loader image

En innovativ kystregion

Hvad tænker du på, når du hører navnet ”Tønder”? De fleste vil nok se marsk og hav for sig, eller tænke på deres seneste udflugt til Rømø. De færreste tænker nok på innovation eller attraktive arbejdspladser. Men det skal nu ændres.

Sammen med den tyske Kreis Nordfriesland har Tønder Kommune sat gang i projektet ”Klar til Jobs ved Vadehavet” – også kaldet Fit4Jobs@WaddenC.

Stærkere sammen

Men hvad handler projektet egentlig om?  Det handler kort sagt om at fremskynde og øge den økonomiske vækst. Både Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland er ramt af konsekvenserne af de demografiske ændringer, herunder mangel på kvalificeret arbejdskraft og for få uddannelsesinstitutioner. Den situation vil projektparterne forsøge at modarbejde gennem et grænseoverskridende samarbejde og ved at skabe fælles værdier og synergier.

Målsætningen går på at understøtte og fremme udveksling af viden mellem virksomheder og uddannelsesenheder på begge sider af grænsen. Herved skal vestkystregionen blive kendt hos potentielle faglærte arbejdere og den fysiske mobilitet af arbejdsmarkedet dermed styrket. ”Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et problem, der påvirker os alle. Vi ønsker at fremme en udveksling af ideer og mennesker – og vi ønsker at vise, at der på den dansk-tyske vestkyst findes innovative virksomheder, lovende ideer og gode leve- og arbejdsvilkår“, forklarer Kreispräsident Heinz Maurus.

Flere muligheder til arbejdstagere og arbejdsgivere

Målgrupperne for projektet er uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, brancheorganisationer og offentlige erhvervsfremmeorganisationer. Men også borgerne uden for de to kommuner er vigtige for at fremhæve Region Vadehavet som et attraktivt sted at bo og arbejde. For at garantere et succesfuldt projekt, byder projektpartnerne på en vifte af aktiviteter til målgrupperne på dansk og tysk side.

Helt konkret kan både danske og tyske virksomheder fra hele programområdet deltage i kurser i bl.a. ledelse, teknisk innovation og turisme-management. Endvidere indledes der et samarbejde mellem brancheorganisationer og erhvervsfremmeorganisationer for at udvikle særlige styrkepositioner for erhvervslivet i grænseregionen – såkaldte klynger. Da den nationale landegrænse ikke skal være en hindring for tværgående samarbejde, får elever, lærlinge og studerende mulighed for at deltage i sprogkurser og virksomhedsbesøg. Derved skal eventuelle sproglige og kulturelle barrierer nedbrydes.

Projektleder Janne Nørgaard Hansen glæder sig over, at projektet er startet og ser frem til tre udviklende og perspektivrige år for begge kommuner. ”Det er en stor agenda, vi ruller ud med Fit4Jobs@WaddenC”, opsummerer hun. Som indfødt Tøndring brænder hun for at udvikle Tønder og grænseregionen, som for hende både omfatter fastholdelse af de unge i regionen og at tiltrække nye borgere til regionen.

Hvis du gerne vil vide mere om Fit4Jobs@WaddenC, kan du finde yderligere informationer på deres fælles dansk-tyske hjemmeside www.f4j.dk.