loader image

Hvad er støtteberettiget?

Programmidler

I perioden 2014-2020 har EU bevilget 672 mio. kr. i tilskud til Interreg Deutschland-Danmark til fordeling mellem dansk-tyske projekter.

Projekter under Interreg Deutschland-Danmark kan modtage et tilskud på enten 60 % eller 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter. Støtteprocenten afhænger af projektets tematiske indhold. Fordelingen af programmidlerne på de 5 prioriteter kan du se her. Den 5. prioritet omfatter administration, dvs. den daglige drift af programmet.

Hvad kan støttes?

Med det formĂĄl at videreudvikle den dansk-tyske region og nĂĄ de fastlagte mĂĄl har programpartnerne fastlagt fire prioriteter, som tematisk ramme for fremtidige projekter og deres aktiviteter. Interreg Deutschland-Danmark støtter projekter i følgende prioriteter. For yderligere informationer kan du klikke pĂĄ “Læs mere >” under den prioritet, du er interesseret i.

Icon Prioritet 1 Innovation

Prioritet 1

Innovation


Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation

Læs mere >

Icon Prioritet 2 Bæredygtig udvikling

Prioritet 2

Bæredygtig udvikling


Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet

Læs mere >

Icon Prioritet 3 Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Prioritet 3

Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse


Fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet

Læs mere >

Icon Prioritet 4 Funktionelt samarbejde

Prioritet 4

Funktionelt
samarbejde


Netværk mellem aktører på tværs af grænsen

Læs mere >

9 træklodser med figurikoner

Hvem kan modtage støtte?

Følgende målgrupper kan modtage støtte fra programmet og deltage i et Interreg-projekt:

  • Offentlige og offentlig-lignende organisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Interesseorganisationer
  • Private institutioner og virksomheder

I et Interreg-projekt er det som partner muligt at have en af følgende tre roller:

  • Leadpartner: Bærer hovedansvaret for korrekt projektgennemførelse. En privat aktør kan ikke være Leadpartner.
  • Projektpartner: Medvirker aktivt ved planlægning, finansiering og gennemførelse af projektaktiviteterne.
  • Netværkspartner: BistĂĄr eksempelvis med viden, erfaring og ekspertise. En netværkspartner deltager uden økonomisk ansvar og fĂĄr ikke tilskud fra programmet.