loader image
VI HAR EN NY HJEMMESIDE
www.interreg-de-dk.eu >

Velkommen til støtteprogrammet Interreg Deutschland-Danmark

Vi understøtter videreudviklingen af den dansk-tyske region. I årene 2014-2020 havde vi 90 mio. euro til rådighed til at støtte dansk-tyske projekter til dette formål. Pengene blev brugt til at støtte 84 projekter, bl.a. inden for sundhedsinnovation, arbejdsmarked og uddannelse, bæredygtig udvikling, turisme og kultur.

EU-midlerne er opbrugt, og Interreg-programmet (2014-2020) er ved at være slut. Det grænseoverskridende Interreg-samarbejde mellem Danmark og Nordtyskland fortsætter dog. Du kan finde flere informationer om den nye støtteperiode (Interreg6A) på vores nye hjemmeside www.interreg-de-dk.eu.Interreg succeshistorier

Beredskab uden grænser

Indsatsstyrker fra Tyskland og Danmark får mulighed for at passere grænsen uden kontrol for at nå hurtigere hen til et ulykkessted.

Projektfilm Beredskab uden grænser

Tysk-dansk ungdom skaber fremtid

3000 elever fra Danmark og Tyskland arbejder på skabelsen af en interkulturel forståelse.

Projektfilm Tysk-dansk ungdom skaber fremtid

BOOST

Det dansk-tyske arbejdsmarked skal styrkes. Projektet tilbyder praktikmuligheder i Danmark og Tyskland.

Projektfilm BOOST

carpeDIEM

En elbil er kun så CO2-neutral som den energi, man bruger til at lade den.

Projektfilm carpeDIEM

Interreg Deutschland-Danmark

Hvad gør Interreg? 4 projekter, 4 temaer og 4 successer giver indblik i Interreg Deutschland-Danmarks mangfoldighed.

Programfilm Interreg

Robotterne kommer

Robotplæneklipper, robotstøvsuger, malkerobot – dette er kun nogle eksempler af de robotter, som er blevet del af vores hverdag. Med PANaMa lærer vi mere om emnet.

Projektfilm PANaMa

Kaldet fra Vadehavet

Så smuk er naturen, så smuk er vores programregion. Med vadehavet foran døren behøver man ikke at rejse langt.

Projektfilm NAKUWA

Frisk vind for en fælles fremtid

At udfordre og skubbe grænser – den dansk tyske ungdom skaber dialogen om en samlet region og kommer frem til konkrete ideer.

Projektfilm Tysk-dansk ungdom skaber fremtiden

Interreg forbinder

øget interkulturel forståelse og merværdi

Takket være de hidtil godkendte Interreg-projekter med kulturelle aktiviteter er den interkulturelle forståelse mellem borgerne i Danmark og Nordtyskland blevet styrket. Talrige dansk-tyske aktiviteter gavner mange mennesker på tværs af grænsen. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

11.000

personer har øget deres kendskab
til nabolandets kultur

1.200

personer har forbedret deres sprogfærdigheder i nabosproget

113.000

personer har haft eller vil i fremtiden
få gavn af projekterne

63.591

deltagere i aktiviteter, der har til formål at forbedre den interkulturelle forståelse

INTERREG STÅR FOR MANGFOLDIGHED

talrige aktiviteter, merværdi og nyttige resultater

Interreg støtter projekter inden for forskellige områder som f.eks. turisme, sundhedsinnovation, arbejdsmarked, kultur og energiomstilling. Alle projekter bidrager til den dansk-tyske regions videreudvikling og attraktivitet. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

13

nye løsninger (f.eks. en strategi, en metode,
et produkt) vil blive udviklet
som følge af hvert projekt    

23

nye bæredygtige turismetilbud er udviklet
i turismeprojekterne

> 7.300

flere besøgende til regionens
kultur- og naturarvssteder

> 5.000

patienter vil få en bedre behandling
takket være resultaterne af sundhedsprojekterne

Fælles arbejdsmarked

vise muligheder og skabe arbejdspladser
på tværs af grænsen!

Takket være Interregs uddannelses- og arbejdsmarkedsprojekter, som har til formål at fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, er der ved at blive skabt et attraktivt dansk-tysk arbejdsmarked. Og gennemførelsen af de mange Interreg-projekter skaber også nye arbejdspladser. Tallene er baseret på vurderinger af de deltagende projekter som led i en effektevaluering (gennemsnitsværdier, 2021).

126

personer er mere åbne for at søge job
eller uddannelse i nabolandet (pr. projekt)

59

unge fik hjælp til at komme i gang
med deres uddannelse (pr. projekt)

31

unge har gennemført en del af deres uddannelse i nabolandet (pr. projekt)

38

arbejdspladser vil i gennemsnit blive
skabt pr. projekt inden for
de næste 5 år


Vores projekter

Logo Interreg