loader image
Person sidder foran en computer med grafik tablet
Dokumenter

Dokumenter & Downloads

Vil du indsende en projektansøgning? Eller er du allerede i gang med dit projekt? På disse sider finder du alle relevante dokumenter til en succesfuld projektgennemførelse, til ansøgere, leadpartnere og revisorer. Har du spørgsmål? Så hjælper vi dig naturligvis gerne!

Interreg-Håndbogen – din nye bedste ven

Du vil gerne vide, hvordan du kan søge om midler til et Interreg-projekt og hvad du skal være særlig opmærksom på? Hvilke muligheder har virksomheder for at være med i et projekt? Skal dit projekt have en egen hjemmeside og hvad går en Leadpartnerkontrakt ud på?
Svar på disse og mange flere spørgsmål kan du finde i Interreg-håndbogen. Interreg-håndbogen indeholder en helt grundlæggende beskrivelse af Interreg-programmets regler og støttebetingelser samt konkrete oplysninger og vejledning til brug for udarbejdelse af en ansøgning og gennemførelse af et projekt.


Har du en projektidé?

På denne side finder du alle relevante informationer og dokumenter, så du kan komme godt fra start. Læs først om de fire prioriteter, som skal bidrage til at videreudvikle den dansk-tyske region. Du kan også downloade Word-dokumentet med skabelonen til at udarbejde din projektskitse.


Til ansøgere

Vil du søge om Interreg-midler? På denne side finder du alle relevante informationer og dokumenter til ansøgningsproceduren.
Projektansøgninger kan udelukkende indsendes online via ELMOS og ikke længere via mail. Skulle der i enkelte programdokumenter findes formuleringer, der siger noget andet, så er disse forældede og har ingen gyldighed.

Du finder yderligere informationer om Elmos her >


Til netværksprojekter

Her finder du alle informationer og dokumenter vedrørende planlægningen og gennemførelsen af et netværksprojekt. Vær venligst opmærksom på, at der gælder andre retningslinjer for netværksprojekter end for regulære Interreg-projekter. Du kan læse mere herom i Interreg-håndbogen. Kontakt Interreg-sekretariatet, hvis du ansøge om et netværksprojekt.

Er dit netværksprojekt allerede i gang? Her finder du relevante dokumenter til netværksprojekter.


Til projekter

Udarbejdelse og indsendelse af rapporter inkl. regnskabsaflæggelse og udbetalingsanmodninger kører udelukkende via ELMOS. Vær venligst opmærksom på de informationer, som sendes direkte til hvert enkelt projekt og benyt både ELMOS-manualen og de foreliggende videotutorials. Vi er ved at aktualisere Interreg-håndbogen og Fact sheets, som hurtigst muligt opdateres på hjemmesiden.

Er du godt i gang med dit projekt? På denne side finder du alle relevante informationer og dokumenter til en vellykket projektgennemførelse. Henvisningerne i grøn skrift er hjælp til indtastning i ELMOS.


Til leadpartner

Leadpartneraftale og partnerskabsaftale En Leadpartner bærer hovedansvaret for korrekt projektgennemførelse. En privat aktør kan ikke være Leadpartner. På denne side finder du relevante dokumenter vedr. leadpartneraftalen og partnerskabsaftalen.

Retsgrundlag

Alle forordninger og retsgrundlag, der danner grundlag for at modtage støtte fra Interreg Deutschland-Danmark, finder du på disse sider:
eur-lex.europa.eu og retsinformation.dk.