loader image
den europæiske, tyske og danske flag foran Interreg-bygningen

Informationer om databeskyttelse på hjemmesiden

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger meget alvorligt i forbindelse med brugen af disse hjemmesider. Efterfølgende får du noget at vide om registrering, behandling og anvendelse af personoplysninger, når du bruger hjemmesiderne samt benytter dig af service- og tjenesteydelser, som tilbydes på siderne.

 1. Informationer vedr. personoplysninger

(1) Personoplysninger er enkelte data, som vedrører en person eller ved hjælp af hvilke der kan henføres til en person, f. eks. navn, postadresse, telefonnummer, mailadresse, bankoplysninger og lign., d. v. s., at sådanne personoplysninger muligvis kan anvendes til at finde frem til en persons identitet.

(2) Udbyderen af tjenesteydelser i henhold til databeskyttelsesloven er: Region Syddanmark, Damhaven 12, DK-7100 Vejle.

2. Ret til oplysning, rettelse, sletning, mulighed for overførsel, tilbagekaldelse, klage

(1) Du har krav på når som helst at få at vide, hvilke af dine personoplysninger, der ligger gemt på vores hjemmeside, hvor disse personoplysninger kommer fra, hvilke(n) modtager(e) eller kategori(er) af modtagere de er videresendt til samt med hvilken begrundelse oplysningerne er blevet opbevaret.

(2) Hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger anvendes af os, kan du til enhver tid tilbagekalde dette.

(3) På samme måde kan du forlange, at dine personoplysninger rettes eller slettes samt at behandlingen af oplysningerne og retten til at overføre dem begrænses.

(4) Du kan til enhver tid klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed: Datatilsyn, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K.

(5) Al henvendelse vedr. information, forespørgsel om oplysninger eller indsigelser bedes fremsendt pr. mail til databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk eller til den adresse, der er anført i pkt. 1, stk. 2.

3. Automatiseret beslutningstagning

En automatiseret beslutningstagning anvendes ikke her.

4. Opbevaring af adgangsdata

(1) I forb. m. ethvert træk på (access til) vores hjemmeside gemmes der adgangsdata i en protokolfil på den af vor udbyder (Goneo Internet GmbH, Marienwall 27, 32423 Minden, Tyskland) anvendte server.

(2) Et sådant datasæt består f. eks. af din IP-Adresse, dato og klokkeslæt for sidetrækket, navnet på den trukne fil, overført datavolumen og access-status, en beskrivelse af anvendt webbrowser og operativsystem.

(3) Personoplysninger registreres af tekniske årsager. Evaluering af personoplysninger sker udelukkende til statistiske formål og uden reference til din person. (F.eks. Hvor mange har besøgt siden, hvor populær er den?) De registrerede personoplysninger slettes senest efter tre måneder.

5. Registrering af personoplysninger i forb. m. sidetræk til informationsbrug

(1) Såfremt der blot er tale om brug af hjemmesiden til rene informationsformål, d. v. s. hvis du ikke tilmelder dig eller registrerer dig som bruger af siden eller på anden måde fremsender oplysninger til os, vil vi ikke gemme personoplysninger om dig, undtagen de i pkt. 4.2 nævnte personoplysninger, som din browser sender – hvilket er en teknisk nødvendighed for at du overhovedet kan få adgang til siden.

(2) I forb. m. brug af siden gemmes der såkaldte cookies på din computer. Der er tale om små tekstfiler, som med reference til din browser gemmes på din harddisk og som gør, at der fremsendes bestemte oplysninger til den, der har placeret cookie’en (d. v. s. os). Cookies kan ikke udføre (‘køre’) programmer eller overføre virus til din computer. Det eneste formål med dem er at gøre internetudbudet mere effektivt og brugervenligt helt generelt.
Vi bruger f. eks. cookies til at kunne identificere dig m. h. p. senere opfølgningsbesøg, såfremt du har en konto (account) hos os. Hvis vi ikke gjorde det, ville det betyde, at du for hvert besøg skulle logge dig på helt forfra.

a) Denne hjemmeside anvender cookies i følgende omfang:
– Persistent Cookies (tidsbegrænset brug)

c) Persistent Cookies slettes automatisk efter et forud specificeret tidsforløb, som kan variere alt efter, hvilken cookie der er tale om. Disse cookies kan slettes når som helst ved at gå ind i browserens sikkerhedsindstillinger.

d) Du har mulighed for at indstille (konfigurere) din browser efter dine egne ønsker og på den måde f. eks. afvise accept af alle cookies. Dette kan dog imidlertid medføre, at du så muligvis ikke kan udnytte alle hjemmesidens funktioner.

6. Brug af funktioner på vores hjemmeside

(1) Udover en ren informationsmæssig brug af hjemmesiden tilbyder vi også forskellige ydelser, som du kan bruge alt efter interesse. Det vil som regel betyde, at du skal indtaste yderligere personoplysninger, som vi anvender for at kunne tilbyde den pågældende ydelse. Ifald der er behov for frivillige ekstra oplysninger, vil de være mærket som sådanne.

1a) Såfremt du ønsker at modtage nyhedsbrevet, som tilbydes på hjemmesiden, skal vi bruge en mailadresse samt oplysninger fra dig, som giver os mulighed for at sikre, at det er dig, som er indehaver af den pågældende mailadresse, og at du giver samtykke til at modtage nyhedsbrevet (den såkaldte DOI-procedure). Disse oplysninger vil udelukkende blive anvendt af os i forb. m. fremsendelse af de rekvirerede informationer og tilbud.

Det er Newsletter2Go, der vil blive anvendt som nyhedsbrevsoftware, d. v. s., at dine personoplysninger vil blive videresendt til fa. Newsletter2Go GmbH. For Newsletter2Go er det i den forbindelse forbudt at videresælge dine personoplysninger samt anvende dem til andre formål end fremsendelse af nyhedsbrevet. Newsletter2Go er en tysk, certificeret udbyder, som er blevet valgt i henhold til kravene i den tyske lov om beskyttelse af personoplysninger (Bundesdatenschutzgesetz).

Yderligere oplysninger findes her: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Dit givne samtykke i forb. m. opbevaring af personoplysninger og mailadresse samt brug af oplysningerne til fremsendelse af nyhedsbrevet kan du til enhver tid tilbagekalde, f. eks. ved at bruge link’et “Abmelden” (“Afmeld”) i nyhedsbrevet.

(2) I forb. m. dine henvendelser (kontakt) til tjenesteudbyderen v. h. a. mail vil din mailadresse samt, såfremt du oplyser disse, dit navn og telefonnummer blive gemt af os m. h. p. at kunne besvare spørgsmål fra dig.

7. Anvendelse af Google Analytics

(1) Vores hjemmeside anvender Google Analytics, som er en webanalyseservice tilhørende Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender såk. “cookies”, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din brugeradfærd på hjemmesiden. Oplysningerne, som disse cookies producerer vedr. din brug af hjemmesiden, videresendes som hovedregel til og gemmes på en Google-server i USA. I tilfælde af, at IP-anonymiseringsfunktionen på hjemmesiden aktiveres, vil Google imidlertid forinden forkorte din IP-adresse indenfor den Europæiske Unions medlemslande samt i andre lande, som er med i Aftalen om det Europæiske Økonomiske Område. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive fremsendt til en Google-server i USA og først dér blive forkortet. På anmodning fra udbyderen af denne hjemmeside vil Google benytte disse oplysninger m. h. p. at evaluere din brugeradfærd på hjemmesiden og til at udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden samt i forhold til udbyderen af hjemmsiden til at præstere yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og brugen af internettet generelt.

(2) Din IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, vil i henh. t. Googles egne oplysninger ikke blive sammenknyttet med andre data tilhørende Google. Dette er vi imidlertid ikke i stand til at garantere;

(3) Du kan forhindre opbevaring af cookies v. h. a. en indstilling i din browsersoftware. Vi vil dog gøre opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne gøre brug af hjemmesidens funktioner i fuldt omfang.

(4) Du kan desuden forhindre opbevaring af cookie-producerede oplysninger vedr. din brugeranvendelse af hjemmesiden (incl. din IP-adresse) hos Google samt behandling/forarbejdning af disse oplysninger ved Google ved at du download’er og installerer en browser-plugin, som er tilgængelig under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

(5) Vores hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”, hvorved IP-adresser viderebehandles i en forkortet form, hvilket igen gør, at en direkte reference til en person stort set kan udelukkes.

(6) Anvendelsen af Google Analytics sker i overensstemmelse med de forudsætninger og vilkår, som er aftalt mellem de danske databeskyttelsesmyndigheder og Google. Information fra tredjepartsudbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Brugervilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Oversigt over beskyttelse af personoplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt erklæring vedr. databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Databeskyttelse i forb. m. brug og anvendelse af YouTube

Den ansvarlige for databehandlingen (forarbejdningen) har indarbejdet YouTube-komponenter på hjemmesiden. YouTube er en internet-videoportal, som giver video-publishers mulighed for gratis oplægning af videoclips og andre brugere mulighed for ligeledes gratis at se disse clips samt afgive bedømmelser og kommentarer vedr. disse. YouTube tillader offentliggørelse af videoer af enhver art, hvilket gør, at brugere via denne internetportal kan trække både hele film og TV-udsendelser samt også musikvideorer, trailers eller videorer, som brugere selv har lavet.

Operatøren af YouTube er fa. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ethvert træk på en enkeltside af denne hjemmeside, som den forarbejdningsansvarlige er operatør af og på hvilken der er indarbejdet en YouTube-komponent (YouTube-video), vil automatisk foranledige, at internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system i kraft af den aktuelle YouTube-komponent download’er en fremstilling (visning) af den pågældende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan ses på https://www.youtube.com/yt/about/dk/. I forb. m. denne tekniske procedure opnår YouTube og Google kendskab til, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person har klikket sig ind på via vores hjemmeside.

Såfremt den pågældende person samtidig er logget på hos YouTube, registrerer YouTube i forb. m. trækket på en delside, som indeholder en YouTube-video, hvilken konkret delside den pågældende person klikker sig ind på via vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og henføres til den pågældende persons YouTube-konto (account).

Via YouTube-komponenten vil YouTube og Google altid modtage oplysning om, at den pågældende person har været inde på vores hjemmeside, hvis den pågældende person var logget på hos YouTube samtidig med, at personen var inde på vores hjemmeside. Dette sker uanset, om den pågældende person klikker på en YouTube-video eller ikke. Såfremt den pågældende person ikke ønsker en sådan fremsendelse af oplysninger til YouTube og Google, kan personen forhindre en sådan overførsel ved at have logget af på sin YouTube-konto inden han går ind på vores hjemmeside.

YouTube’s offentliggjorte databeskyttelsesregler, som kan ses på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, indeholder oplysninger om, hvordan YouTube og Google registrerer, behandler (forarbejder) og anvender brugernes personoplysninger.

9. Databeskyttelse i forb. m. brug og anvendelse af Facebook

Den ansvarlige for databehandlingen (forarbejdningen) har indarbejdet komponenter fra virksomheden Facebook på hjemmesiden. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et onlinefællesskab, der som hovedregel giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagére indbyrdes i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som platform til udveksling af meninger og erfaringer eller give internetfællesskabet mulighed for at præsentere person- eller virksomhedsoplysninger. Facebook giver bl. a. brugerne af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, lægge billeder op (upload) samt netværke i kraft af venskabsforespørgsler.

Operatøren af Facebook er fa. Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Såfremt den pågældende person er bosiddende udenfor USA eller Kanada, er det fa. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, som et ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Ethvert træk på en enkeltside af denne hjemmeside, som den forarbejdningsansvarlige er operatør af og på hvilken der er indarbejdet en Facebook-komponent (Facebook-plugin), vil automatisk foranledige, at internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system i kraft af den aktuelle Facebook-komponent download’er en fremstilling (visning) af den pågældende Facebook-komponent fra Facebook. En samlet oversigt over alle Facebook-plugins kan ses på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I forb. m. denne tekniske procedure får Facebook kendskab til, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person har klikket sig ind på på vores hjemmeside.

Såfremt den pågældende person samtidig er logget på hos Facebook, registrerer Facebook i forb. m. ethvert besøg på vores hjemmeside ved den pågældende person og i hele perioden, hvor personen hhv. er inde på vores hjemmeside, hvilken konkret delside (underside) den pågældende person er inde på på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles gennem den pågældende Facebook-komponent og henføres af Facebook til den pågældende persons Facebook-konto (account). Såfremt den pågældende person klikker på én af Facebook-knapperne (buttons), som er integreret på vores hjemmeside, f. eks. „Synes om“-knappen („Like“), eller hvis den pågældende person afgiver en kommentar, henfører Facebook denne information til den pågældende persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer de pågældende personoplysninger.

Via Facebook-komponenten vil Facebook altid modtage oplysning om, at den pågældende person har været inde på vores hjemmeside, såfremt den pågældende person på tidspunktet, hvor han gik ind på vores hjemmeside, samtidig også er logget på hos Facebook. Dette vil ske uanset, om den pågældende person klikker på Facebook-komponenten eller ej. Såfremt en sådan informationsoverførsel til Facebook ikke ønskes af den pågældende person, kan han forhindre fremsendelsen ved at have logget af på sin Facebook-konto (account), inden han går ind på vores hjemmeside.

Det gennem Facebook offentliggjorte datadirektiv, som kan ses på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om registrering, behandling (forarbejdning) og anvendelse af brugernes personoplysninger ved Facebook. Desuden redegøres der her for, hvilke indstillingsmuligheder brugeren har m. h. p. at beskytte sit privatliv hos Facebook. Desuden kan man få forskellige applikationer, som gør det muligt at forhindre (undertrykke) overførsel af personoplysninger til Facebook. Sådanne applikationer kan den pågældende person bruge til at forhindre, at dennes personoplysninger fremsendes til Facebook.

10. Oplysning om manglende fortrolighed i forb. m. internetkommunikation

Opmærksomheden henledes på, at der ikke er garanti for fuldstændig fortrolighed og datasikkerhed i forb. m. almindelig ukodet kommunikation via internettet (f. eks. brug af e-mails), hvorfor vi anbefaler brug af traditionel brevpost for fremsendelse af fortrolige oplysninger.

11. Tilsynsførende for databeskyttelse

I forbindelse med spørgsmål omkring beskyttelse af personoplysninger (databeskyttelse) er du velkommen til at rette henvendelse til vores tilsynsførende for databeskyttelse (databeskyttelsesrådgiver) på databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk.

Interreg Deutschland-Danmark Datenschutzinformation

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Mit dieser Datenschutzinformation klären wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Rechte auf.

Die Verwaltungsbehörde des Programms Interreg Deutschland-Danmark ist bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein angesiedelt. Es gelten deshalb die folgenden Informationen dieser Bank.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle:

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: 0431-9905-0
Fax: 0431-9905-3383
E-Mail: info@ib-sh.de

Datenschutzbeauftragter:

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Telefon: 0431-9905-3040
Fax: 0431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de

Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen von Förderverfahren, die in der Zuständigkeit der IB.SH liegen, sowie im Rahmen unserer Vertrags- und Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Durchführung unserer Tätigkeiten erforderlich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Kreditinstituten (z.B. bei Kooperationsdarlehen), Behörden oder von sonstigen Dritten (z.B. SCHUFA, Creditreform, POLYDATEX) zulässigerweise (z.B. bei Auflagen oder zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen.

Je nach Erforderlichkeit verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:

Relevante personenbezogene Identifikationsangaben
z.B. Vor- und Nachname, Adresse und andere Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit, Legitimationsdaten (z.B. Personalausweis-/Reisepass-Nummer) und Authentifikationsdaten (z.B. Unterschriftsprobe)
Auftrags- und Umsatzdaten
z.B. Hausbank, Kontonummer bzw. IBAN (Zahlungsauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr)
Informationen über Ihre finanzielle Situation
z.B. Einkommensarten und -höhe, Bonitätsdaten, Scoring-/Ratingdaten, (Schätz-)Wert Ihrer Immobilie bzw. sonstigen Vermögensgegenstände, Herkunft von Vermögenswerten, Einträge in Auskunfteien, Gehaltsabrechnungen, Zahlungsverzug
Soziodemografische Angaben
z.B. Familienstand und Angaben zur familiären Situation, Zahl der Haushaltsangehörigen und Gesamteinkommen
Angaben zu Ihren Interessen und Wünschen, die Sie uns mitteilen
z.B. über unseren Kundendialog oder unsere Webseite, Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbescores), Dokumentationsdaten (z.B. Beratungsprotokoll), Registerdaten
Daten zu Ihrem Online-Verhalten und Ihren Online-Präferenzen
z.B. Daten über Ihre Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge)

Des Weiteren verarbeiten wir gegebenenfalls mit den genannten Daten vergleichbare – besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible Daten“). Darunter fallen z.B. Informationen zu Ihrer Gesundheit (z.B. Schwerbehinderung), Herkunft, zu politischen Überzeugungen oder zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder auch Angaben zu Minderjährigen oder Kindern. Diese sensiblen Daten erheben wir nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind und/oder dies für die Durchführung der Fördermaßnahme, Produkte und Dienstleistungen bzw. des Vertrages erforderlich ist.

Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir nutzen Ihre Daten, damit Sie unsere Förderungen in Anspruch nehmen sowie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen können und verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Schleswig-Holsteinischen Landesdatenschutzgesetz (LDSG-SH).

3.1 Zur Wahrnehmung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben (Förderaufgaben) und zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1e und 1b DSGVO)

Wir verarbeiten personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO), um die im Gesetz über die Errichtung der Investitionsbank Schleswig-Holstein als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (Investitionsbankgesetz – IBG) niedergelegten Förderaufgaben (z.B. in dem Bereich Wohnraumförderung) zu erfüllen, um Darlehen oder Zuschüsse zu gewähren sowie sonstige Fördermaßnahmen (z.B. Bürgschaften) zu erbringen, insbesondere um unsere Verträge oder vorvertraglichen Maßnahmen mit Ihnen durchzuführen und Ihre Aufträge auszuführen, sowie für alle mit dem Betrieb und der Verwaltung eines Kreditinstituts erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Förderprodukt (z.B. Wohnraumfinanzierungsdarlehen, Zuschuss, Bürgschaft, Gewährung einer Sicherheit, Treuhand- und Verwaltungsgeschäfte, sonstige Kredite) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung, Fördergeschäft, Betreuung des laufenden Vertragsverhältnisses, Rechnungswesen, Meldewesen, Risikosteuerung, Reporting, Marketing, Kommunikation und Sicherheiten sowie die Durchführung von Transaktionen umfassen.

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Förderrichtlinien, Förderbescheiden sowie Vertragsunterlagen entnehmen.

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele:

Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. SCHUFA, Creditreform, POLYDATEX) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken
Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache
Markt- und Meinungsforschung oder Werbung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten
Videoüberwachung zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern
Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B. Zutrittskontrollen)
Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts
Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Informationen über Förderangebote, Weitergabe von Daten an Dritte [z.B. Kooperations- und Konsortialpartner], Erhebung von Daten für Marketingzwecke (z.B. Kundenfeedback), Bestellung eines Newsletters) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Förderbank gesetzlichen Anforderungen (z.B. Investitionsbankgesetz, Schleswig-Holsteinisches Wohnraumförderungsgesetz, Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuergesetze) sowie behördlichen und bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z.B. der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdigkeitsprüfung, die Identitätsprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

Zugriff auf und Weitergabe von Daten

Innerhalb der IB.SH erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der im Gesetz niedergelegten Förderaufgaben sowie der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten, nachdem wir uns davon überzeugt haben, dass bei diesen die Verarbeitung personenbezogener Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften erfolgt. Dies sind Unternehmen insbesondere in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Statistik, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der IB.SH ist zunächst zu beachten, dass wir zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind.

Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. sein:

Öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Schleswig-Holsteinische Behörden, Bundes– oder Europabehörden, Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank, Europäischer Investitionsfonds, Finanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen oder behördlichen Verpflichtung
Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung oder des Förderverfahrens mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (z.B. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Landwirtschaftliche Rentenbank (LR), Kooperations- und Korrespondenzbanken, Auskunfteien)

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit haben.

Dauer der Datenspeicherung

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der jeweiligen Geschäftsbeziehung bzw. des Förderverfahrens, was beispielsweise auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrages bzw. Förderverfahrens umfasst. Dabei ist zu beachten, dass eine Rechtsbeziehung zu uns in der Regel ein Dauerschuldverhältnis darstellt, welches auf Jahre angelegt ist.

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.

  1. Übermittlung von Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation

Wir übermitteln Daten in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) nur, soweit dies erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. steuerrechtliche Meldepflichten, andere Tätigkeiten im Rahmen der Vertragsabwicklung) oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

  1. Bestehende Datenschutzrechte

7.1 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) und Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritte über Ihre Rechte, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

7.2 Recht auf Löschung Ihrer personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO)

Sie können die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn

Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden
Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt
Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine vorrangigen berechtigten Gründe für eine Verarbeitung gibt
Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden
Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten ggf. Einschränkungen nach dem Schleswig-Holsteinischen Landesdatenschutzgesetz (LDSG-SH).

7.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 18 DSGVO)

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der Nutzung verlangen wir Ihre Daten nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung, oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche benötigen
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

7.4 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem elektronisch übertragbaren Speicherformat zu erhalten.

7.5 Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 36 LDSG-SH)

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, sind Sie berechtigt, beim Datenschutzbeauftragten der IB.SH sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, Telefon: 0431-988-1200, Fax: 0431-988-1223, Email: mail@datenschutzzentrum.de) Beschwerde einzureichen.

  1. Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Im Rahmen der Geschäftsbeziehung bzw. des Förderverhältnisses mit uns müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung bzw. des Förderverhältnisses erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel keine Förderung bewilligen können, die Ausführung eines Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung zu uns beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

  1. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Unserer Entscheidung über die Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung bzw. des Förderverhältnisses mit Ihnen liegt keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO zugrunde.

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Sie haben zudem – uneingeschränkt und voraussetzungslos – das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung zu widersprechen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an:

Investitionsbank Schleswig-Holstein
Datenschutzbeauftragter
Fleethörn 29-31
24103 Kiel

Fax: 0431-9905-3048
E-Mail: datenschutzbeauftragter@ib-sh.de