loader image
Vores resultater - Skydemål med pil i midten
Projekter og resultater > Vores resultater

Vores resultater

Vi understøtter videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020. Interreg-programmet har 90 mio. Euro til rådighed til dansk-tyske projekter. På denne side har vi samlet de successer, som allerede er opnået. Du finder for eksempel informationer om, hvor mange virksomheder, personer og organisationer fra regionen der deltager i projekter, som modtager støtte fra Interreg 5A, samt mange flere interessante facts og tal.


Fordeling af midlerne

37,5 mio.

42 %

Icon Prioritet 1 Innovation

Prioritet 1

19 mio.

21 %

Icon Prioritet 2 Bæredygtig udvikling

Prioritet 2

12,6 mio.

14 %

Prioritet 3 Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Prioritet 3

15 mio.

17 %

Icon Prioritet 4 Funktionelt samarbejde

Prioritet 4

5,4 mio.

6 %

Icon Administration

Administration


Kultur samler

Øget interkulturel forståelse

Takket være de hidtil godkendte Interreg-projekter i denne prioritet kunne borgernes interkulturelle forståelse i Danmark og Tyskland øges. Det skete igennem de mange opståede borgermøder, dansk-tyske initiativer og nye kulturelle projekter.

Icon antal til at understøtte den intraregionale attraktivitet

163

tiltag

til at understøtte den intraregionale attraktivitet

Icon deltagere i aktiviteter, der har fokus på en øget interkulturel forståelse

63.591

deltagere

i aktiviteter, der har fokus på en øget interkulturel forståelse

Icon organisationer som har lanceret produkter, der forbedrer den mellemfolkelige forståelse

336

organisationer

som har lanceret produkter, der forbedrer den mellemfolkelige forståelse

Icon involverede organisationer

204

involverede

organisationer


Vi vokser sammen

Styrket dansk-tysk myndighedssamarbejde

Takket være de støttede Interreg-projekter, som har til formål at fremme det tætte kultur- og myndighedssamarbejde, kunne samarbejdet imellem danske og tyske myndigheder, kommuner og kulturaktører klart styrkes og udvides. Udfordringerne løses sammen og samarbejdet forbedres varigt.

Icon nye tiltag  til at løse fælles udfordringer samt støtte den fælles attraktivitet henover grænsen

203

nye tiltag

til at løse fælles udfordringer samt støtte den fælles attraktivitet henover grænsen

Icon dansk-tyske organisationer arbejder sammen

288

dansk-tyske

organisationer arbejder sammen

Icon forankrede samarbejder imellem danske og tyske myndigheder

14

forankrede samarbejder

imellem danske og tyske myndigheder

Icon Beløb til rådighed

13 mio. euro

til projekter

der fører myndigheder og borgere i Danmark og Tyskland sammen


Flere ser

muligheder i nabolandet i Femern Bælt-regionen

Borgerne i Femern Bælt-regionen har takket være Interreg-projekterne BOOST og B.E.L.T.  øget interessen for at tage en praktikplads og arbejdsplads i nabolandet.

Icon antal personer med øget interesse for job i nabolandet

125

personer

med øget interesse for job i nabolandet

Icon antal personer med øget interesse for praktikplads i nabolandet

101

personer

personer med øget interesse for praktikplads i nabolandet

Icon antal personer der siger at den sproglige barriere er blevet reduceret

107

personer

personer siger at den sproglige barriere er blevet reduceret

Icon antal deltagere  tiltag, der fremmer den grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet

312

deltagere

i tiltag, der fremmer den grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet


Logo Interreg

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >