loader image
Fodgængerovergang med mange mennesker
Om os > Hvad er Interreg?

Den Europæiske Union

støtter regionernes

grænseoverskridende

samarbejde

Siden 1990 har Den Europæiske Union støttet samarbejde på tværs af EU’s landegrænser via initiativet Interreg. Igennem initiativet skal samarbejdet mellem nabolandende i EU fremmes. I hele EU er der ca. 70 Interreg-programmer. Interreg understøtter Europas 2020-strategi, som danner grundlag for alle EU-programmer, som løber i støtteperioden fra 2014 til 2020. Strategien fokuserer på intelligent, bæredygtig og integrerende vækst i Europa.

Icon grænseoverskridende samarbejde
Grænseoverskridende samarbejde
Icon Transnational samarbejde
Transnational
samarbejde
Icon interregionalt samarbejde
Interregionalt samarbejde
Icon Euro til rådighed

160.000

Euro til rådighed

Der er stadig 160.000 Euro ud af 90 millioner til rådighed

Stort bogstave A i vand

Programmet Interreg Deutschland-Danmark er et A-program og modtager støtte til det grænseoverskridende samarbejde mellem nabolandene i to medlemsstater.

Det generelle mål for Interreg er at sikre, at nationale grænser ikke udgør en hindring for afbalanceret vækst og integration i EU-landene. Regioner med udviklingsefterslæb, omstillingsproblemer eller særlige geografiske, økonomiske og sociale udfordringer skal have mulighed for at modtage særlig støtte. EU’s økonomiske støtte skal sætte regionerne i stand til at udvikle sig således, at hjemmemarkedets muligheder udnyttes fuldt ud. I de foregående Interreg-perioder var det normalt at oplyse støttegenerationen (tal) og støttegrenen (bogstavet) i både logo og tekst.  Se hvordan vi har valgt at håndtere det i Interreg Deutschland-Danmark længere nede på siden.


Interreg Deutschland-Danmark

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde, også kaldet Interreg 5A. Støtteperioden er fra 2014 til 2020. En støtteperiode løber som udgangspunkt over syv år.  Interreg-programmet kører dog, indtil alle Interreg-projekter er afsluttet. Dette forventes at være i 2023. I videoen nedenunder kan du se nogle af projekternes resultater.

Programmet er et resultat af sammenlægningen af to hidtil separate Interreg 4A-programmer (Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.).

Bag programmet står 11 partnere fra Danmark og Tyskland – to på dansk side og ni på tysk side. Sammenlægningen har skabt et større programområde, som rummer både synergieffekter og stort potentiale. Til fordelene ved den nye store programregion hører især, at fælles strukturelle og strategiske fokusområder kan udnyttes optimalt. På den måde kan regionen positioneres endnu bedre. Samarbejder og partnerskaber inden for rammerne af fælles projekter kan bidrage positivt til udviklingen af den dansk-tyske region.

I perioden 2014-2020 modtager Interreg Deutschland-Danmark 672 mio. kr. i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Pengene skal bruges til at støtte dansk-tyske projekter. Støtten går til både store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter. Til at administrere programmet er der nedsat to programorganer. Forvaltningsmyndigheden i Kiel har det overordnede ansvar for den korrekte gennemførelse af programmet. Interreg-sekretariatet nær den dansk-tyske grænse i Kruså er ansvarlig for projektgenerering og -vejledning samt for programmets kommunikations- og offentlighedsarbejde. Begge forvaltningsenheder er ansvarlige for både danske og tyske aktører.


Styrkepositioner & Prioriteter

Tiltagene og målene i programmet vedrører indholdsmæssigt de fælles styrkepositioner i programregionen for målrettet at styrke regionen gennem en intelligent specialisering. De følgende fælles styrkepositionerne er identificeret i programudviklingsprocessen. Du kan læse mere om disse styrkepositioner under prioriteterne og i samarbejdsprogrammet.

  • Miljø og cleantech, herunder vedvarende energi og energieffektivitet
  • Sundhedsøkonomi, sundhedsinnovation, medicinalteknik og velfærdsteknologi
  • Maritime erhverv
  • Fødevarer
  • Turisme
  • Mobilitet og logistik
Icon Prioritet 1 Innovation

Prioritet 1

Innovation


Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

Læs mere >

Icon Prioritet 2 Bæredygtig udvikling

Prioritet 2

Bæredygtig udvikling


Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

Læs mere >

Icon Prioritet 3 Arbejdsmarked og uddannelse

Prioritet 3

Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse


Fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet

Læs mere >

Icon prioritet 4

Prioritet 4

Funktionel
samarbejde


Netværk mellem aktører på tværs af grænsen

Læs mere >

To hænder holder et stykke papir med interreg-logo

Programmets logo

I sidste Interreg-periode 2007-2013 havde hvert program sit eget individuelle logo. I begyndelsen af 2014 besluttede ca. 70 Interreg-programmer i Europa at udvikle et fælles brand for Interreg. Arbejdet på udviklingen af et fælles brand resulterede i et neutralt grundlogo, som gør det muligt at tilføje yderligere elementer. Vi har gjort brug af denne mulighed, hvilket har medført følgende logo for Interreg Deutschland-Danmark.

Logoet præsenterer programmets 11 partnere: Region Sjælland, Region Syddanmark, kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Ostholstein og Plön samt byerne Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck. Cirklernes placering, størrelser og farvetoner afspejler de enkelte programpartners omtrentlige geografiske beliggenhed. Cirklerne overlapper hinanden med gennemsigtige farver. Dette symboliserer fællesskabet i regionen.

Det handler ikke om den enkelte partner, men om synligheden af synergien og sammenholdet mellem partnerne. Den samlede konstruktion afbilder på en forenklet og moderne vis programregionens bevægelighed, fleksibilitet, styrke og fællesskab i en abstrakt form – det er regionen Interreg Deutschland-Danmark.