Home

Velkommen til hjemmesiden for programmet Interreg Deutschland-Danmark

Programmet har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og understøtte videreudviklingen
af den dansk-tyske grænseregion i perioden 2014-2020. Programmet har 672 mio. kr. til rådighed til dansk-tyske projekter.

Se vores ansøgningsfrister HER

NEWS

INVESTERING I PROJEKTER

Interreg-midlerne er hidtil investeret i 45 projekter

 • Innovation

  36.248.620 EUR

 • Bæredygtig udvikling

  8.405.123 EUR

 • Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

  8.885.458 EUR

 • Funktionelt samarbejde

  13.613.133 EUR

VORES INTERREG-PROJEKTER

Du vil se resultaterne af Interreg-midlerne? Ved at klikke her, kommer du direkte til projekterne.

FILM

23 Mio
Noch 25.56 Prozent der Fördermittel verfügbar.

90 Mio Euro

står til rådighed
67 Mio Euro er allerede investeret i projekter!

Du har en projektidé?
Så start i dag!

Fra en idé til et færdigt projekt

Vi står altid til rådighed i planlægnings- og gennemførelsesfasen.

Vi er der, hvor du har brug for os. Vejledningen kan foregå overalt – f.eks. i sekretariatet i Kruså, via Skype eller lokalt hos dig.

KORT

Region Region Syddanmark Nordfriesland Schleswig-Flensburg Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel Neumünster Kreis Plön Kreis Ostholstein Lübeck Region Sjaelland
Regionen

Programregionen

Interreg Deutschland-Danmark omfatter på dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland. På tysk side omfatter den kredsene Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg samt byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster.

Der bor ca. 3,6 mio. mennesker i programregionen. Ser man på areal og indbyggertal, kan forskellen mellem regionerne, kommunerne, kredsene og byerne i Interreg Deutschland-Danmark ved første øjekast virke ret stor. Men ved nærmere eftersyn har områderne både geografisk og demografisk en hel del til fælles.

Klik på kortet for at læse mere, om de 11 programpartnere.

ProgrampartnerProjekter

Flensborg

Flensborg har 95.595 indbyggere og er Tysklands nordligste købstad. Her lever danskere og tyskere side om side i en spændende blanding af sprog og kulturer. I det 18. århundrede var Flensborg hovedbyen i den danske handel på Vestindien. Flensborgs ry som romby stammer fra denne tid. Hvis man forventer et fladt landskab i Flensborg, bliver man skuffet. Udsigten fra byens bakker ned over fjorden er fantastisk. Norderstraße, hvor skoene hænger på snore tværs over gaden, er kendt så langt væk som i New York og er ét af turisternes mest yndede fotomotiver.

ProgrampartnerProjekter

Kiel

grundlagt omkring 1242, 240.000 indbyggere, 100 km til Hamborg, 400 km til København. Central tjenesteydelses- og handelscentrum i Slesvig-Holsten, bankcentrum, videnskabspark med 100 virksomheder, mere end 168.000 arbejdstagere 7.000 skattepligtige virksomheder. 3 universiteter med over 33.000 studerende. Over 1.700 søgående skibe, næsten 2 millioner passagerer.

ProgrampartnerProjekter

Lübeck

Lübeck ligger ved den sydvestligste flig af Østersøen. Byen rummer Europas største færgehavn og Tysklands største havn ved Østersøen. Lübeck er Tysklands port til Østersøen. Byens historie bygger på handel og middelalderens storhed som hansestad. Lübecks smukke naboby Travemünde er hvert år vært for den internationale regatta ”Travemünder Woche”. Lübeck er Slesvig-Holstens marcipan- og kulturhovedstad og delstatens vigtigste centrum inden for levnedsmiddelindustrien.

ProgrampartnerProjekter

Neumünster

Byen Neumünster, nævnt for første gang i 1127, profiterer af den gode placering ved vigtige trafik- og handelsveje: Oksevej, togveje, Altona-Kieler Chaussee, Europavej 3, A7/E45. Udviklingen til ”Tuchmacherstadt” kom i gang i 18. århundrede, og sammen med den første dampmaskine begyndte industriæraen i 1824 i Neumünster. Byens rolle i tekstil- og læderindustrien førte til betegnelsen ”Manchester Holsten”. I dag har Neumünster en vigtig logistisk beliggenhed, Holstenhallerne er det fremragende foranstaltningscenter i Slesvig-Holsten. Derudover profilerer byen sig tiltagende som shoppingby: McArthusGlen Designer Outlet, Nortex Mode-Center og byens centrum med Holsten-Galerie, der blev åbnet i 2015, fører til 3,5 mio. daggæster i Neumünster hvert år.

Med Gerisch-skulpturparken, museet ”Tuch + Technik” og kulturfestivalen ”Kunstflecken” etablerede Neumünster sig i kunst- og kulturscenen. Som bopæl og erhvervsområde har Neumünster udviklet sig positiv. I dag bor der 80.284 indbyggere (stand: september 2016) i Neumünster.

ProgrampartnerProjekter

Syddanmark

Region Syddanmark dækker Syd- og Sønderjylland, samt Fyn og de tilhørende øer. Region Syddanmark blev oprettet i 2007 efter den danske kommunalreform. Regionen omfatter de tidligere Fyns, Ribe og Sønderjyllands Amt, samt dele af det tidligere Vejle Amt. Regionen består i dag af 22 kommuner. I alt bor der 1,2 mio. mennesker i Syddanmark. Region Syddanmark er Danmarks arealmæssigt næststørste region og befolkningsmæssigt den 3. største.

ProgrampartnerProjekter

Sjælland

Region Sjælland er centralt placeret i Femern Bælt korridoren mellem de to vækstmetropoler Hamborg og København. Fugleflugtslinjen – den direkte forbindelse mellem Skandinavien og Tyskland – går gennem Region Sjælland, og snart kommer den faste Femern Bælt forbindelse, som vil knytte Region Sjælland endnu tættere sammen med Tyskland og det øvrige Europa. Et stærkt samarbejde med Nordtyskland/Hamborg og Hovedstaden/Sydsverige (STRING korridoren) er med til at sikre, at Region Sjælland kan drage nytte af at være bindeled mellem Nordtyskland og Skandinavien.

Region Sjælland er stærk på bioøkonomi, logistik, fødevarer og byggeri. Langt de fleste virksomheder i regionen er små til mellemstore. Vi arbejder for at gøre virksomhederne konkurrencedygtige og for at give dem de bedste muligheder for at vokse og skabe flere arbejdspladser. Region Sjælland skal være et område, hvor det er attraktivt at leve og at drive virksomhed, både i byer og i landdistrikter. De rette kompetencer og kvalifikationer er med til at sikre, at borgerne i Region Sjællands 17 kommuner har et godt liv – og at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. Regionen har derfor et stærkt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at gøre arbejdsstyrken klar til fremtiden.

ProgrampartnerProjekter

Plön

Kreis Plön har omkring 126.000 indbyggere og grænser mod nord op til Østersøen (ca. 50 km kystlinje), mod vest op til delstatens hovedby Kiel, Kreis Rendsburg-Eckernförde og byen Neumünster, mod syd og øst op til Kreis Segeberg og Kreis Ostholstein. Nutidens Kreis Plön opstod som selvstændig territorial- og forvaltningsenhed i 1867. Delstatens to største søer, Großer Plöner See og Selenter See, ligger i Kreis Plön.
Besøgende kan i Kreis Plön finde attraktive ferietilbud og kulturelle seværdigheder. Fremhæves skal Schloss Plön, som blev opført mellem 1633 og 1636, og som bl.a. har Frederiksborg Slot som forbillede. Midt i det 19. århundrede var slottet sommerresidensen af den danske konge Christian VIII.

ProgrampartnerProjekter

Rendsburg-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde ligger centralt i delstaten Slesvig-Holsten og har direkte adgang til tre vigtige europæiske færdselsårer: motorvej E45, jernbanen mellem Danmark og Hamborg samt Kielerkanalen, der er verdens tættest befærdede kunstige vandvej.
Området har mange små og mellemstore virksomheder inden for talrige brancher. Desuden er det et landbrugsområde.
Det er dejligt at bo og holde ferie i Kreis Rendsburg-Eckernförde. Her er 55 km østersøkyst, fire naturparker og en mangfoldighed af smukke naturområder, der indbyder til at slappe af.

ProgrampartnerProjekter

Nordfriesland

Kreis Nordfriesland er den nordligste og den eneste tyske programpartner ved Nordsøen. Forvaltningshovedsædet ligger i havne- og messebyen Husum. Kreis Nordfrieslands område omfatter også de nordfrisiske øer og halligerne i vadehavet. Med hele fem sprog (højtysk, plattysk, dansk, sønderjysk og frisisk) som traditionelt tales i Nordfriesland, er det den sprogrigeste kreds i Tyskland.
Regionen lever af turisme og produktionen af vedvarende energi. Landbruget spiller en stor rolle. Det samme gør sundhedsindustrien pga. det stimulerende klima langs kysten. Husum slot er den eneste bevarede slotsbygning på den slesvig-holstenske vestkyst. I dag huser den Kreis Nordfrieslands kulturtjeneste, kredsens musikskole, to museer og slotscaféen. Slottet fungerer også som centrum for kulturarrangementer som f.eks. den internationale musikfestival ”Raritäten der Klaviermusik”, og slotsparken er åben hele året for offentligheden. ”Krokusblütenfest” er en overregionalt kendt attraktion, som afholdes hvert år.

ProgrampartnerProjekter

Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg blev grundlagt i 1974 ved sammenlægningen af Slesvig og Flensborg land, og grænser mod nord til Danmark. Med 2.071 km² og omkring 196.800 indbyggere er det den arealmæssigt næststørste kreds i Slesvig-Holsten. (status destatis 2017) Dannevirke og Haithabu – to vigtige historiske lokaliteter i kredsen – var allerede i vikingetiden betydelige knudepunkter på vejen til Skandinavien og er nu på vej til at blive UNESCO verdenskulturarv.
Det naturlige miljøs høje kvalitet i området byder på god jord til et traditionelt stærkt landbrug og gode lokale råvarer. Samtidig sikres oplevelsesmulighederne af landskabet i form af betydelige overregionale beskyttelsesområder. Arnis, som ligger ved Slien, er Tysklands mindste by.

ProgrampartnerProjekter

Ostholstein

Kreis Ostholstein med sin historiske hovedby Eutin og sine 36 kommuner hører til storbyområdet Hamburg. Med ca. 198.300 indbyggere er Ostholstein en af Tysklands største kredse med adgang til havet.
Germanere, slavere, tyskere, danskere, verdslige og gejstlige magthavere og til sidst kommunalreformen: Forandringernes historiske spor er allestedsnærværende i vore dages kulturområde, der tidligere var del af hertugdømmet Holsten og fyrstebispedømmet Lübeck.
Ostholstein er med sine 185 km østersøkyst og naturområdet ”Holsteinische Schweiz” en af Tysklands førende turistregioner.
Med den planlagte Femern Bælt-tunnel mellem Ostholstein og Region Sjælland realiseres et stort internationalt projekt, der optager menneskene.