samarbejde

Interreg programperioden 2014-2020 er fløjet af sted, støttepuljen er næsten tømt, og resultaterne er bemærkelsesværdige. Se vores projekter og resultater i det virtuelle Booklet.

79

godkendte dansk-tyske Interreg-projekter  

99 %

af programmets støttemidler er tildelt

> 464

forskellige projektpartnere

> 863

forskellige netværkspartnere er involveret


Logo Interreg

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >