loader image

Dansk-tyske ideer i Teknikzentrum Lübeck

Fra den 25. til 28. marts handlede det i fire dage i Teknikzentrum Lübeck (TZL) udelukkende om dansk-tyske innovative tiltag og ideer. Interreg-projektet VekselWirk var rammen om en konference for dansk-tyske projekter, et showroom for iværksættere fra projektregionen samt workshops om kreative teknikker og 3D-print for studerende. Målet med arrangementerne var at fremme grænseoverskridende samarbejde om innovation.

Med i alt ti projekter inden for områderne kultur, arbejdsmarked og innovation og med præsentation af innovations-hubs (innovations-centre, Red.) fra Kolding, Kiel og Lübeck bød konferencen på et bredt spektrum af grænseoverskridende initiativer med det mål at knytte kontakter på tværs af projekter og lande og sammen udvikle nye ideer. Den efterfølgende dag blev der afholdt et startup-showroom (udstillinger, Red.), hvor iværksættere fra Tyskland og Danmark præsenterede deres projekter, og studerende fortalte om deres erfaringer og resultater ved iværksætterevents. Alle deltagere blev tilbudt et alsidigt, spændende program, som motiverede mange deltagere til fremtidige samarbejder.

Informationer om innovationsugen, om projektet VekselWirk og kommende, lignende arrangementer samt om TZL kan du finde på www.tzl.de og www.vekselwirk.eu.

Dansk-tysk mini-folkemøde 24. maj

I Tydal 30 km. fra grænsen skaber Interreg-projektet Benefit4Regions fra kl. 10 til 19 et nyt forum for grænseoverskridende dialog. Du og jeg, borgere, erhvervsliv, forvaltning og politikere diskuterer fælles udfordringer og løsninger for at inspirere til endnu mere samarbejde – og fejre det sammen.

Benefit4Regions arbejder for at fremme udvikling i Landdistrikterne. Projektets afslutning er starten på det første dansk-tyske ”mini-folkemøde”. Inspirationen kommer fra de skandinaviske folkemøder: Arendal-uka i Norge, Almedals-veckan, Sverige og Folkemødet på Bornholm. Folkemødet handler om mødet mellem mennesker og ytrings- og netværksfrihed.

Kom og vær med til en oplevelsesrig dag for alle med interesse for landdistriktsudvikling og dansk-tysk samarbejde. Folkemødet er en platform for deltagelse og networking samtidig med, at vi præsenterer dig for spændende resultater fra Benefit4Regions.

Om dagen byder mini-folkemødet på debatter, samtaler, workshops og udstillinger. Der er dans, sang og musik og lækker mad af lokale fødevarer om aften.
Information og program:https://benefit4regions.eu/da/dedk-folkemode

EU skærer i støttemidler – formandskabet og politikere kæmper for Interreg

Når Storbritannien efter planen forlader EU, så er det en af de store bidragydere, der forsvinder. Dermed har Brexit også konsekvenser, som Interreg kommer til at mærke. I den kommende støtteperiode fra 2021 til 2027 vil Tyskland samlet set modtage cirka 20 % færre midler fra EU’s strukturfonde end hidtil. Midlerne bruges blandt andet til at støtte landbruget og forskning – og Interreg.

Da Landeskabinettet i Kiel ved et møde i begyndelsen af april havde besøg af EU’s budgetkommissær Günther Oettinger, stillede Slesvig-Holstens Europaminister Sabine Sütterlin-Waack sig fuldkommen uforstående over for nedskæringerne og sagde ifølge en pressemeddelelse fra Slesvig-Holsteins statskancelli:
”Den dansk-tyske grænseregion i nord såvel som Femernbælt-regionen i øst er succeshistorier, også igennem det fælles Interreg-program Deutschland-Danmark. EU-Kommissionens planlagte nedskæring fra godt 10 mia. Euro til 8,43 mia. Euro er for mig fuldkommen uforståelig! Interreg fremmer det europæiske samarbejde mellem regioner og for regioner på en måde, som der nærmest ikke er andre programmer, der gør. Når EU-kommissionen samtidig kræver, at medlemslandene koncentrerer sig om indsatser, der gavner det europæiske perspektiv, så er det ikke Interreg, der skal skæres ned på.

Partnerne bag Interreg Deutschland-Danmark har også arbejdet målrettet og koordineret mod EU’s forslag om nedskæringer. Formandskabet i det dansk-tyske Interreg-udvalg har udarbejdet et fælles positionspapir, som beskriver hvilke konsekvenser Kommissionens forslag vil have for det dansk tyske Interreg-samarbejde. Positionspapiret blev præsenteret for repræsentanter fra EU-Parlamentet, Kommissionen og det nationale niveau ved en række møder i efteråret 2018.

Forhandlingerne om, hvordan de færre midler i den kommende støtteperiode skal fordeles, er ikke afsluttede. Men som budgetkommissær Günther Oettinger ser det, er signalerne ganske positive. Så nu afventer man, hvor meget Tyskland, Danmark og Interreg i sidste ende bliver tildelt.